Gebodspictogrammen zijn een heel belangrijk onderdeel van de veiligheid op de werkvloer. Met deze symbolen wordt namelijk aangegeven welke handelingen en activiteiten wél zijn toegestaan of zelfs verplicht zijn. De pictogrammen kenmerken zich door een ronde vorm en blauw met witte kleuren. Veel van onze gebodssymbolen zijn gekeurd volgens de ISO 7010 norm. Deze norm wordt internationaal herkend en erkend. Het kan daarom zeer belangrijk zijn om deze symbolen te gebruiken en te herkennen. In deze blog leggen we de betekenis uit van de pictogrammen en wanneer zij het best gebruikt kunnen worden. Daarnaast lichten we per symbool de ISO code toe. Bij gebodspictogrammen begint deze code met de letter 'M'. Dit staat voor mandatory.

gebodspictogrammen

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door personen die beroepen uitoefenen waar bepaalde risico’s aan zitten. Deze middelen beschermen tegen lichamelijke schade en letsel. PBM is de meest directe manier om risico’s te verminderen op het werk en overige activiteiten. Er zijn verschillende pictogrammen die aangeven dat een bepaalde PBM gedragen moet worden. Deze laten we hieronder in een overzicht zien.n

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram gehoorbescherming verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M003Gehoorbescherming verplichtDit symbool geeft aan dat gehoorbescherming verplicht is op de betreffende locatie. Machines kunnen decibels bereiken die gehoorschade kunnen veroorzaken.

M003

StickerBord
pictogram oogbescherming verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M004Oogbescherming verplichtDit pictogram geeft aan dat het dragen van oogbescherming verplicht is op deze locatie. Het niet dragen kan namelijk tot oogletsel leiden door bijvoorbeeld straling of rondvliegende materialen.

M004

StickerBord
pictogram ondoorzichtige oogbescherming verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M007Ondoorzichte bril verplichtDit teken geeft aan dat mensen ondoorzichtige oogbescherming dienen te dragen op deze locatie. Dit vergroot de veiligheid en voorkomt oogletsel.

M007

StickerBord
pictogram veiligheidsschoenen verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M008Veiligheidsschoenen verplichtDit gebodspictogram geeft aan dat veiligheidsschoenen verplicht zijn op deze locatie. Om letsel aan voeten te voorkomen.

M008

StickerBord
pictogram veiligheidshandschoenen verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M009Veiligheidshandschoenen dragenDit symbool verplicht het om veiligheidshandschoenen te dragen. Om letsel aan de handen te voorkomen. Voor werk met bijvoorbeeld machines of scherpe materialen.

M009

StickerBord
pictogram beschermende kleding verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M010Beschermende kleding dragenDit pictogram geeft aan dat beschermende kleding verplicht is op de betreffende locatie. Dit symbool gebruikt u als u wilt dat mensen van onder tot boven beschermd zijn.

M010

StickerBord
pictogram gezichtsbescherming verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M013Gezichtsbescherming verplichtHet symbool geeft aan dat mensen gezichtsbescherming dienen te dragen. Denk hierbij aan spatschermen of andere gelaatsbescherming om letsel of vuil in het gezicht te voorkomen.

M013

StickerBord
pictogram veiligheidshelm verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M014Veiligheidshelm verplichtWanneer u wilt dat mensen verplicht een veiligheidshelm dragen gebruikt u dit symbool. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn op een bouw.

M014

StickerBord
pictogram veiligheidshesje verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M015Veiligheidshesje verplichtHet pictogram geeft aan dat een waarschuwingshesje verplicht is op deze locatie. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de nacht.

M015

StickerBord
pictogram mondkapje verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M016Mondkapje verplichtWanneer u wilt dat mensen verplicht een mondkapje dragen dan gebruikt u dit symbool. Bijvoorbeeld bij een virusuitbraak of in een ziekenhuis.

M016

StickerBord
pictogram adembescherming verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M017Ademhalingsbescherming verplichtHet symbool ademhalingsbescherming verplicht gebruikt u bijvoorbeeld wanneer de luchtkwaliteit ongezond is voor mensen. Denk aan toxische stoffen.

M017

StickerBord
pictogram valbescherming verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M018Valbescherming verplichtDit symbool laat zien dat het verplicht is om valbescherming te dragen op deze plek. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken in een klimhal.

