Veiligheidspictogrammen zijn een essentieel onderdeel van de veiligheid in veel verschillende situaties. Veiligheidspictogrammen worden namelijk op tal van plaatsen ingezet om de veiligheid te waarborgen. Hierbij kun je denken aan magazijnen, werkplaatsen, machines en evenementen. Er zijn verschillende soorten veiligheidspictogrammen die van essentieel belang zijn om te veiligheid te waarborgen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn waarschuwingspictogrammen en verbodspictogrammen. Veel van onze veiligheidspictogrammen zijn volgens de ISO 7010 norm gemaakt. Hierdoor worden ze internationaal erkend en herkend. Daarom kan het van essentieel belang zijn om deze pictogrammen te gebruiken en te herkennen. Daarom bespreken we in deze blog alle officiële veiligheidspictogrammen en leggen we uit wat de betekenis van deze pictogrammen is. Daarnaast geven we van ieder veiligheidspictogram de officiële code volgens de officiële veiligheidsnormen.

alle veiligheidspictogrammen

Waarschuwingspictogrammen kun je gebruiken om een bepaald gevaar aan te duiden. Op die manier zorg je ervoor dat mensen alert zijn op gevaren, waardoor vervelende ongelukken zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Waarschuwingspictogrammen zijn onderdeel van de ISO 7010 norm voor veiligheidspictogrammen. In deze norm worden waarschuwingspictogrammen aangeduid met de 'W' van warning. Hieronder vind je de betekenis van alle officiële waarschuwingspictogrammen terug. 

