Brand pictogrammen zijn een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in gebouwen en op de werkvloer. Met deze symbolen geeft u namelijk gemakkelijk aan waar brandbestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn. Deze veiligheidspictogrammen kenmerken zich door de vorm van een vierkant en een rood witte kleur. Veel van onze brandveiligheid pictogrammen zijn volgens ISO 7010 norm gemaakt. Hierdoor worden ze internationaal erkend en herkend. Daarom kan het van essentieel belang zijn om deze pictogrammen te gebruiken en te herkennen. Vandaar dat we in deze blog de betekenis van al onze brand pictogrammen en wanneer u ze kunt gebruiken uitleggen. Daarnaast lichten we per pictogram de ISO code toe. Deze code begint bij de pictogrammen brandveiligheid met 'F' van fire.

brand pictogrammen betekenis

Wanneer er ergens brand uitbreekt, is het van groot belang dat u weet waar middelen beschikbaar zijn waarmee de brand kan worden geblust. Met behulp van onze brandblusser pictogrammen in onderstaand overzicht kunt u deze middelen gemakkelijk vinden. 

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram brandblusser, rood wit, vierkant, iso 7010, f001BrandblusserHet brandblusser pictogram geeft aan dat er op deze plek een brandblusser hangt. Dit kan bijvoorbeeld een schuim- of poederblusser zijn.F001StickerBord
pictogram brandslang, rood wit, vierkant, iso 7010, f002BrandslangHet brandslang pictogram geeft aan dat er op deze plek een brandslang beschikbaar is. Hiermee kunt u het vuur met water blussen.F002StickerBord
pictogram brandblusbatterij, rood wit, vierkant, iso 7010, f008BrandblusbatterijDit symbool laat zien dat er op deze plek een vaste brandblusbatterij beschikbaar is. F008StickerBord
pictogram mobiele brandblusser, rood wit, vierkant, iso 7010, f009Mobiele brandblusserSymbool dat aangeeft dat hier een mobiele brandblusser aanwezig is. Deze blusser is te verplaatsen naar andere plekken.F009StickerBord
pictogram draagbare schuimunit, rood wit, vierkant, iso 7010, f010Draagbare schuimblusser unitPictogram dat laat zien dat zich hier een draagbare schuimblusser unit bevindt. Deze is net als een mobiele brandblusser verplaatsbaar. F010StickerBord
pictogram sprinkler, rood wit, vierkant, iso 7010, f011SprinklerHet sprinkler pictogram geeft aan dat er op deze plek een sprinklerinstallatie is. Deze kan een beginnende brand opmerken en blussen.F011StickerBord
pictogram vaste blusinstallatie, rood wit, vierkant, iso 7010, f012Vaste brandblusinstallatieDit symbool betekent dat er hier een vaste brandblusinstallatie aanwezig is. Een voorbeeld hiervan is de sprinkler installatie.F012StickerBord
pictogram vaste brandblusser, rood wit, vierkant, iso 7010, f013Vaste brandblusserHet vaste brandblusser pictogram geeft aan dat er hier een vaste brandblusser aanwezig is. F013StickerBord
pictogram op afstand bestuurbare unit, rood wit, vierkant, iso 7010, f014Op afstand bestuurbare unitDit pictogram geeft aan dat deze blusinstallatie op afstand geactiveerd kan worden. Dit kan in bepaalde gevallen een handige uitkomst zijn. F014StickerBord
pictogram waterkanon, rood wit, vierkant, iso 7010, f015WaterkanonHet waterkanon pictogram geeft aan dat hier een waterkanon beschikbaar is. Deze wordt vaak ingezet voor de koeling naast een brandhaard.F015StickerBord
pictogram blusdeken, rood wit, vierkant, iso 7010, f016BlusdekenHet blusdeken pictogram geeft aan dat hier een branddeken aanwezig is. Deze zijn geschikt om kleine branden te blussen. F016StickerBord
pictogram aansluitpunt droge blusleiding, rood wit, vierkantAansluitpunt droge blusleidingSymbool dat aangeeft dat hier een aansluitpunt voor de droge blusleiding zit. Hier kan de brandweer de eigen pomp aan koppelen bij brand.-StickerBord
pictogram brandkraan, rood wit, vierkantBrandkraanHet brandkraan pictogram laat zien dat hier een brandkraan zit. Hieruit kan de brandweer water aftappen wanneer de watervoorraad op is.-StickerBord
pictogram ondergrondse brandkraan, rood wit, vierkantOndergrondse brandkraanDit pictogram geeft aan dat hier sprake is van een ondergrondse brandkraan. Hieruit kan de brandweer water aftappen bij brand.-StickerBord

