GHS borden

GHS borden zijn veiligheidsborden die gemaakt zijn volgens de Europese wetgeving GHS/CLP. Deze wetgeving is ontwikkeld ten behoeven van de indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Het doel van GHS borden is om een wereldwijd gestandaardiseerd systeem te krijgen voor de gevaarindeling van stoffen. Dit wordt in het Engels ook wel Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals genoemd. 

De GHS indeling bestaat uit verschillende klassen gevaarsymbolen. Dit zijn de klassen GHS01 t/m GHS09. De betekenis van deze klassen verschilt en is aangeduid met een bijbehorend symbool. Al deze symbolen zijn bij ons online verkrijgbaar in de vorm van een kunststof bord. Deze vind je allemaal in deze categorie.

Lees meer Lees minder
Item 1-34 van 34 in totaal item(s)

Meer over GHS borden

GHS borden: wat zijn ze en waarom heb je ze nodig?

GHS borden zijn borden die je gebruikt om de gevaren van chemische stoffen en mengsels aan te geven. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de GHS-wetgeving, die tot doel heeft de veiligheid van werknemers en andere personen die in contact komen met gevaarlijke stoffen te verbeteren.

Wat is GHS?

GHS staat voor Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Het is een wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. De GHS-wetgeving is ingevoerd in de Europese Unie in 2008 en is sinds 1 juni 2015 verplicht voor alle bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

Betekenis gevaarsymbolen

Je kunt onderscheid maken tussen 9 verschillende GHS pictogrammen met elk een andere betekenis. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende klassen met daarbij de behorende betekenis én wat het betekent wanneer je deze stoffen per ongeluk zou innemen:

Pictogram Naam Betekenis
GHS01 explosieve stoffen pictogram GHS01 explosieve stoffen Producten in de GHS01 klasse kunnen tot zeer snelle verbranding komen waardoor deze exploderen. Het explosiegevaar is mede afhankelijk van de stof zelf, het contact met andere stoffen, temperatuur, schokken of wrijving. Een voorbeeld van een explosieve stof is vuurwerk.
GHS02 ontvlambare stoffen pictogram GHS02 ontvlambare stoffen Ontvlambare producten zoals gassen, vloeistoffen en vaste stoffen vatten gemakkelijk vlam in de nabijheid van een warmtebron of open vuur (brandende sigaret, waakvlam), door een vonk (schakelaar, vallende verfkrabber). Voorbeelden van een ontvlambare stof zijn spiritus, aceton en verfspuitbussen.
GHS03 oxiderende stoffen pictogram GHS03 oxiderende stoffen Producten die oxiderende stoffen bevatten kunnen bij aanraking met andere stoffen (met name brandbare stoffen) heftig reageren. Hierbij komt erg veel warmte vrij waardoor er zorgvuldig met deze stof omgegaan moet worden. Voorbeelden van oxiderende stoffen zijn chloorgas en zuivere zuurstof.
GHS04 gassen onder druk pictogram GHS04 gassen onder druk Soorten producten die vallen onder GHS04 klasse gassen onder druk zijn samengeperste gassen, vloeibare gassen, sterk gekoelde gassen of opgeloste gassen. Blootstelling aan hoge temperaturen kan leiden tot brand of ontploffing van de gassen. Vandaar moet dit etiket toegevoegd worden. Voorbeelden van gassen onder druk zijn zuurstof- en gasflessen.
GHS05 bijtende stoffen pictogram GHS05 bijtende stoffen GHS05 wordt gebruikt om corrosieve stoffen / bijtende stoffen aan te duiden. Corrosieve stoffen zijn zeer gevaarlijk omdat deze andere stoffen vernietigt of onherstelbaar beschadigd bij aanraking. Als corrosieve stoffen / bijtende stoffen in contact komen met menselijke huid, dan veroorzaakt het extreem pijnlijke letsel in vorm van brandwonden. Water of ander soort vocht kan dit pijnlijke letsel verergeren. Een goed voorbeeld van een bijtende stof is gootsteenontstopper.
GHS06 giftige stoffen pictogram GHS06 giftige stoffen Producten met het gevarensymbool GHS06 kunnen verder bij inademing, inslikken of opname door de huid zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Met kans op (acute) dodelijke afloop. Denk hierbij aan bijvoorbeeld antivriesmiddelen.
GHS07 irriterende stoffen pictogram GHS07 irriterende stoffen Het GHS07 gevarensymbool irriterende stoffen moet op een product worden geplakt die gevaarlijk zijn om in te slikken, in te ademen of die schadelijk zijn om via de huid op te nemen. Een voorbeeld van irriterende stoffen zijn vaatwasmachinetabletten.
GHS08 gezondheidsgevaar pictogram GHS08 gezondheidsgevaar Artikelen waarop een GHS08 gevaarsymbool staat kunnen bij inademing, inslikken of opname door de huid zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Denk hierbij aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen. Hierbij gaat het om ernstig gezondheidsgevaar op de lange termijn. Een goed voorbeeld van een stof die schadelijk is voor de gezondheid is verfverdunner.
GHS09 milieugevaarlijke stoffen pictogram GHS09 milieugevaarlijke stoffen Artikelen waarop een GHS09 gevaarsymbool staat worden gekenmerkt als milieugevaarlijke stoffen. Wanneer deze milieu gevaarlijke stoffen in de natuur worden gedumpt kunnen deze het ecosysteem aantasten. Dit heeft als gevolg dat fauna, flora en de ozonlaag beschadigd kan worden. Denk hierbij aan gewasbeschermingsmiddelen.Waarom heb je GHS borden nodig?

GHS borden zijn nodig om werknemers en andere personen te waarschuwen voor de gevaren van chemische stoffen en mengsels. Ze helpen je om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en om jezelf te beschermen.

GHS borden moeten duidelijk en gemakkelijk te lezen zijn. Dit doe je door de juiste afmeting van het bord te kiezen. Bij ons kun je uit verschillende formaten kiezen, zodat je de juiste kunt kiezen die geschikt is voor jouw situatie.

GHS borden bestellen

Bent je op zoek naar GHS of CLP borden? Dan ben je bij ESVSHOP aan het juiste adres. Bij ons vind je van ieder type GHS pictogram een bijpassend bord in verschillende formaten. Door deze borden te gebruiken zorg je ervoor dat werk met vooral chemische stoffen een stuk veiliger wordt.