PictogramNaamBetekenisISO codeStickerBord
W001, algemeen waarschuwingspictogram, gele driehoek met uitroeptekenAlgemene waarschuwingDit pictogram geeft een algemene waarschuwing aan en combineer je vaak met een ander pictogram.W001StickerBord
W002, gevaar voor explosieve stoffen, gele driehoek met explosieExplosiegevaarDit pictogram waarschuwt voor explosieve stoffen die explosies kunnen veroorzaken.W002StickerBord
W003, gevaar voor radioactieve straling, gele driehoek symbool radioactiefRadioactieve stralingDit symbool waarschuwt voor radioactieve straling op deze plek.W003StickerBord
W004, gevaar voor lasers, gele driehoek met symbool laserGevaar voor lasersDit symbool waarschuwt voor lasers en laserstraling in dit gebied.W004StickerBord
W005, gevaar voor non ionische straling, gele driehoek met symbool non ionische stralingGevaar voor non ionische stralingDit pictogram waarschuwt voor niet-ioniserende straling, zoals radiofrequentie en infraroodstraling. W005StickerBord
W006, gevaar voor magnetisch veld, gele driehoek met symbool magneetGevaar voor magnetisch veldDit symbool waarschuwt je voor een magnetisch veld op deze plek.W006StickerBord
W007, struikelgevaar, gele driehoek met symbool struikelend persoonStruikelgevaarDit pictogram waarschuwt je voor obstakels waarover je kunt struikelen op deze plek.W007StickerBord
W008, valgevaar, gele driehoek met symbool vallend persoonValgevaarDit pictogram waarschuwt je om ergens vanaf te vallen.W008StickerBord
W009, biologische stoffen, gele driehoek met symbool biologisch gevaarBiologisch gevaarDit pictogram waarschuwt je voor biologische stoffen, die een gevaar zijn voor de gezondheid van mensen en dieren.W009StickerBord
W010, vorstgevaar, gele driehoek met symbool sneeuwGevaar voor vorstDit symbool waarschuwt je voor vorst, lage temperaturen of sneeuw op deze plek.W010StickerBord
W011, gevaar voor uitglijden, gele driehoek met symbool uitglijdend persoonGevaar voor uitglijdenDit symbool waarschuwt je om uit te glijden en voor een gladde vloer op deze plek.W011StickerBord
W012, gevaar voor elektrische spanning, gele driehoek met symbool bliksemGevaar voor elektrische spanningDit symbool waarschuwt je voor gevaarlijke elektrische spanning op deze plek.W012StickerBord
W013, pas op waakhond, gele driehoek met symbool waakhondPas op waakhondDit pictogram waarschuwt je voor een waakhond of gevaarlijke hond.W013StickerBord
W014, gevaar voor heftrucks, gele driehoek met symbool heftruckGevaar voor heftrucksDit pictogram waarschuwt je voor heftruckverkeer in deze werkomgeving.W014StickerBord
W015, gevaar voor hangende last, gele driehoek met symbool haak en hangend objectGevaar voor hangende lastDit pictogram waarschuwt je voor een hangende last aan een haak in deze werkomgeving.W015StickerBord
W016, gevaar voor giftige stoffen, gele driehoek met symbool doodshoofdGevaar voor giftige stoffenDit symbool van een doodshoofd waarschuwt je voor giftige stoffen.W016StickerBord
W017, gevaar voor warm oppervlak, gele driehoek met symbool heet oppervlaGevaar voor warm oppervlakDit pictogram waarschuwt je voor een warm of heet oppervlak.W017StickerBord
W018, gevaar voor automatisch opstarten, gele driehoek met symbool automatisch opstartenGevaar voor automatisch opstartenDit symbool waarschuwt voor een automatisch opstartende machine.W018StickerBord
W019, klemgevaar, gele driehoek met symbool beklemd persoonKlemgevaarDit pictogram waarschuwt je om beklemd te raken tussen een machine.W019StickerBord
W020, stootgevaar, gele driehoek met symbool stootgevaarStootgevaarDit symbool waarschuwt je voor het stoten van je hoofd en laaghangende obstakels.W020StickerBord
W021, brandbare stoffen, gele driehoek met symbool vuurBrandbare stoffenDit pictogram waarschuwt je voor brandbare stoffen en brandgevaar.W021StickerBord
W022, scherpe elementen, gele driehoek met symbool hand en scherpe puntScherpe elementenDit symbool waarschuwt je voor scherpe elementen in de werkomgeving zoals een scherpe punt.W022StickerBord
W023, bijtende stoffen, gele driehoek met symbool vloeistof op handBijtende stoffenDit pictogram geeft aan dat er hier sprake is van gevaar voor bijtende stoffen.W023StickerBord
W024, handbeklemming, gele driehoek met symbool beklemde handHandbeklemmingDit symbool laat zien dat er hier sprake is van gevaar om je hand te beklemmen.W024StickerBord
W025, draaiende rollen, gele driehoek met symbool draaiende rollenDraaiende rollenDit pictogram waarschuwt voor de draaiende rollen van een machine.W025StickerBord
W026, accugevaar, gele driehoek met symbool accuAccugevaarDit symbool geeft met behulp van een accu aan dat er hier sprake is van accugevaar.W026StickerBord
W027, optische straling, gele driehoek met symbool stralingOptische stralingDit pictogram waarschuwt voor optische straling, zoals UV-straling.W027StickerBord
W028, oxiderende stoffen, gele driehoek met symbool oxiderenOxiderende stoffenDit symbool waarschuwt voor oxiderende stoffen. Deze kunnen verbranding van ander materiaal veroorzaken.W028StickerBord
W029, gasflessen onder druk, gele driehoek met symbool gasfles en vuurGasflessen onder drukDit pictogram geeft aan dat er hier sprake is van gevaar voor gasflessen die onder druk staan.W029StickerBord
W030, gevaar voor knelling, gele driehoek met symbool beknelde handGevaar voor knellingDit symbool laat zien dat hier bij deze machine gevaar is om je hand te beknellen.W030StickerBord
W031, hand tussen werkstuk, gele driehoek met symbool hand tussen werkstukHand tussen werkstukDit pictogram geeft aan dat er hier gevaar is om met je hand tussen een werkstuk te komen.W031StickerBord
W032, snel bewegend werkstuk, gele driehoek met symbool snel bewegende machineSnel bewegend werkstukDit symbool waarschuwt je voor een snel bewegende machine die letsel kan veroorzaken.W032StickerBord
W033, pas op voor prikkeldraad, gele driehoek met symbool prikkeldraadPas op voor prikkeldraadDit pictogram waarschuwt met behulp van het symbool prikkeldraad voor prikkeldraad.W033StickerBord
W034, pas op voor stieren, gele driehoek met symbool stierPas op voor stierenDit symbool waarschuwt je voor stieren op deze plek.W034StickerBord
W035, vallende voorwerpen, gele driehoek met symbool vallende voorwerpenVallende voorwerpenDit pictogram laat zien dat hier gevaar is voor voorwerpen die op je kunnen vallen.W035StickerBord
W036, instortingsgevaar, gele driehoek met symbool persoon op dakInstortingsgevaarDit symbool geeft aan dat er hier sprake is van een instortingsgevaar door een onveilig dak.W036StickerBord