M018

StickerBord
pictogram lasmasker verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M019Lasmasker verplichtDit symbool gebruikt u wanneer mensen verplicht een lasmasker dienen te dragen. Wordt voornamelijk voor laswerkzaamheden gebruikt.

M019

StickerBord
pictogram oogbescherming kinderen verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M025Oogbescherming voor kinderen verplichtDit symbool geeft aan dat oogbescherming verplicht is voor kinderen. Kinderen zijn extra kwetsbaar, het is daarom van belang dat zij goed beschermd worden tegen eventueel oogletsel.

M025

StickerBord
pictogram veiligheidsschort verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M026Veiligheidsschort verplichtDit symbool geeft aan dat een veiligheidsschort verplicht is op deze locatie. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken wanneer u bezoekers ontvangt in een laboratorium.

M026

StickerBord
pictogram antistatische schoen verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M032Antistatische schoen verplichtDit pictogram geeft weer dat antistatische schoenen verplicht zijn in het betreffende gebied. Bepaalde machines of materialen zijn hoog gevoelig voor statische elektriciteit. Ook mensen kunnen letsel oplopen door elektrische spanningen.

M032

StickerBord
pictogram luchttoevoer, blauw wit, rond, ISO 7010, M044LuchttoevoerDit gebodspictogram geeft aan dat de luchttoevoer gestart dient te worden tijdens werkzaamheden of noodsituaties.  

M044

StickerBord
pictogram autonoom ademhalingstoestel, blauw wit, rond, ISO 7010, M047Autonoom ademhalingstoestel verplichtDit symbool geeft aan dat men een autonoom ademhalingstoestel dient te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer er giftige stoffen in de lucht hangen.

M047

StickerBord
pictogram beschermende rollersportuitrusting, blauw wit, rond, ISO 7010, M049Rollersportuitrusting verplichtDit pictogram wordt gebruikt wanneer men beschermende rollersportuitrusting dient te dragen. Om letsel te voorkomen, tijdens rollersport de kans groot is dat men een keer valt. 

M049

StickerBord
pictogram reddingsvest verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M053Reddingsvest verplichtWanneer een reddingsvest verplicht is om te dragen gebruikt men dit symbool. Reddingsvesten redden levens, en worden daarom veel gedragen op het water.

M053

StickerBord

Hygiëne is binnen veel bedrijven en zorginstanties van essentieel belang. Daarom is het belangrijk om goed duidelijk te maken welke maatregelen of handelingen er genomen dienen te worden. Bekijk daarom onze gebodspictogrammen hygiëne.

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram 1,5 meter afstand verplicht, blauw wit, rond1,5 meter afstand verplichtDit pictogram gebruikt u wanneer mensen 1,5 meter afstand dienen te houden van elkaar. Bijvoorbeeld tijdens een virusuitbraak. StickerBord
pictogram handen wassen verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M011Handen wassen verplichtDit pictogram geeft aan dat het wassen van de handen verplicht is op de betreffende locatie. Op die manier zorgt u voor een optimale hygiëne.

M011

StickerBord
pictogram handen desinfecteren verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M022Handen desinfecteren verplichtDit gebodssymbool verplicht mensen om de handen te desinfecteren. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer het belang groot is om besmettingen door virussen te voorkomen.

