GHS stickers

GHS stickers zijn veiligheidsstickers die gemaakt zijn volgens de Europese wetgeving GHS/CLP. Deze wetgeving is ontwikkeld ten behoeven van de indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Het doel van GHS stickers is om een wereldwijd gestandaardiseerd systeem te krijgen voor de gevaarindeling van stoffen. Dit wordt in het Engels ook wel Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals genoemd.

De GHS indeling bestaat uit verschillende klassen gevaarsymbolen. Dit zijn de klassen GHS01 t/m GHS09. De betekenis van deze klassen verschilt en is aangeduid met een bijbehorend symbool. Al deze symbolen zijn bij ons online verkrijgbaar in de vorm van een sticker van zelfklevende folie. Deze bieden we aan in verschillende soorten. Deze vind je allemaal in deze categorie.

Lees meer Lees minder
Item 1-35 van 90 in totaal item(s)

Meer over GHS stickers

GHS stickers: wat zijn ze en waarom zijn ze belangrijk?

GHS staat voor de afkorting: Globbaly Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Dit systeem betekent eigenlijk dat er één geharmoniseerd systeem is opgezet die de classificatie van gevaarlijke chemicaliën aanduid. Een dergelijk systeem is handig omdat internationaal eenvoudig herkend kan worden welke gevaarlijke stof zich in het product bevind en welke gevaren dit product met zich meebrengt. Sinds 1 juni 2015 is het verplicht om deze etikettering voor mengsels en preparaten te gebruiken.

Betekenis gevaarsymbolen en GHS klassen

Je kunt onderscheid maken tussen 9 verschillende GHS pictogrammen met elk een andere betekenis. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende klassen met daarbij de behorende betekenis én wat het betekent wanneer je deze stoffen per ongeluk zou innemen:

Pictogram Naam Betekenis
GHS01 explosieve stoffen pictogram GHS01 explosieve stoffen Producten in de GHS01 klasse kunnen tot zeer snelle verbranding komen waardoor deze exploderen. Het explosiegevaar is mede afhankelijk van de stof zelf, het contact met andere stoffen, temperatuur, schokken of wrijving. Een voorbeeld van een explosieve stof is vuurwerk.
GHS02 ontvlambare stoffen pictogram GHS02 ontvlambare stoffen Ontvlambare producten zoals gassen, vloeistoffen en vaste stoffen vatten gemakkelijk vlam in de nabijheid van een warmtebron of open vuur (brandende sigaret, waakvlam), door een vonk (schakelaar, vallende verfkrabber). Voorbeelden van een ontvlambare stof zijn spiritus, aceton en verfspuitbussen.
GHS03 oxiderende stoffen pictogram GHS03 oxiderende stoffen Producten die oxiderende stoffen bevatten kunnen bij aanraking met andere stoffen (met name brandbare stoffen) heftig reageren. Hierbij komt erg veel warmte vrij waardoor er zorgvuldig met deze stof omgegaan moet worden. Voorbeelden van oxiderende stoffen zijn chloorgas en zuivere zuurstof.
GHS04 gassen onder druk pictogram GHS04 gassen onder druk Soorten producten die vallen onder GHS04 klasse gassen onder druk zijn samengeperste gassen, vloeibare gassen, sterk gekoelde gassen of opgeloste gassen. Blootstelling aan hoge temperaturen kan leiden tot brand of ontploffing van de gassen. Vandaar moet dit etiket toegevoegd worden. Voorbeelden van gassen onder druk zijn zuurstof- en gasflessen.
GHS05 bijtende stoffen pictogram GHS05 bijtende stoffen GHS05 wordt gebruikt om corrosieve stoffen / bijtende stoffen aan te duiden. Corrosieve stoffen zijn zeer gevaarlijk omdat deze andere stoffen vernietigt of onherstelbaar beschadigd bij aanraking. Als corrosieve stoffen / bijtende stoffen in contact komen met menselijke huid, dan veroorzaakt het extreem pijnlijke letsel in vorm van brandwonden. Water of ander soort vocht kan dit pijnlijke letsel verergeren. Een goed voorbeeld van een bijtende stof is gootsteenontstopper.
GHS06 giftige stoffen pictogram GHS06 giftige stoffen Producten met het gevarensymbool GHS06 kunnen verder bij inademing, inslikken of opname door de huid zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Met kans op (acute) dodelijke afloop. Denk hierbij aan bijvoorbeeld antivriesmiddelen.
GHS07 irriterende stoffen pictogram GHS07 irriterende stoffen Het GHS07 gevarensymbool irriterende stoffen moet op een product worden geplakt die gevaarlijk zijn om in te slikken, in te ademen of die schadelijk zijn om via de huid op te nemen. Een voorbeeld van irriterende stoffen zijn vaatwasmachinetabletten.
GHS08 gezondheidsgevaar pictogram GHS08 gezondheidsgevaar Artikelen waarop een GHS08 gevaarsymbool staat kunnen bij inademing, inslikken of opname door de huid zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Denk hierbij aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen. Hierbij gaat het om ernstig gezondheidsgevaar op de lange termijn. Een goed voorbeeld van een stof die schadelijk is voor de gezondheid is verfverdunner.
GHS09 milieugevaarlijke stoffen pictogram GHS09 milieugevaarlijke stoffen Artikelen waarop een GHS09 gevaarsymbool staat worden gekenmerkt als milieugevaarlijke stoffen. Wanneer deze milieu gevaarlijke stoffen in de natuur worden gedumpt kunnen deze het ecosysteem aantasten. Dit heeft als gevolg dat fauna, flora en de ozonlaag beschadigd kan worden. Denk hierbij aan gewasbeschermingsmiddelen.Tips bij het gebruik van GHS stickers

  • Plak GHS stickers duidelijk zichtbaar op de verpakking van gevaarlijke stoffen.
  • Gebruik GHS stickers ook op containers en opslagplaatsen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard.
  • Zorg ervoor dat alle werknemers en andere betrokkenen weten hoe ze GHS stickers moeten lezen en begrijpen.

GHS stickers kopen

Bij ESVSHOP hebben we veel verschillende GHS stickers op voorraad. Deze leveren we in standaard afmetingen, op verschillende soorten vellen en ook leveren we de stickers op rol. De GHS stickers hebben allemaal een witte achtergrond en een rode ruit met daarop een zwart pictogram. Heb je grote aantallen stickers nodig? Kies dan voor GHS stickers op rol. Er zitten wel 500 GHS symbolen stickers op één rol.