W037, op afstand bediende machine, gele driehoek met symbool persoon onder machineOp afstand bediende machineSymbool dat aangeeft dat deze machine op afstand bediend wordt en daardoor gevaarlijk kan zijn.W037StickerBord
W038, hard geluid, gele driehoek met symbool oor en geluidHard geluidPictogram dat aangeeft dat er hier gevaar is voor hard geluid en gehoorbeschadiging.W038StickerBord
W039, vallende ijspegels, gele driehoek met symbool persoon en ijspegelsVallende ijspegelsGeeft aan dat er op deze plek een gevaar bestaat voor ijspegels die uit de lucht komen vallen.W039StickerBord
W040, daklawine, gele driehoek met symbool persoon en sneeuw van dakPas op voor daklawineSymbool dat laat zien dat hier sprake is van gevaar voor sneeuw dat van het dak valt.W040StickerBord
W041, verstikkingsgevaar, gele driehoek met symbool stikkend persoonVerstikkingsgevaarDit pictogram laat zien dat je hier gevaar loopt om te stikken.W041StickerBord
W042, vlamboog, gele driehoek met symbool elektriciteit en vlammenVlambooggevaarSymbool dat aangeeft dat er sprake is van een risico op vlambogen of elektrische bogen.W042StickerBord
W043, pas op dun ijs, gele driehoek met symbool persoon op ijsPas op dun ijsPictogram dat aangeeft dat er op dit ijs gevaar is voor scheuren in het ijs.W043StickerBord
W044, gevaar botenhelling, gele driehoek met symbool boot op hellingPas op botenhellingSymbool dat waarschuwt voor een botenhelling op deze plek.W044StickerBord
W045, pas op waterskiërs, gele driehoek met symbool waterskiërsPas op waterskiërsPictogram dat met behulp van een waterskiër een gevaar voor waterskiërs aangeeft.W045StickerBord
W046, pas op surfers, gele driehoek met symbool surferPas op surfgebiedSymbool dat met behulp van een surfer aangeeft dat er sprake is van een surfgebied.W046StickerBord
W047, diep water, gele driehoek met symbool diep waterDiep waterLaat zien dat er in dit water gevaar is voor diep water en daarmee dus ook voor verdrinking.W047StickerBord
W048, ondiep water, gele driehoek met symbool persoon stoot hoofdOndiep waterGeeft aan dat dit water ondiep is en dat je daarom moet oppassen om niet op de bodem te botsen.W048StickerBord
W049, objecten onder water, gele driehoek met symbool persoon stoot hoofdObjecten onder waterSymbool dat laat zien dat er onder het water objecten zijn waar je tegenaan kunt botsen.W049StickerBord
W050, daling naar diep water, gele driehoek met symbool persoon in diep waterDaling naar diep waterGeeft aan dat je van ondiep water ineens in diep water terecht kunt komen.W050StickerBord
W051, onbeschermde randen, gele driehoek met symbool auto valt van klifOnbeschermde randenLaat zien dat er geen beschermde rand aanwezig is, waardoor je het water in kunt vallen.W051StickerBord
W052, instabiele klifrand, gele driehoek met symbool persoon valt van klifInstabiele klifrandPictogram dat aangeeft dat er hier sprake is van een instabiele klif waar je vanaf kunt vallen.W052StickerBord
W053, instabiele klif, gele driehoek met symbool persoon onder klifInstabiele klifGeeft aan dat deze klif instabiel is en waarschuwt je om hieronder te gaan staan.W053StickerBord
W054, pas op haaien, gele driehoek met symbool haaiPas op haaienSymbool dat laat zien dat er in dit water een gevaar voor haaien bestaat.W054StickerBord
W055, rioolwatermonding, gele driehoek met symbool riooleindeRioolwater mondingWaarschuwt ervoor dat hier sprake is van een rioolwater monding.W055StickerBord
W056, tsunamigebied, gele driehoek met symbool tsunamiTsunamigebiedLaat zien dat er in dit gebied sprake is van een gevaar voor tsunami's.W056StickerBord
W057, sterke stroming, gele driehoek met symbool verdrinkend persoonSterke stromingPictogram van een verdrinkend persoon dat laat zien dat hier sprake is van gevaar voor sterke stroming.W057StickerBord
W058, vaargebied, gele driehoek met symbool persoon en schipVaargebiedGeeft aan dat er hier sprake is van een vaargebied en dat je moet uitkijken voor schepen.W058StickerBord
W059, strandzeilen, gele driehoek met symbool zeilbootStrandzeilenWaarschuwt je voor zeilboten en strandzeilen in dit gebied.W059StickerBord
W060, vloedgevaar, gele driehoek met symbool persoon en golfVloedgevaarSymbool dat aangeeft dat er in dit gebied een gevaar bestaat voor vloed.W060StickerBord
W061, pas op drijfzand, gele driehoek met symbool persoon in drijfzandPas op drijfzandLaat zien dat er op deze plek drijfzand aanwezig is.W061StickerBord
W062, pas op kitesurfers, gele driehoek met symbool kitesurferPas op kitesurfersPictogram dat waarschuwt voor kitesurfers in dit gebied.W062StickerBord
W063, parasailing, gele driehoek met symbool parasailingParasailingWaarschuwt je voor boten met parasailers in dit gebied.W063StickerBord
W064, sterke wind, gele driehoek met symbool vlag in de windPas op sterke windGeeft aan dat er in dit gebied een gevaar bestaat voor sterke wind of storm.W064StickerBord
W065, hoge golven, gele driehoek met symbool persoon in hoge golvenPas op hoge golvenSymbool dat laat zien dat er in dit gebied sprake is van gevaar voor hoge golven.W065StickerBord
W066, sterk aflopend strand, gele driehoek met symbool persoon op strandSterk aflopend strandLaat door middel van een persoon op het strand zien dat het strand sterk afloopt.W066StickerBord
W067, gevaar krokodillen, gele driehoek met symbool krokodilPas op krokodillenPictogram dat waarschuwt voor krokodillen in dit water.W067StickerBord
W068, gevaar in water te vallen, gele driehoek met symbool persoon op waterGevaar in water te vallenWaarschuwt je om bij op- of afstappen in het water te vallen.W068StickerBord
W069, gevaar voor kwallen, gele driehoek met symbool kwalGevaar voor kwallenGeeft aan dat je in dit water moet oppassen voor kwallen.W069StickerBord
W070, pas op afstap, gele driehoek met symbool persoon en afstapjePas op afstapSymbool dat je waarschuwt voor een afstapje op deze plek.W070StickerBord
W071, gezondheidsgevaar, gele driehoek met symbool persoonGezondheidsgevaarLaat door middel van een persoon en scheuren zien dat er op deze plek gevaar voor de gezondheid is.W071StickerBord
W072, milieugevaarlijk, gele driehoek met symbool vis en boomMilieugevaarlijkPictogram dat laat zien dat er hier sprake is van milieugevaarlijke stoffen.W072StickerBord

Verbodspictogrammen kun je gebruiken om een bepaald verboden aan te geven. Op die manier zorg je ervoor dat mensen op de hoogte zijn van een verbod, waardoor ze zich aan dit verbod kunnen houden. Dit kan de veiligheid vergroten. Verbodspictogrammen zijn onderdeel van de ISO 7010 norm voor veiligheidspictogrammen. In deze norm worden verbodspictogrammen aangeduid met de 'P' van prohibited. Hieronder vind je de betekenis van alle officiële verbodspictogrammen terug. 