M022

StickerBord
pictogram desinfecterende zeep verplicht, blauw wit, rondDesinfecterende zeep verplichtDit pictogram geeft aan dat mensen verplicht desinfecterende zeep dienen te gebruiken. Desinfecteren van handen kan op verschillende manieren, zeep gebruiken is een van de meest bekende methoden.StickerBord
pictogram zitplaats, blauw wit, rondZitplaatsDit gebodspictogram laat zien dat er in het betreffende gebied een advies geldt om te gaan zitten op de daarvoor bestemde plaatsen.StickerBord
pictogram zittend 1,5 meter afstand houden, blauw wit, rondZittend 1,5 meter afstand houdenHet symbool zittend 1,5 meter afstand houden geeft aan dat mensen tijdens het zitten 1,5 meter afstand dienen te houden. Dit bord wordt bijvoorbeeld gebruikt in restaurants of andere horecagelegenheden. StickerBord
pictogram in elleboog niezen, blauw wit, rondIn elleboog niezen verplichtDit gebodspictogram laat zien dat mensen verplicht zijn om in hun elleboog te niezen. Dit bord kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer u de kans wilt verkleinen dat virussen zich verspreiden door niesdruppels.StickerBord
pictogram badmuts verplicht, blauw wit, rondBadmuts verplichtDit symbool gebruikt u wanneer mensen verplicht zijn om een badmuts te dragen. Zo voorkomt u dat mensen onbewust hoofdhaar achter laten.StickerBord
pictogram voetbad verplicht, blauw wit, rondVoetbad verplichtDit symbool geeft aan dat een voetbad verplicht is. Door mensen door een voetbad te laten lopen kunt u de hygiëne in een bepaald gebied garanderen.StickerBord
pictogram slippers verplicht, blauw wit, rondSlippers verplichtDit symbool wordt gebruikt wanneer slippers verplicht zijn in een bepaald gebied.StickerBord
pictogram drinkwater, blauw wit, rondDrinkwaterHet symbool drinkwater geeft aan dat het water dat uit de betreffende kraan komt drinkbaar water is. Hiermee voorkomt u verwarring.StickerBord
pictogram spuiten met water, blauw wit, rondSpuiten met waterDit pictogram geeft aan dat spuiten met water verplicht is. Het kan belangrijk zijn om bepaalde materialen van vuil te ontdoen door ze af te spuiten met water.StickerBord
pictogram honden aan de lijn, blauw wit, rondHonden aan de lijnDit symbool geeft aan dat honden aan de lijn gehouden dienen te worden. Honden kunnen vuil verspreiden en kunnen daardoor voor gevaarlijke situaties zorgen. StickerBord
pictogram afvalbak gebruiken, blauw wit, rondAfvalbak gebruikenWanneer u wilt dat men verplicht de afvalbak gebruikt dan gebruikt u dit symbool.M030StickerBord

Roken is verboden op steeds meer plekken. Echter zijn er ook plekken waar wél gerookt mag worden. Het is daarom belangrijk om aan te geven waar er nog wel gerookt mag worden. 

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram e-sigaretten toegestaan, blauw wit, rondE-sigaretten toegestaanDit symbool geeft weer dat enkel e-sigaretten toegestaan zijn op de betreffende locatie. StickerBord
pictogram e-sigaretten en roken toegestaan, blauw wit, rondE-sigaretten en roken toegestaanDit pictogram maakt duidelijk dat zowel e-sigaretten als het roken van tabak is toegestaan op deze locatie.StickerBord
pictogram roken toegestaan, blauw wit, rondRoken toegestaanDit gebodssymbool geeft aan dat roken is toegestaan op deze locatie. StickerBord

Toegang is niet overal voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn gebieden die verboden zijn voor bepaalde groepen mensen vanwege bijvoorbeeld de veiligheid. De plekken waar bepaalde groepen mensen wél mogen komen worden aangeduid met onderstaande pictogrammen toegang.

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram eenrichtingsverkeer, blauw wit, rondEenrichtingsverkeerDit gebodspictogram geeft aan dat de betreffende weg of straat eenrichtingsverkeer is. Weggebruikers mogen dus enkel via de aangegeven richting de weg of straat in rijden. StickerBord
pictogram richting verplicht, blauw wit, rondRichting verplichtHet pictogram richting verplicht gebruikt u als weggebruikers verplicht zijn om op een bepaalde weg of richting te rijden.StickerBord
pictogram fietspad verplicht, blauw wit, rondVerplicht fietspadHet symbool verplicht fietspad wordt gebruikt wanneer fietsers verplicht zijn om op het fietspad te fietsen dat aanwezig is op de betreffende locatie.StickerBord
pictogram voetpad verplicht, blauw wit, rondVerplicht voetpadDit gebodspictogram gebruikt men om aan te geven dat voetgangers verplicht gebruik dienen te maken van het voetpad op de locatie.StickerBord
pictogram brug gebruiken, blauw wit, rondBrug/ overgang gebruikenDit symbool wordt gebruikt om aan te duiden dat mensen wordt geadviseerd om de brug of overgang te gebruiken. Het kan namelijk gevaarlijk zijn om hier geen gebruik van te maken.M023StickerBord
pictogram gesloten houden, blauw wit, rondGesloten houdenDit pictogram geeft aan dat mensen het betreffende voorwerp, machine, kast of iets dergelijks gesloten dienen te houden. M028StickerBord
pictogram rolstoel, blauw wit, rondRolstoelDit gebodspictogram geeft aan dat de betreffende locatie toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen met een functiebeperking. Dit pictogram wordt internationaal herkend en erkend. StickerBord
pictogram rotonde, blauw wit, rondRotondeDit symbool geeft aan dat weggebruikers verplicht zijn om de rotonde linksom te nemen.  StickerBord
pictogram voetbad nemen, blauw wit, rondVoetbad verplichtHet voetbad verplicht pictogram geeft aan dat mensen verplicht zijn om eerst een voetbad te nemen voordat er toegang verleend kan worden. StickerBord