Naast onze brandblusser pictogrammen zijn er nog diverse overige brandveiligheid pictogrammen beschikbaar. Deze zijn bijvoorbeeld van toepassing op andere middelen die kunnen helpen wanneer er brand uitbreekt. 

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram brandladder, rood wit, vierkant, iso 7010, f003BrandladderDit pictogram geeft aan dat hier een brandladder aanwezig is. Met behulp van deze ladder kan men het gebouw veilig verlaten bij brand.F003StickerBord
pictogram materiaalopslag brandbestrijding, rood wit, vierkant, iso 7010, f004Materiaalopslag brandbestrijdingDit symbool geeft aan dat er op deze plek materiaal wordt opgeslagen waarmee brand kan worden bestreden.F004StickerBord
pictogram brandbestrijdingsmiddelen, rood wit, vierkant, iso 7010, f004bBrandbestrijdingsmiddelenDit pictogram is vergelijkbaar met pictogram F004 en geeft aan dat op deze plek brandbestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn.F004BStickerBord
pictogram brandmelder, rood wit, vierkant, iso 7010, f005BrandmelderHet pictogram brandmelder of brandalarm laat zien dat er op deze plek een brandmelder is. Hiermee kunt u waarschuwen voor brand.F005StickerBord
pictogram alarmtelefoon, rood wit, vierkant, iso 7010, f006AlarmtelefoonHet alarmtelefoon pictogram geeft aan dat hier een alarmtelefoon is. Deze kan in geval van brand worden gebruikt. F006StickerBord
pictogram brandwerende deur, rood wit, vierkant, iso 7010, f007Brandwerende deurDit symbool geeft aan dat deze deur een brandwerende deur is. Dit zijn deuren die weerstand tegen brand geven.F007StickerBord
pictogram brandweerlieden, rood wit, vierkant, iso 7010, f017Brandweerlieden liftDit pictogram geeft aan dat deze lift gebruikt kan worden door brandweerlieden in geval van brand.F017StickerBord
pictogram richtingspijl diagonaal, rood wit, vierkant, iso 7010, a045rRichtingspijl diagonaalDe richtingspijl diagonaal geeft aan dat de richting van de pijl gevolgd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een brandblusser te vinden.A045RStickerBord
pictogram brand richtingspijl, rood wit, vierkant, iso 7010, a090rBrand richtingspijl De brand richtingspijl geeft aan dat de richting van de pijl gevolgd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een brandslang te vinden.A090RStickerBord
pictogram noodhamer, rood wit, vierkantNoodhamerHet noodhamer pictogram geeft aan dat hier een noodhamer hangt. Hiermee kunt u in geval van nood bijvoorbeeld een ruit breken.-StickerBord
pictogram sos en brandmelder, rood wit, vierkantSOSDit symbool laat zien dat hier een brandmelder is die bij brand kan worden gebruikt om een SOS-signaal te versturen.-StickerBord
pictogram huisdier brandweer, rood wit, vierkantHuisdieren brandweerDit pictogram kan worden ingezet om de brandweer te laten weten hoeveel huisdieren er binnen zijn. Zo kunnen deze dieren worden gered bij brand.-StickerBord

Heeft u naar aanleiding van ons overzicht van alle brand pictogrammen nog vragen? Of heeft u andere vragen voor ons? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. 

  • Bel ons via 085-273 5961
  • Mail naar info@esvshop.nl

De ervaring van uw bezoek op deze webshop wordt verbeterd door het toestaan van cookies. Indien u verder surft op deze webshop, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Bekijk ons privacy statement en lees meer over ons cookiebeleid