PictogramNaamBetekenisISO codeStickerBord
P001, algemeen verbodsteken, rode rand met rode streepAlgemeen verbodstekenPictogram dat een algemeen verbod aangeeft en vaak gecombineerd wordt met een ander pictogram.P001StickerBord
P002, niet roken, symbool sigaret met rode streepNiet rokenGeeft aan dat het op deze plek niet is toegestaan om te roken.P002StickerBord
P003, roken en open vuur verboden, symbool lucifer met rode streepRoken en open vuur verbodenSymbool dat door middel van een lucifer met vlam aangeeft dat open vuur en roken verboden is.P003StickerBord
P004, verboden voor voetgangers, symbool voetganger met rode streepVerboden voor voetgangersLaat zien dat er op deze plek een verbod geldt voor voetgangers.P004StickerBord
P005, geen drinkwater, symbool glas water met rode streepGeen drinkwaterPictogram dat aangeeft dat het water dat uit deze kraan komt geen drinkwater is.P005StickerBord
P006, verboden voor heftrucks, symbool heftruck met rode streepVerboden voor heftrucksGeeft aan dat er op deze plaats of werkomgeving een verboden voor heftrucks geldt.P006StickerBord
P007, verboden voor pacemakers, symbool pacemaker met rode streepVerboden voor pacemakersSymbool van een pacemaker dat aangeeft dat hier een verbod geldt voor mensen met een pacemaker.P007StickerBord
P008, verboden voor kleine metalen voorwerpen, symbool sleutel en horloge met rode streepKleine metalen voorwerpen verbodenLaat zien dat metalen voorwerpen zoals sleutels en horloges hier verboden zijn.P008StickerBord
P009, verboden te klimmen, symbool klimmend persoon met rode streepVerboden te klimmenPictogram dat aangeeft dat er hier sprake is van een verbod om deze stelling te beklimmen.P009StickerBord
P010, aanraken verboden, symbool hand met rode streepAanraken verbodenGeeft aan dat het verboden is om een bepaald object aan te raken, zoals een machine.P010StickerBord
P011, niet met water te blussen, symbool vuur en emmer met rode streepNiet met water blussenSymbool dat laat zien het niet is toegestaan om een brand hier met water te blussen.P011StickerBord
P012, geen zware last plaatsen, symbool zwaar object met rode streepGeen zware last plaatsenLaat zien dat er hier een verbod geldt om een zwaar object op het oppervlak te plaatsen.P012StickerBord
P013, verboden te bellen, symbool telefoon met rode streepVerboden te bellenPictogram van een telefoon dat aangeeft dat je op deze plek niet mag telefoneren.P013StickerBord
P014, verboden voor metalen implantaten, symbool metalen implantaat met rode streepMetalen implantaten verbodenGeeft aan dat het op deze plaats niet toegestaan is om een metalen implantaat te hebben.P014StickerBord
P015, ingrijpen verboden, symbool hand met rode streepIngrijpen verbodenSymbool dat laat zien dat het verboden is om hierin te grijpen met de hand.P015StickerBord
P016, niet besproeien met water, symbool drukspuit met rode streepNiet met water besproeienLaat zien dat het niet toegestaan is om op deze plaats met water te spuiten.P016StickerBord
P017, duwen verboden, symbool duwend persoon met rode streepDuwen verbodenPictogram van een duwend persoon, wat aangeeft dat het niet is toegestaan een object te verschuiven.P017StickerBord
P018, niet zitten, symbool zittend persoon met rode streepNiet zittenGeeft aan dat het verboden is om op deze stoel te gaan zitten.P018StickerBord
P019, niet op staan, symbool persoon op opstap met rode streepNiet op staanSymbool dat aangeeft dat het niet is toegestaan om op dit object te gaan staan.P019StickerBord
P020, lift niet gebruiken bij brand, symbool personen in lift met rode streepLift niet gebruiken bij brandLaat zien dat deze lift bij brand niet gebruikt mag worden vanwege de veiligheid.P020StickerBord
P021, verboden voor honden, symbool hond met rode streepVerboden voor hondenPictogram van een hond dat aangeeft dat er op deze plek een verbod voor honden geldt.P021StickerBord
P022, verboden eten en drinken, symbool beker en burger met rode streepEten en drinken verbodenGeeft aan dat het op deze plek niet is toegestaan om eten of drinken te nuttigen.P022StickerBord
P023, niet neerzetten, symbool pallet met rode streepNiet neerzettenSymbool van een pallet die aangeeft dat je hier geen goederen mag neerzetten.P023StickerBord
P024, verboden te betreden, symbool voeten met rode streepVerboden te betredenLaat zien dat je deze plek niet (zonder toestemming) mag betreden.P024StickerBord
P025, verboden onafgewerkte stelling te gebruiken, symbool voeten met rode streepVerboden onafgewerkte stelling te gebruikenPictogram dat aangeeft dat het verboden is deze onafgewerkte stelling te gebruiken.P025StickerBord
P026, gebruik dit apparaat niet in bad, symbool bad met rode streepNiet in bad gebruikenGeeft aan dat je dit apparaat niet in een bad mag gebruiken.P026StickerBord
P027, lift voor personen verboden, symbool persoon in lift met rode streepLift voor personen verbodenSymbool dat aangeeft dat het niet is toegestaan deze lift als persoon te gebruiken.P027StickerBord
P028, verboden voor handschoenen, symbool handschoen met rode streepVerboden handschoenen te gebruikenLaat zien dat het hier niet is toegestaan om (werk)handschoenen te gebruiken.P028StickerBord
P029, verboden foto's te maken, symbool camera met rode streepVerboden foto's te makenPictogram van een camera met een rode streep dat aangeeft dat het verboden is om foto's te maken.P029StickerBord
P030, verboden knopen te maken, symbool knoop met rode streepVerboden knopen te makenGeeft aan dat je dit touw of object niet mag knopen of knopen moet voorkomen.P030StickerBord
P031, verboden in te schakelen, symbool schakel met rode streepVerboden in te schakelenSymbool dat aangeeft dat je deze machine of dit apparaat niet mag inschakelen.P031StickerBord
P032, verboden slijpschijf te gebruiken, symbool slijpschijf met rode streepVerboden slijpschijf te gebruikenLaat zien dat het niet is toegestaan een slijpschijf te gebruiken op deze plek.P032StickerBord
P033, verboden nat te slijpen, symbool schijf met kraan met rode streepVerboden nat te slijpenPictogram van een schijf met kraan dat aangeeft dat het verboden is nat te slijpen.P033StickerBord
P034, verboden met hand te slijpen, symbool schijf met hand met rode streepVerboden met hand te slijpenGeeft aan dat je hier niet met de hand mag slijpen.P034StickerBord
P035, metalen noppen verboden, symbool schoen met metalen noppen met rode streepMetalen noppen verbodenSymbool dat laat zien dat je deze plaats of dit veld niet met metalen noppen mag betreden.P035StickerBord
P036, verboden voor kinderen, symbool kinderen met rode streepVerboden voor kinderenLaat zien dat kinderen op deze plek niet zijn toegestaan.P036StickerBord
P037, sleepspoor niet verlaten, symbool sleepspoor met rode streepSleepspoor niet verlatenPictogram van een sleepspoor dat aangeeft dat je hier niet van mag afwijken.P037StickerBord
P038, schommelen verboden, symbool persoon in schommel met rode streepSchommelen verbodenGeeft aan dat je in de lift niet mag schommelen vanwege de veiligheid.P038StickerBord
P039, verboden te lassen, symbool lassen met rode streepVerboden te lassenSymbool dat aangeeft dat lassen en warmte afstotende werkzaamheden verboden zijn.P039StickerBord
P040, verboden voor vuurwerk, symbool vuurwerk met rode streepVerboden voor vuurwerkLaat zien dat je hier geen vuurwerk mag afsteken.P040StickerBord
P041, verboden te leunen, symbool leunend persoon met rode streepVerboden te leunenPictogram dat aangeeft dat je tegen deze muur of dit object niet mag leunen.P041StickerBord
P042, verboden voor zwangere vrouwen, symbool zwangere vrouw met rode streepVerboden voor zwangere vrouwenGeeft aan dat zwangere vrouwen op deze plaats niet zijn toegestaan.P042StickerBord
P043, verboden voor dronken personen, symbool dronken persoon met rode streepVerboden voor dronken personenSymbool van een dronken persoon dat aangeeft dat dronkenschap hier verboden is.P043StickerBord
P044, verboden voor slimme brillen, symbool slimme bril met rode streepSlimme brillen verbodenLaat zien dat slimme brillen op deze locatie niet zijn toegestaan.P044StickerBord
P046, armen en benen binnenboord, symbool persoon op slee met rode streepArmen en benen binnenboord houdenPictogram dat laat zien dat je armen en benen niet mag uitsteken op deze slee.P046StickerBord
P047, verboden tegen slee te botsen, symbool botsende slee met rode streepTegen slee botsen verbodenGeeft aan dat je op de slee niet tegen andere sleeën mag botsen.P047StickerBord
P048, verboden te rennen, symbool rennend persoon met rode streepVerboden te rennenSymbool dat laat zien dat het hier niet is toegestaan om als persoon te rennen.P048StickerBord
P049, verboden te zwemmen, symbool zwemmend persoon met rode streepVerboden te zwemmenLaat zien dat het in dit water niet is toegestaan om te zwemmen.P049StickerBord
P050, verboden te snorkelen, symbool snorkelend persoon met rode streepVerboden te snorkelenPictogram dat laat zien dat je in dit water niet mag snorkelen.P050StickerBord
P051, verboden diepzee duiken, symbool duikend persoon met rode streepVerboden diepzee te duikenGeeft aan dat je in deze zee niet diepzee mag duiken.P051StickerBord
P052, verboden te duiken, symbool duikend persoon met rode streepVerboden te duikenSymbool dat laat zien dat het niet is toegestaan om in het water te duiken.P052StickerBord
P053, verboden te zeilen, symbool zeilboot met rode streepVerboden te zeilenLaat zien dat het in dit gebied niet is toegestaan om te zeilen.P053StickerBord
P054, verboden te windsurfen, symbool windsurfer met rode streepWindsurfen verbodenPictogram dat aangeeft dat het op deze plaats niet is toegestaan om te windsurfen.P054StickerBord
P055, verboden te roeien, symbool roeier met rode streepVerboden te roeienGeeft aan dat je op dit water niet mag roeien.P055StickerBord
P056, verboden voor mechanisch aangedreven voertuigen, symbool boot met rode streepMechanisch aangedreven vaartuigen verbodenSymbool dat laat zien dat boten met een motor hier niet mogen komen.P056StickerBord
P057, waterscooters verboden, symbool waterscooter met rode streepWaterscooters verbodenLaat zien dat er op deze plek een verbod voor waterscooters geldt.P057StickerBord
P058, waterskiën verboden, symbool waterskiër met rode streepVerboden te waterskiënPictogram dat aangeeft dat het verboden is om te waterskiën op dit water.P058StickerBord
P059, surfen verboden, symbool surfer met rode streepVerboden te surfenGeeft aan dat je op dit water niet mag surfen.P059StickerBord
P060, buitenschoenen verboden, symbool schoen met rode streepVerboden voor buitenschoenenSymbool dat laat zien dat je deze plek niet met buitenschoenen mag betreden.P060StickerBord
P061, verboden in water te springen, symbool springend persoon met rode streepVerboden in water te springenLaat zien dat je niet in het water mag springen op deze plek.P061StickerBord
P062, verboden in water te duwen, symbool duwend persoon met rode streepVerboden in water te duwenPictogram waarmee je aangeeft dat hier niemand in het water mag worden geduwd.P062StickerBord
P063, verboden te bodyboarden, symbool bodyboardend persoon met rode streepVerboden te bodyboardenGeeft aan dat je in dit water niet mag bodyboarden.P063StickerBord
P064, verboden te surfen tussen rode en gele vlag, symbool surfend persoon met rode streepVerboden te surfen tussen rode en gele vlagSymbool dat aangeeft dat je niet mag surfen tussen de rode en gele vlag.P064StickerBord
P065, verboden te kitesurfen, symbool kitesurfend persoon met rode streepVerboden te kitesurfenLaat zien dat je op dit water niet mag kitesurfen.P065StickerBord
P066, verboden te parasailen, symbool parasailer met rode streepVerboden te parasailenPictogram dat aangeeft dat het op dit water niet is toegestaan om te parasailen.P066StickerBord
P067, verboden te strandzeilen, symbool zeilboot met rode streepVerboden te strandzeilenGeeft aan dat het op dit water niet is toegestaan om te strandzeilen.P067StickerBord
P068, niet in zon zetten, symbool zon en warm oppervlak met rode streepNiet in zon zettenSymbool dat aangeeft dat het verboden is om iets hier bloot te stellen aan het zonlicht.P068StickerBord
P069, onderhoud verboden, symbool gereedschap met rode streepOnderhoud verbodenLaat zien dat het niet is toegestaan onderhoud te doen met gereedschap aan deze machine.P069StickerBord
P070, verboden vinger in sproeiknop te steken, symbool vinger met rode streepVerboden vinger in sproeiknop te stekenPictogram dat aangeeft dat het niet is toegestaan om een vinger in de sproeiknop te steken.P070StickerBord
P071, verboden over hek te klimmen, symbool persoon klimt over hek met rode streepVerboden over hek te klimmenGeeft aan dat je niet over het hek mag klimmen op deze plaats.P071StickerBord
P072, verboden te springen, symbool springend persoon met rode streepNiet springenSymbool dat laat zien dat je op deze plaats niet mag springen.P072StickerBord