Machines kunnen gevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk om aan te geven welke activiteiten wel en niet mogen rondom een machine. Wij hebben een overzicht gemaakt van pictogrammen die aangeven wat wel mag en zelfs verplicht kan zijn rond een machine.

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram aarding verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M005Aarding verplichtDit gebodspictogram geeft aan dat er een verplichting geldt om aarding te gebruiken. Bijvoorbeeld als u wilt dat mensen een geleider aan aarding koppelen.M005StickerBord
pictogram beschermkap cirkelzaag, blauw wit, rond, ISO 7010, M031Beschermkap cirkelzaag gebruikenDit symbool geeft aan dat mensen de beschermkap van de cirkelzaag dienen te gebruiken. Om ongelukken te voorkomen.M031StickerBord
pictogram bevestigingskoorden lossen verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M045Bevestigingskoorden lossen verplichtDit gebodspictogram geeft weer dat het verplicht is om bevestigingskoorden te lossen.M045StickerBord
pictogram onderhoud of reparatie vrijhouden, blauw wit, rond, ISO 7010, M021Bij onderhoud of reparatie vrijhoudenDit pictogram geeft aan dat mensen tijdens onderhoud of reparatie het betreffende apparaat vrij dienen te houden.M021StickerBord
pictogram explosiemeter verplicht, blauw wit, rondExplosiemeter verplichtHet explosiemeter verplicht symbool geeft weer dat het gebruiken van een explosiemeter verplicht is op deze locatie. Hiermee laat u mensen meten in welke maten er explosieve stoffen er in de lucht hangen.StickerBord
pictogram gasdetector verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M048Gasdetector verplichtHet gasdetector gebruiken pictogram geeft aan dat mensen op deze locatie een gasdetector dienen te gebruiken. M048StickerBord
pictogram gebruiksaanwijzing gebruiken, blauw wit, rond, ISO 7010, M002Gebruiksaanwijzing gebruikenDit pictogram maakt duidelijk dat mensen een gebruiksaanwijzing dienen te gebruiken op de betreffende locatie. M002StickerBord
pictogram goederenlift gebruiken, blauw wit, rondGoederenlift gebruikenDit symbool geeft aan dat mensen verplicht zijn om de goederen lift te gebruiken voor goederen.  StickerBord
pictogram handrem gebruiken, blauw wit, rondHandrem gebruikenHet handrem verplicht pictogram geeft aan dat het op deze locatie voor mensen verplicht is om de handrem te gebruiken. StickerBord
pictogram slot openen, blauw wit, rondSlot openenHet slot open symbool geeft aan dat het verplicht is om het betreffende slot te openen of open te houden. Hiermee voorkomt u vertraging van werkzaamheden. StickerBord
pictogram kinderen in lift begeleiden, blauw wit, rondKinderen begeleiden in liftDit gebodspictogram geeft aan dat het verplicht is om kinderen te begeleiden in de lift. Het kan voor kinderen gevaarlijk zijn om zonder begeleiding in de lift te stappen. StickerBord
pictogram lasthaak verplicht, blauw wit, rondLasthaak verplichtDit gebodspictogram maakt duidelijk dat op de betreffende locatie het gebruik van een lasthaak verplicht is. StickerBord
pictogram oliën verplicht, blauw wit, rondOliën verplichtDit pictogram geeft aan dat het verplicht is op deze locatie om olie te gebruiken. Bepaalde machines of apparaten moeten regelmatig geolied worden om goed te kunnen blijven functioneren. StickerBord
pictogram remblokken verplicht, blauw wit, rondRemblokken verplichtDit gebodspictogram geeft aan dat het hier verplicht is om de remblokken te gebruiken.  StickerBord
pictogram stekker uit stopcontact trekken, blauw wit, rond, ISO 7010, M006Stekker uit stopcontact trekkenDit pictogram geeft aan dat men verplicht is om de stekker(s) uit het stopcontact te trekken.M006 StickerBord
pictogram toximeter, blauw wit, rondStekker uit stopcontact trekkenHet toximeter verplicht pictogram geeft aan dat het gebruik van een toximeter verplicht is. Hiermee kunt u bepalen in welke mate er gevaarlijke of giftige stoffen in de lucht zitten.StickerBord
pictogram veiligheidsgordel verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M020Veiligheidsgordel verplichtDit symbool geeft aan dat het dragen van een veiligheidsgordel verplicht is.M020StickerBord
pictogram zuurstofmeter verplicht, blauw wit, rondZuurstofmeter verplichtDit gebodssymbool geeft aan dat het gebruik van een zuurstofmeter verplicht is op deze locatie. Dit apparaat meet het zuurstofgehalte. StickerBord
pictogram haken lossen verplicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M042Haken lossenHet haken lossen symbool geeft aan dat het verplicht is om haken te lossen op deze locatie. M042StickerBord
pictogram handleiding lezen, blauw wit, rondHandleiding lezenDit pictogram geeft aan dat op deze locatie de verplichting geldt om de handleiding te lezen alvorens ergens aan te beginnen. Hiermee voorkomt u dat mensen zonder de juiste voorkennis handelingen uitvoeren. StickerBord
pictogram handvat gebruiken, blauw wit, rondHandvat gebruikenDit gebodspictogram maakt duidelijk dat op deze locatie het gebruik van een handvat verplicht is. StickerBord
pictogram luiken sluiten en beveiligen, blauw wit, rond, ISO 7010, M037Luiken sluiten en beveiligenDit symbool geeft aan dat luiken sluiten en beveiligen verplicht is. Op die manier zorgt u ervoor dat alles goed beveiligd is.M037StickerBord
pictogram motor starten, blauw wit, rond, ISO 7010, M038Motor startenDit pictogram geeft aan dat het op deze locatie verplicht is om de motor van een apparaat of machine te starten.M038StickerBord
pictogram sprinklers starten, blauw wit, rond, ISO 7010, M043Sprinklers startenDit symbool maakt duidelijk dat op deze locatie de sprinklers gestart dienen te worden.M043StickerBord
pictogram bevestigingskoorden lossen, blauw wit, rond, ISO 7010, M045Bevestigingskoorden lossenDit gebodssymbool geeft aan dat bevestigingskoorden gelost dienen te worden op de betreffende locatie.M045StickerBord

