Veiligheidsborden

Soorten veiligheidsborden

waarschuwingsborden
verbodsborden
gebodsborden
nooduitgang borden
eerste hulp borden
brandpreventie borden
wc bordjes
verkeersborden
informatie borden
borden op maat
tekst borden
ghs borden
adr borden
plexiglas borden
bevestigingsmateriaal borden

Veiligheidsborden van ESVSHOP

Veiligheidsborden zijn van groot belang voor de veiligheid van u en uw medewerkers, maar ook voor uw bezoekers. Deze borden helpen u erbij om op een snelle en gemakkelijke manier de aandacht te vestigen op voorwerpen en situaties die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken. Een bord of pictogram zegt meer dan 1000 woorden. Ons aanbod varieert van veiligheidsborden die een rookverbod aangeven tot pictogrammen die aangeven waar de brandblusser gevonden kan worden. Op die manier geeft u een duidelijke boodschap richting uw bezoekers en/of werknemers zonder dat u hoeft na te denken over het gebruik van de juiste bewoording om dezelfde boodschap over te brengen.

Bij ESVSHOP hebben we veel verschillende borden in diverse afmetingen, materialen en prijzen. Ook maken wij borden op maat voor u en kunt u alles naar wens aanpassen. Kies bijvoorbeeld voor een veiligheidspictogram van een AED, een nooduitgang bord of juist dat er een bepaald verbod geldt. Hierbij kunt u denken aan:

Heeft u regelmatig bezoek van buitenlandse klanten of zijn uw werknemers buitenlands? Wanneer u de juiste veiligheidsborden en pictogrammen gebruikt, hoeft er geen taalbarrière te zijn. Zo weet men wat er wel of juist niet geoorloofd is op de werkvloer. De nieuwste veiligheidsnorm hiervoor is ISO 7010. De veiligheidsborden van ESVSHOP voldoen altijd aan de meest recente veiligheidsnormen. Voor een overzicht van alle ISO 7010 pictogrammen kunt u een kijkje nemen in ons pictogrammenoverzicht!

Het gebruik van veiligheidsborden is onmisbaar voor een goede, veilige en prettige werkomgeving. Bij ons kunt u alle borden op maat laten produceren. In principe kunnen wij aan al uw wensen voldoen. Als u bijvoorbeeld een veiligheidsbord voor de bouw wilt laten maken, doen wij dit graag voor u.

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met ons via info@esvshop.nl.

Uw werkvloer of werkplaats kan gevaren met zich meebrengen waar men zich moeilijk tegen kan beschermen. Het dragen van persoonlijke beschermingskleding is dan niet voldoende. De beste oplossing om bedrijfsongevallen te voorkomen is het voortijdig waarschuwen van uw werknemers door middel van waarschuwingsborden. Het gebruik van deze veiligheidsborden is relevant voor bijvoorbeeld laboratoria die werken met bijtende, giftige en gevaarlijke stoffen. Hiervoor heeft ESVSHOP verschillende soorten borden beschikbaar:

U kunt waarschuwingsborden ook thuis gebruiken. Voor het geval u een grote waakhond heeft, en bezoekers op de hoogte wilt stellen, hebben wij waarschuwingsborden voor honden

Verbodsborden gebruikt u om een bepaald verbod duidelijk te maken. U kunt waarschijnlijk veel scenario's bedenken waarbij het belangrijk is om aan te tonen dat iets verboden is. Het kan zijn dat bepaald gedrag wettelijk niet is toegestaan, zoals roken in horecagelegenheden. Hiervoor hebben wij verboden te roken borden beschikbaar voor u.

Een ander voorbeeld zijn honden: volgens de wet zijn er plekken waar honden en hondenpoep niet zijn toegestaan. Meestal zijn dit speeltuintjes en speelplekken voor kinderen. Wij hebben meerdere verboden voor honden borden en verboden voor hondenpoep borden.

Wanneer u zelf een bepaald verbod wilt aanduiden, kunnen verbodsborden u hierbij ook helpen. Als u een eigen pand heeft dan wilt u wellicht een bord verboden toegang voor onbevoegden. ESVSHOP heeft voor alle verbodsaanduidingen een veiligheidsbord beschikbaar. Deze kunnen we ook speciaal voor u op maat maken.

Soms wilt u in plaats van iets te verbieden juist iets verplichten. Hiervoor kunt u onze gebodsborden gebruiken. Op gevaarlijke werkvloeren is het bijvoorbeeld goed om uw werknemers te verplichten bepaalde PBM's te dragen. Ook kan het zijn dat u werkt in een omgeving waarin de hygiëne van groot belang is, zoals de zorg. Hierin wilt u er uiteraard voor zorgen dat mensen hygiënisch te werk gaan. Dit kunt u uitstekend doen met behulp van onze hygiëne veiligheidsborden. Zo kunt u bijvoorbeeld ook de verspreiding van virussen beperken. 

Werkt u in een omgeving met veel machines? Dan is het van noodzakelijk belang dat u gebruik maakt van gebodsborden die aangeven hoe u de machine veilig kunt gebruiken. Hiervoor hebben wij een ruim assortiment borden veiligheid rond machines beschikbaar. 

ESVSHOP heeft ook een groot assortiment vluchtwegaanduiding borden. Vluchtweg aanduiding kunt u inzetten om mensen te begeleiden naar de snelst mogelijk route in geval van een calamiteit. Het meest populaire product dat u hierbij kunt gebruiken is een nooduitgang bord. De nooduitgang borden zijn in talloze afmetingen, materialen en met optie als langnaschijnend verkrijgbaar. 

Nadat men uit het gebouw is gevlucht kan men verzamelen op een verzamelplaats. De verzamelplaats kunt u vervolgens weer aanduiden met verzamelplaatsborden.

Tot slot heeft ESVSHOP ook nog een ruim en nieuw assortiment afstand houden borden. Deze veiligheidsborden zijn bij uitstek geschikt wanneer u mensen wilt laten weten dat het belangrijk is om afstand tot elkaar te houden. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken in uw horecazaak. Een voorbeeld van zo'n bord is het bord '1.5 meter afstand houden verplicht'. Door dit bord te gebruiken zorgt u evoor dat mensen zich bewust zijn van de regels. Op die manier kunnen vervelende boetes voor u worden voorkomen. 

Heeft u naar aanleiding van ons assortiment of deze informatie interesse in onze veiligheidsborden? Dan kunt u deze veiligheidsborden direct online kopen via onze webshop. De levertijd van onze producten is altijd zichtbaar op de productpagina's.  

Heeft u vragen over een product of wilt u meer informatie weten? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur voor u bereikbaar.