Gebodspictogrammen kun je gebruiken om een bepaald geboden aan te geven. Op die manier zorg je ervoor dat mensen op de hoogte zijn van een bepaalde verplichting, waardoor ze zich aan deze verplichting kunnen houden. Dit kan de veiligheid vergroten. Gebodspictogrammen zijn onderdeel van de ISO 7010 norm voor veiligheidspictogrammen. In deze norm worden gebodspictogrammen aangeduid met de 'M' van mandatory. Hieronder vind je de betekenis van alle officiële gebodspictogrammen terug. 

PictogramNaamBetekenisISO codeStickerBord
M001, algemeen gebodsteken, uitroepteken met blauwe achtergrondAlgemeen gebodstekenPictogram dat een algemene verplichting aangeeft en vaak in combinatie met een ander symbool wordt gebruikt.M001StickerBord
M002, gebruiksaanwijzing lezen, persoon leest aanwijzing met blauwe achtergrondGebruiksaanwijzing lezenGeeft aan dat voordat je iets gebruikt je de gebruiksaanwijzing moet lezen.M002StickerBord
M003, gehoorbescherming verplicht, persoon met oorkap met blauwe achtergrondGehoorbescherming verplichtSymbool van een oorkap dat aangeeft dat je hier gehoorbescherming moet dragen.M003StickerBord
M004, oogbescherming verplicht, persoon met bril met blauwe achtergrondOogbescherming verplichtLaat zien dat het op deze plaats verplicht is oogbescherming te dragen.M004StickerBord
M005, verplichte aarding, symbool aarding met blauwe achtergrondVerplichte aardingPictogram dat aangeeft dat hier verplicht aarding moet worden toegepast.M005StickerBord
M006, stekker uit stopcontact, symbool stekker en stopcontact met blauwe achtergrondStekker uit stopcontact trekkenGeeft aan dat je hier de stekker uit het stopcontact moet trekken.M006StickerBord
M007, ondoorzichtige bril verplicht, symbool ondoorzichtige bril met blauwe achtergrondOndoorzichtige bril verplichtSymbool dat aangeeft dat je hier een ondoorzichtige bril dient te gebruiken.M007StickerBord
M008, veiligheidsschoenen verplicht, symbool veiligheidsschoenen met blauwe achtergrondVeiligheidsschoenen verplichtLaat zien dat je op deze plek verplicht veiligheidsschoenen moet dragen.M008StickerBord
M009, veiligheidshandschoenen verplicht, symbool veiligheidshandschoenen met blauwe achtergrondVeiligheidshandschoenen verplichtPictogram dat laat zien dat je hier veiligheidshandschoenen moet dragen.M009StickerBord
M010, beschermende kleding verplicht, symbool beschermend pak met blauwe achtergrondBeschermende kleding verplichtGeeft aan dat je hier een beschermend pak of beschermende kleding moet dragen.M010StickerBord
M011, handen wassen verplicht, symbool handen wassen met blauwe achtergrondHanden wassen verplichtSymbool dat laat zien dat je hier verplicht je handen moet wassen.M011StickerBord
M012, trapleuning verplicht, symbool persoon en leuning met blauwe achtergrondTrapleuning gebruikenLaat zien dat je op deze trap de trapleuning verplicht moet gebruiken.M012StickerBord
M013, gezichtsbescherming verplicht, symbool gelaatsscherm met blauwe achtergrondGezichtsbescherming verplichtPictogram dat aangeeft dat je hier een gelaatsscherm of gezichtsbescherming moet gebruiken.M013StickerBord
M014, veiligheidshelm verplicht, symbool helm met blauwe achtergrondVeiligheidshelm verplichtGeeft aan dat je op deze plaats verplicht een veiligheidshelm moet dragen.M014StickerBord
M015, hesje verplicht, symbool hesje met blauwe achtergrondWaarschuwingshesje verplichtSymbool dat aangeeft dat je hier een waarschuwingshesje moet dragen.M015StickerBord
M016, mondkapje verplicht, symbool persoon met mondkapje met blauwe achtergrondMondkapje verplichtLaat zien dat je op deze plek verplicht een mondkapje moet dragen.M016StickerBord
M017, adembescherming verplicht, symbool persoon met gasmasker met blauwe achtergrondAdembescherming verplichtPictogram dat aangeeft dat je hier adembescherming, zoals een gasmasker dient te dragen.M017StickerBord
M018, valbescherming verplicht, symbool valbescherming met blauwe achtergrondValbescherming verplichtGeeft aan dat je op deze plek verplicht valbescherming moet dragen.M018StickerBord
M019, lasmasker verplicht, symbool lasmasker met blauwe achtergrondLasmasker verplichtSymbool dat aangeeft dat het hier verplicht is om een lasmasker te dragen.M019StickerBord
M020, veiligheidsgordel verplicht, symbool gordel met blauwe achtergrondVeiligheidsgordel verplichtLaat zien dat je hier verplicht een veiligheidsgordel moet dragen.M020StickerBord
M021, bij onderhoud of reparatie vrijhouden, symbool schakelaar met blauwe achtergrondBij onderhoud of reparatie vrijhoudenPictogram dat aangeeft dat je dit los moet koppelen bij onderhoud of reparatie.M021StickerBord
M022, handen desinfecteren verplicht, symbool hand met desinfectie met blauwe achtergrondHanden desinfecteren verplichtGeeft aan dat er hier sprake is van een verplichting om je handen te desinfecteren.M022StickerBord
M023, overgang gebruiken, symbool persoon op brug met blauwe achtergrondOvergang gebruikenSymbool van een persoon op een brug wat aangeeft dat je de overgang moet gebruiken.M023StickerBord
M024, verplicht voetpad, symbool voetganger met blauwe achtergrondVerplicht voetpadLaat zien dat er op deze weg sprake is van een verplicht voetpad.M024StickerBord
M025, oogbescherming kinderen verplicht, symbool kind met bril met blauwe achtergrondOogbescherming kinderen verplichtPictogram dat aangeeft dat kinderen hier verplicht een bril of oogbescherming moeten dragen.M025StickerBord
M026, veiligheidsschort verplicht, symbool persoon met schort met blauwe achtergrondVeiligheidsschort verplichtGeeft aan dat je op deze plek verplicht een veiligheidsschort dient te dragen.M026StickerBord
M027, bescherming controleren, symbool tandwielen met bescherming met blauwe achtergrondBescherming controlerenSymbool dat aangeeft dat je op deze plek de bescherming moet controleren.M027StickerBord
M028, gesloten houden, symbool slot met blauwe achtergrondGesloten houdenLaat zien dat je dit object of deze plaats gesloten moet houden.M028StickerBord
M029, geluidshoorn, symbool hoorn met blauwe achtergrondGeluidshoorn gebruikenPictogram dat aangeeft dat je hier een geluidshoorn moet gebruiken.M029StickerBord
M030, afvalbak gebruiken, symbool persoon en afvalbak met blauwe achtergrondAfvalbak gebruikenGeeft aan dat je deze bak kunt gebruiken om afval in weg te gooien.M030StickerBord
M031, beschermkap cirkelzaag gebruiken, symbool beschermkap en cirkelzaag met blauwe achtergrondBeschermkap cirkelzaag gebruikenSymbool dat laat zien dat je bij deze cirkelzaag de beschermkap moet gebruiken.M031StickerBord
M032, antistatische schoen verplicht, symbool schoen met bliksem met blauwe achtergrondAntistatische schoen verplichtLaat zien dat je hier verplicht antistatische schoenen moet dragen.M032StickerBord
M033, beugel stoeltjeslift sluiten, symbool persoon in stoeltjeslift met blauwe achtergrondBeugel stoeltjeslift sluitenPictogram dat aangeeft dat je de beugel van de stoeltjeslift hier moet sluiten.M033StickerBord
M034, beugel stoeltjeslift openen, symbool persoon in stoeltjeslift met blauwe achtergrondBeugel stoeltjeslift openenGeeft aan dat je de beugel van de stoeltjeslift hier moet openen.M034StickerBord
M035, sleepspoor bij val verlaten, symbool persoon op ski´s met blauwe achtergrondSleepspoor verlaten bij valSymbool dat aangeeft dat je het sleepspoor moet verlaten bij een val.M035StickerBord
M036, til ski´s op, symbool persoon in skilift met blauwe achtergrondTil ski´s opLaat zien dat je in deze skilift je ski´s moet optillen.M036StickerBord
M037, luiken sluiten en beveiligen, symbool hand en luik met blauwe achtergrondLuiken sluiten en beveiligenPictogram dat aangeeft dat je de luiken moet sluiten en beveiligen.M037StickerBord
M038, motor starten, symbool motor met blauwe achtergrondMotor startenGeeft aan dat je de motor hier moet starten.M038StickerBord
M039, reddingsboot te water laten, symbool reddingsboot en water met blauwe achtergrondReddingsboot te water latenSymbool dat laat zien dat je de reddingsboot hier te water kunt laten.M039StickerBord
M040, reddingsvlot te water laten, symbool reddingsvlot en water met blauwe achtergrondReddingsvlot te water latenLaat zien dat je het reddingsvlot hier te water kunt laten.M040StickerBord
M041, hulpboot te water laten, symbool persoon in hulpboot met blauwe achtergrondHulpboot te water latenPictogram dat laat zien dat je de hulpboot hier te water kunt laten.M041StickerBord
M042, haken lossen, symbool haak met blauwe achtergrondHaken lossenGeeft aan dat je hier de haken kunt lossen.M042StickerBord
M043, sprinklers starten, symbool sprinkler met blauwe achtergrondSprinklers startenSymbool dat laat zien dat je op deze plek de sprinklers kunt starten indien nodig.M043StickerBord
M044, luchttoevoer starten, symbool luchttoevoer met blauwe achtergrondLuchttoevoer startenLaat zien dat je de luchttoevoer op deze plek kunt starten.M044StickerBord
M045, bevestigingskoorden lossen, symbool bevestigingskoord met blauwe achtergrondBevestigingskoorden lossenPictogram dat aangeeft dat je op deze plek de bevestigingskoorden kunt lossen.M045StickerBord
M046, gasfles beveiligen, symbool gasfles met ketting met blauwe achtergrondGasfles beveiligenGeeft aan dat je op deze plek gasflessen moet beveiligen om ongelukken te voorkomen.M046StickerBord
M047, gebruik autonoom ademhalingstoestel, symbool zuurstoffles met blauwe achtergrondGebruik zuurstofflesSymbool dat aangeeft dat je hier een zuurstoffles moet gebruiken.M047StickerBord
M048, gebruik gasdetector, symbool gasdetector met blauwe achtergrondGasdetector gebruikenLaat zien dat je op deze plek een gasdetector moet gebruiken.M048StickerBord
M049, draag beschermende rollersportuitrusting, symbool persoon met bescherming met blauwe achtergrondDraag beschermende rollersportuitrustingPictogram dat aangeeft dat je hier beschermende rollersportuitrusting dient te dragen.M049StickerBord
M050, links uit slee stappen, symbool persoon in slee met blauwe achtergrondLinks uit slee stappenGeeft aan dat je hier links uit de slee moet stappen.M050StickerBord
M051, rechts uit slee stappen, symbool persoon in slee met blauwe achtergrondRechts uit slee stappenGeeft aan dat je hier rechts uit de slee moet stappen.M051StickerBord
M052, afstand houden op slee, symbool personen in slee met blauwe achtergrondAfstand houden op sleeSymbool dat laat zien dat je op de slee afstand moeten houden tot je voorganger.M052StickerBord
M053, reddingsvest verplicht, symbool persoon met reddingsvest met blauwe achtergrondReddingsvest verplichtLaat zien dat je hier verplicht een reddingsvest moet dragen.M053StickerBord
M054, kinderen onder toezicht houden, symbool persoon kijkt naar kind met blauwe achtergrondKinderen onder toezicht houdenPictogram dat aangeeft dat je kinderen in dit water onder toezicht moet blijven houden.M054StickerBord
M055, buiten bereik van kinderen houden, symbool persoon houdt iets hoog met blauwe achtergrondBuiten bereik kinderen bewarenGeeft aan dat je dit object buiten bereik van kinderen moet houden.M055StickerBord

Brand pictogrammen kun je gebruiken om aan te geven waar bepaalde brandbestrijdingsmiddelen zich bevinden. Op die manier zorg je ervoor dat mensen deze in het geval van een brand zo snel mogelijk kunnen vinden. Dit maakt de kans op het blussen van brand aanzienlijk groter. Brand pictogrammen zijn onderdeel van de ISO 7010 norm voor veiligheidspictogrammen. In deze norm worden brand pictogrammen aangeduid met de 'F' van fire. Hieronder vind je de betekenis van alle officiële brand pictogrammen terug. 

PictogramNaamBetekenisISO codeStickerBord
F001, brandblusser, symbool brandblusser met rode achtergrondBrandblusserPictogram dat laat zien dat je op deze plek een brandblusser kunt vinden.F001StickerBord
F002, brandslang, symbool brandslanghaspel met rode achtergrondBrandslangGeeft aan dat je op deze plaats een brandslanghaspel kunt vinden.F002StickerBord
F003, brandladder, symbool ladder met rode achtergrondBrandladderSymbool dat laat zien dat je op deze plek een brandladder kunt vinden.F003StickerBord
F004, materiaalopslag brandbestrijding, symbool helm met rode achtergrondMateriaalopslag brandbestrijdingLaat zien dat je hier materialen kunt vinden om brand mee te bestrijden.F004StickerBord
F004b, brandbestrijdingsmiddelen, symbool helm met rode achtergrondBrandbestrijdingsmiddelenPictogram dat laat zien dat je hier brandbestrijdingsmiddelen kunt vinden.F004bStickerBord
F005, brandmelder, symbool brandmelder met rode achtergrondBrandmelderGeeft aan dat hier een brandmelder te vinden is die je kunt gebruiken bij brand.F005StickerBord
F006, alarmtelefoon, symbool telefoon met rode achtergrondAlarmtelefoonSymbool dat aangeeft dat hier een alarmtelefoon beschikbaar is in geval van nood.F006StickerBord
F007, brandwerende deur, symbool open deur met rode achtergrondBrandwerende deurLaat zien dat er hier sprake is van een brandwerende deur.F007StickerBord
F008, brandblusbatterij, symbool batterij met rode achtergrondBrandblusbatterijPictogram dat aangeeft dat je hier een brandblusbatterij kunt vinden.F008StickerBord
F009, mobiele brandblusser, symbool brandblusser op wagen met rode achtergrondMobiele brandblusserGeeft aan dat je hier een verplaatsbare brandblusser kunt vinden.F009StickerBord
F010, draagbare schuimblusser unit, symbool schuimblusser met rode achtergrondDraagbare schuimblusser unitSymbool dat laat zien dat je hier een draagbare schuimblusser unit kunt vinden.F010StickerBord
F011, sprinkler, symbool sprinkler met rode achtergrondSprinklerLaat zien dat je hier in geval van brand een sprinkler kunt vinden.F011StickerBord
F012, vaste blusinstallatie, symbool blusinstallatie met rode achtergrondVaste blusinstallatiePictogram dat aangeeft dat je hier een vaste blusinstallatie kunt vinden.F012StickerBord
F013, vaste brandblusser, symbool vaste brandblusser met rode achtergrondVaste brandblusserGeeft aan dat je in geval van brand hier een vaste brandblusser kunt vinden.F013StickerBord
F014, op afstand bestuurbare unit, symbool brand unit met rode achtergrondOp afstand bestuurbare unitSymbool dat laat zien dat hier sprake is van een op afstand bestuurbare unit.F014StickerBord
F015, waterkanon, symbool waterkanon met rode achtergrondWaterkanonLaat zien dat je op deze plaats een waterkanon kunt vinden.F015StickerBord
F016, blusdeken, symbool persoon met blusdeken met rode achtergrondBlusdekenPictogram dat aangeeft dat je hier een blusdeken kunt vinden om een klein brandje te blussen.F016StickerBord
F017, brandweerlift, symbool brandweer in lift met rode achtergrondBrandweerliftGeeft aan dat deze lift bestemd is voor de brandweer.F017StickerBord
A045R, brand pijl diagonaal, symbool schuine pijl met rode achtergrondBrandpijl diagonaalSymbool dat aangeeft dat je deze pijl moet volgen bij brand.A045RStickerBord
A090R, brand pijl, symbool rechte pijl met rode achtergrondBrandpijlLaat zien dat je bij brand deze pijl moet volgen.A090RStickerBord

Noodpictogrammen kun je gebruiken om aan te geven op welke vluchtroute mensen moeten nemen of om eerste hulp materialen aan te duiden. Op die manier zorg je ervoor dat mensen in geval van nood weten wat ze moeten doen. Noodpictogrammen zijn onderdeel van de ISO 7010 norm voor veiligheidspictogrammen. In deze norm worden noodpictogrammen aangeduid met de 'E' van emergency. Hieronder vind je de betekenis van alle officiële noodpictogrammen terug. 

PictogramNaamBetekenisISO codeStickerBord
E001, nooduitgang links, symbool nooduitgang links met groene achtergrondNooduitgang linksPictogram dat laat zien dat de nooduitgang in dit gebouw aan de linkerkant is.E001StickerBord
E002, nooduitgang rechts, symbool nooduitgang rechts met groene achtergrondNooduitgang rechtsGeeft aan dat de nooduitgang in dit gebouw aan de rechterkant is.E002StickerBord
E003, ehbo, symbool wit kruis met groene achtergrondEHBOSymbool voor EHBO waarmee je aangeeft dat dit een punt is voor eerste hulp bij ongelukken.E003StickerBord
E004, noodtelefoon, symbool telefoon met groene achtergrondNoodtelefoonLaat zien dat je op deze plaats een noodtelefoon kunt gebruiken.E004StickerBord
E007, verzamelplaats, symbool personen met witte pijlen met groene achtergrondVerzamelplaatsPictogram dat aangeeft dat je in geval van nood bij dit pictogram moet verzamelen.E007StickerBord
E008, glas breken, symbool hand breekt glas met groene achtergrondGlas brekenGeeft aan dat je hier het glas kunt breken in geval van nood.E008StickerBord
E009, dokter, symbool arts met groene achtergrondDokterSymbool dat aangeeft dat op deze plaats een arts beschikbaar is.E009StickerBord
E010, aed, symbool aed met groene achtergrondAEDLaat zien dat op deze plek een AED of defibrillator beschikbaar is. E010StickerBord
E011, oogdouche, symbool oogdouche met groene achtergrondOogdouchePictogram dat aangeeft dat je hier een oogdouche kunt vinden in geval van nood.E011StickerBord
E012, nooddouche, symbool persoon onder nooddouche met groene achtergrondNooddoucheGeeft aan dat er hier sprake is van een nooddouche die je kunt gebruiken in geval van nood.E012StickerBord
E013, brancard, symbool persoon op brancard met groene achtergrondBrancardSymbool dat aangeeft dat je hier een brancard kunt vinden in geval van nood.E013StickerBord
E014, detectie kinderstoeltje, symbool detectie kinderstoeltje met groene achtergrondDetectie kinderstoeltjeLaat zien dat hier een apparaat beschikbaar is dat een kinderstoeltje kan detecteren.E014StickerBord
E015, drinkwater, symbool kraan met water met groene achtergrondDrinkwaterPictogram dat laat zien dat op deze plek in geval van nood drinkwater beschikbaar is.E015StickerBord
E016, noodraam met vluchtladder links, symbool persoon op trap met groene achtergrondNoodraam met vluchtladder linksGeeft aan dat je op deze plek een noodraam kunt vinden met vluchtladder aan de linkerkant.E016StickerBord
E016B, noodraam met vluchtladder rechts, symbool persoon op trap met groene achtergrondNoodraam met vluchtladder rechtsSymbool dat laat zien dat op deze plek een noodraam met vluchtladder aan de rechterkant te vinden is.E016BStickerBord
E016C, noodraam, symbool persoon bij noodraam met groene achtergrondNoodraamLaat zien dat je in geval van nood hier een noodraam kunt vinden.E016CStickerBord
E017, reddingsuitgang raam, symbool persoon bij noodraam en brandweer met groene achtergrondReddingsuitgang raamPictogram dat laat zien dat je hier een noodraam kunt vinden waar de hulpdienst komt helpen.E017StickerBord
E018, deur openen naar links, symbool knop naar links draaien met groene achtergrondDeur openen naar linksGeeft aan dat je de knop van deze deur naar links moet draaien in geval van nood.E018StickerBord
E019, deur openen naar rechts, symbool knop naar rechts draaien met groene achtergrondDeur openen naar rechtsGeeft aan dat je de knop van deze deur naar rechts moet draaien in geval van nood.E019StickerBord
E020, noodstop, symbool hand op knop met groene achtergrondNoodstopSymbool dat laat zien dat je in geval van nood deze knop kunt indrukken.E020StickerBord
E021, schuilplaats, symbool personen in schuilplaats met groene achtergrondSchuilplaatsLaat zien dat je in geval van nood op deze plaats kunt schuilen.E021StickerBord
E022, deur drukken links, symbool deur met pijl met groene achtergrondDeur drukken linksPictogram dat aangeeft dat je de deur naar links moet open drukken.E022StickerBord
E023, deur drukken rechts, symbool deur met pijl met groene achtergrondDeur drukken rechtsPictogram dat aangeeft dat je de deur naar rechts moet open drukken.E023StickerBord
E024, verzamelplaats gehandicapten, symbool rolstoel met pijlen met groene achtergrondVerzamelplaats gehandicaptenGeeft aan dat er op deze plaats een verzamelplaats voor gehandicapten is bij nood.E024StickerBord
E025, noodhamer, symbool hamer met groene achtergrondNoodhamerSymbool dat aangeeft dat je in geval van nood hier een noodhamer kunt vinden.E025StickerBord
E026, nooduitgang gehandicapten links, symbool rolstoel met groene achtergrondNooduitgang invaliden linksLaat zien dat de nooduitgang voor gehandicapten aan de linkerkant is.E026StickerBord
E027, medische noodtas, symbool ehbo koffer met groene achtergrondMedische noodtasPictogram dat aangeeft dat je hier een koffer kunt vinden met EHBO materialen.E027StickerBord
E028, zuurstofmasker, symbool zuurstoffles met groene achtergrondZuurstofmaskerGeeft aan dat je in geval van nood hier een zuurstofmasker kunt vinden.E028StickerBord
E029, ademhalingsapparaat, symbool zuurstofmasker met groene achtergrondAdemhalingsapparaatSymbool dat aangeeft dat je in geval van nood hier een ademhalingsapparaat kunt vinden.E029StickerBord
E030, nooduitgang invaliden rechts, symbool rolstoel met groene achtergrondNooduitgang invaliden rechtsLaat zien dat de nooduitgang voor gehandicapten aan de rechterkant is.E030StickerBord
E031, algemeen scheepsalarm, symbool vierkant met punt met groene achtergrondAlgemeen scheepsalarmPictogram dat aangeeft dat je in geval van nood hier een scheepsalarm kunt vinden.E031StickerBord
E032, verzamelplaats aan boord, symbool personen aan boord met groene achtergrondVerzamelplaats aan boordGeeft aan dat er op deze plaats een verzamelplaats aan boord is in geval van nood.E032StickerBord
E033, deur schuift naar rechts, symbool deur met pijl met groene achtergrondDeur schuift naar rechtsSymbool dat aangeeft dat je de deur hier naar rechts moet schuiven in geval van nood.E033StickerBord
E034, deur schuift naar links, symbool deur met pijl met groene achtergrondDeur schuift naar linksSymbool dat aangeeft dat je de deur hier naar links moet schuiven in geval van nood.E034StickerBord
E035, mes reddingsboot, symbool mes met touw met groene achtergrondMes reddingsbootLaat zien dat je hier een mes kunt vinden om de reddingsboot mee los te maken.E035StickerBord
E036, reddingsboot 2, symbool boot op water met groene achtergrondReddingsboot 2Pictogram dat aangeeft dat je hier een reddingsboot kunt vinden in geval van nood.E036StickerBord
E037, reddingsboot, symbool persoon op boot op water met groene achtergrondReddingsbootGeeft aan dat je hier een reddingsboot met motor kunt vinden.E037StickerBord
E038, overlevingsvlot, symbool vlot op water met groene achtergrondOverlevingsvlotSymbool dat aangeeft dat je hier een overlevingsvlot kunt vinden. E038StickerBord
E039, overlevingsvlot davit, symbool vlot aan houder met groene achtergrondOverlevingsvlot davitLaat zien dat je hier een overlevingsvlot met davit kunt vinden.E039StickerBord
E040, reddingsboei, symbool reddingsboei met groene achtergrondReddingsboeiPictogram dat aangeeft dat je hier een reddingsboei kunt vinden in geval van nood.E040StickerBord
E041, reddingsboei met lijn, symbool reddingsboei met lijn met groene achtergrondReddingsboei met lijnGeeft aan dat je hier een reddingsboei met lijn kunt vinden.E041StickerBord
E042, reddingsboei met licht, symbool reddingsboei met lamp met groene achtergrondReddingsboei met lichtSymbool waarmee je laat zien dat er hier een reddingsboei met licht beschikbaar is.E042StickerBord
E043, reddingsboei met touw en licht, symbool reddingsboei met touw en lamp met groene achtergrondReddingsboei met touw en lichtLaat zien dat je hier een reddingsboei met touw en licht kunt vinden.E043StickerBord
E044, reddingsvest, symbool reddingsvest met groene achtergrondReddingsvestPictogram dat aangeeft dat je in geval van nood hier een reddingsvest kunt vinden.E044StickerBord
E045, reddingsvest kind, symbool reddingsvest kind met groene achtergrondReddingsvest kindPictogram dat aangeeft dat je in geval van nood hier een reddingsvest voor kinderen kunt vinden.E045StickerBord
E046, reddingsvest baby, symbool reddingsvest baby met groene achtergrondReddingsvest babyPictogram dat aangeeft dat je in geval van nood hier een reddingsvest voor baby's kunt vinden.E046StickerBord
E047, transponder, symbool transponder met groene achtergrondTransponderGeeft aan dat je op deze plek een transponder kunt vinden.E047StickerBord
E048, noodsignaal, symbool ster met groene achtergrondNoodsignaalSymbool dat aangeeft dat je hier gebruik kunt maken van een noodsignaal.E048StickerBord
E049, noodsignaal parachute, symbool ster met parachute met groene achtergrondNoodsignaal parachuteLaat zien dat je hier een noodsignaal met parachute kunt vinden.E049StickerBord
E050, lijnwerpapparaat, symbool vuurpijl met groene achtergrondLijnwerpapparaatPictogram dat aangeeft dat je hier een lijnwerpapparaat kunt vinden.E050StickerBord
E051, draagbare meldingsradio, symbool hand met radio met groene achtergrondDraagbare meldingsradioGeeft aan dat je hier een draagbare meldingsradio kunt vinden.E051StickerBord
E052, epirb, symbool epirb met groene achtergrondEPIRBSymbool dat laat zien dat je hier een EPIRB kunt vinden.E052StickerBord
E054, evacuatieglijbaan, symbool glijbaan op water met groene achtergrondEvacuatieglijbaanLaat zien dat hier een evacuatieglijbaan beschikbaar is.E054StickerBord
E055, valpijp, symbool valpijp met water met groene achtergrondValpijp voor evacuatiePictogram om aan te geven dat hier een valpijp voor evacuatie is.E055StickerBord
E056, overlevingspak, symbool overlevingspak met groene achtergrondOverlevingspakGeeft aan dat hier een overlevingspak beschikbaar is bij nood.E056StickerBord
E057, deur trekken links, symbool deur met pijl met groene achtergrondDeur trekken linksSymbool dat aangeeft dat je de deur hier naar links moet open trekken.E057StickerBord
E058, deur trekken rechts, symbool deur met pijl met groene achtergrondDeur trekken rechtsSymbool dat aangeeft dat je de deur hier naar rechts moet open trekken.E058StickerBord
E059, vluchtladder, symbool ladder met water met groene achtergrondVluchtladderLaat zien dat je hier een vluchtladder kunt vinden in geval van nood.E059StickerBord
E060, evacuatiestoel, symbool persoon in evacuatiestoel met groene achtergrondEvacuatiestoelPictogram dat laat zien dat je hier een evacuatiestoel kunt vinden.E060StickerBord
E061, reddingsboei, symbool reddingsboei met groene achtergrondReddingsboeiGeeft aan dat je hier een reddingsboei kunt vinden.E061StickerBord
E062, tsunami evacuatiezone, symbool persoon en tsunami met groene achtergrondTsunami evacuatiezoneSymbool dat aangeeft dat dit een tsunami evacuatiezone is.E062StickerBord
E063, tsunami evacuatiegebouw, symbool persoon, tsunami en gebouw met groene achtergrondTsunami evacuatiegebouwSymbool dat aangeeft dat dit een tsunami evacuatiegebouw is.E063StickerBord
E064, eerstehulpverlener, symbool ehbo'er met groene achtergrondEerstehulpverlenerLaat zien dat hier een EHBO'er aanwezig is.E064StickerBord

GHS pictogrammen kun je gebruiken bij de aanduiding van chemische stoffen en preparaten. De indeling van deze gevaarlijke stoffen is gemaakt volgens de GHS/CLP Europese wetgeving. Door de stoffen aan te duiden weten mensen dat ze voorzichtig met deze producten om moeten gaan. In totaal zijn er 9 verschillende klassen gevaarlijke stoffen. Hieronder vind je de betekenis van alle officiële GHS pictogrammen terug. 

PictogramNaamBetekenisGHS codeStickerBord
GHS01, explosieve stoffen, symbool explosie met rode randExplosieve stoffenPictogram dat laat zien dat deze stoffen explosiegevaarlijk zijn.GHS01StickerBord
GHS02, ontvlambare stoffen, symbool vlam met rode randOntvlambare stoffenGeeft aan dat hier sprake is van snel of licht ontvlambare stoffen.GHS02StickerBord
GHS03, oxiderende stoffen, symbool oxiderend met rode randOxiderende stoffenSymbool dat aangeeft dat je hier stoffen vindt die bij brandbare stoffen heftig reageren.GHS03StickerBord
GHS04, gassen onder druk, symbool gasfles met rode randGassen onder drukLaat zien dat er hier een gevaar bestaat voor gassen onder druk die tot ontploffing of verbranding kunnen leiden.GHS04StickerBord
GHS05, bijtende stoffen, symbool hand met bijtende stof met rode randBijtende stoffenPictogram dat aangeeft dat er hier sprake is van bijtende stoffen.GHS05StickerBord
GHS06, giftige stoffen, symbool doodshoofd met rode randGiftige stoffenGeeft aan dat er hier sprake is van giftige stoffen die dodelijk kunnen zijn bij inname.GHS06StickerBord
GHS07, irriterende stoffen, symbool uitroepteken met rode randIrriterende stoffenSymbool dat laat zien dat er hier sprake is van irriterende stoffen die schadelijk kunnen zijn.GHS07StickerBord
GHS08, gezondheidsgevaar, symbool persoon met gat met rode randGezondheidsgevaarLaat zien dat deze stoffen zeer gevaarlijk kunnen zijn voor je gezondheid.GHS08StickerBord
GHS09, milieugevaarlijk, symbool dode vis en boom met rode randMilieugevaarlijke stoffenPictogram dat aangeeft dat deze stoffen gevaarlijk voor het milieu zijn.GHS09StickerBord

ADR pictogrammen kun je gebruiken om gevaarlijke stoffen of goederen aan te duiden bij transport. ADR staat voor Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Dit is een verdrag voor internationaal vervoer van gevaarlijke goederen op de weg. Door te voldoen aan deze norm vergroot je de veiligheid op de weg. In totaal zijn er 9 verschillende klassen gevaarlijke stoffen. Hieronder vind je de betekenis van alle officiële ADR pictogrammen terug. 

PictogramNaamBetekenisADR klasseStickerBord
ADR klasse 1, explosieve stoffen, symbool explosie met oranje achtergrondExplosieve stoffenPictogram dat aangeeft dat hier gevaar is voor ontplofbare stoffen en voorwerpen.ADR klasse 1StickerBord
ADR klasse 1.4, gering explosiegevaar, tekst 1.4 met oranje achtergrondGering explosiegevaarGeeft aan dat er sprake is van een klein risico op ontploffingsgevaar.ADR klasse 1.4StickerBord
ADR klasse 1.5, ongevoelige stoffen, tekst 1.5 met oranje achtergrondOngevoelige stoffenSymbool voor ongevoelige stoffen die echter wel een massa-explosie kunnen veroorzaken.ADR klasse 1.5StickerBord
ADR klasse 1.6, zeer ongevoelige stoffen, tekst 1.6 met oranje achtergrondZeer ongevoelige stoffenLaat zien dat er hier sprake is van zeer ongevoelige stoffen met zeer weinig ontploffingsgevaar.ADR klasse 1.6StickerBord
ADR klasse 2.1, brandbare gassen, symbool vlam met rode achtergrondBrandbare gassenPictogram dat laat zien dat er hier sprake is van brandbare gassen die gevaren met zich meebrengen.ADR klasse 2.1StickerBord
ADR klasse 2.2, niet brandbare gassen, symbool gasfles met groene achtergrondNiet brandbaar gasGeeft aan dat hier sprake is van niet brandbare en niet giftige gassen.ADR klasse 2.2StickerBord
ADR klasse 2.3, giftige gassen, symbool doodshoofd met witte achtergrondGiftige gassenSymbool dat aangeeft dat hier sprake is van gassen die giftig zijn.ADR klasse 2.3StickerBord
ADR klasse 3, brandbare vloeistoffen, symbool vuur met rode achtergrondOntvlambare vloeistoffenLaat zien dat er hier sprake is van vloeistoffen die ontvlambaar zijn.ADR klasse 3StickerBord
ADR klasse 4.1, brandbare vaste stoffen, symbool vuur met rood witte achtergrondBrandbare vaste stoffenPictogram dat aangeeft dat dit brandbare vaste stoffen zijn.ADR klasse 4.1StickerBord
ADR klasse 4.2, zelf ontbrandende stoffen, symbool vuur met rood witte achtergrondZelfontbrandende stoffen Geeft aan dat je hier moet oppassen voor zelfontbrandende stoffen.ADR klasse 4.2StickerBord
ADR klasse 4.3, ontvlambaar met water, symbool vuur met blauwe achtergrondOntvlambaar met waterSymbool dat aangeeft dat deze stof ontvlambaar is in combinatie met water.ADR klasse 4.3StickerBord
ADR klasse 5.1, oxiderende stoffen, symbool oxiderend met gele achtergrondOxiderende stoffenLaat zien dat er bij dit transport sprake is van oxiderende stoffen.ADR klasse 5.1StickerBord
ADR klasse 5.2, organische peroxide, symbool oxiderend met geel rode achtergrondOrganische peroxidePictogram dat aangeeft dat hier sprake is van organische peroxide, een soort oxiderende stof.ADR klasse 5.2StickerBord
ADR klasse 6.1, giftige stoffen, symbool doodshoofd met witte achtergrondGiftige stoffenGeeft aan dat hier sprake is van stoffen die giftig en zelfs dodelijk kunnen zijn.ADR klasse 6.1StickerBord
ADR klasse 6.2, besmettelijke stoffen, symbool besmetting met witte achtergrondBesmettelijke stoffenSymbool dat laat zien dat hier sprake is van besmettelijke stoffen. ADR klasse 6.2StickerBord
ADR klasse 7, radioactieve stoffen, symbool radioactief met geel witte achtergrondRadioactieve stoffenLaat zien dat je hier moet uitkijken voor radioactieve stoffen.ADR klasse 7StickerBord
ADR klasse 7.1, bètastraling, symbool radioactief met witte achtergrondBètastralingPictogram dat aangeeft dat hier sprake is van bètastraling.ADR klasse 7.1StickerBord
ADR klasse 7.2, gammastraling, symbool radioactief met geel witte achtergrondGammastralingPictogram dat aangeeft dat hier sprake is van gammastraling.ADR klasse 7.2StickerBord
ADR klasse 7.3, neutronenstraling, symbool radioactief met geel witte achtergrondNeutronenstralingPictogram dat aangeeft dat hier sprake is van neutronenstraling.ADR klasse 7.3StickerBord
ADR klasse 8, bijtende stoffen, symbool bijtend met zwart witte achtergrondBijtende stoffenGeeft aan dat er hier sprake is van diverse soorten bijtende stoffen.ADR klasse 8StickerBord
ADR klasse 9, diverse gevaarlijke stoffen, zwart witte strepen met 9Diverse gevaarlijke stoffenSymbool dat hier sprake is van diverse gevaarlijke stoffen.ADR klasse 9StickerBord

Heb je naar aanleiding van deze informatie over alle veiligheidspictogrammen nog vragen voor ons? Of staat het pictogram dat je zoekt er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Daarnaast is het mogelijk om contact met ons op te nemen via de chat rechtsonder in je scherm.

  • Bel ons via 085-273 5961
  • Mail naar info@esvshop.nl
  • Chat met één van onze medewerkers