Machines kunnen gevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk om aan te geven welke activiteiten wel en niet mogen rondom een machine. Wij hebben een overzicht gemaakt van pictogrammen die aangeven wat wel mag en zelfs verplicht kan zijn rond een machine.

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram algemene gebodsteken, blauw wit, rond, ISO 7010, M001Algemene gebodstekenHet algemeen gebodsbord geeft via een uitroepteken weer dat er een gebod geldt. Dit symbool gebruikt u het best in combinatie met een ander symbool.M001StickerBord
pictogram trapleuning gebruiken, blauw wit, rond, ISO 7010, M012Trapleuning gebruikenDit symbool geeft aan dat mensen wordt aangeraden om de trapleuning te gebruiken. Hiermee voorkomt u valpartijen en eventueel letsel.M012StickerBord
pictogram bescherming controleren, blauw wit, rond, ISO 7010, M027Bescherming controlerenMet dit symbool maakt u duidelijk dat men de bescherming dient te controleren. Hiermee voorkomt u dat er ongelukken gebeuren door slechte of geen bescherming van een bepaalde machine of apparaat.M027StickerBord
pictogram akoestisch geluidssignaal, blauw wit, rond, ISO 7010, M029Akoestisch geluidssignaalDit gebodspictogram geeft aan dat het op deze locatie verplicht is om een akoestisch geluidssignaal af te geven. Deze vorm van communicatie waarschuwt andere mensen.M029StickerBord
pictogram beugel stoeltjeslift sluiten, blauw wit, rond, ISO 7010, M033Beugel stoeltjeslift sluitenDit pictogram geeft aan dat het verplicht is om de beugel van de stoeltjeslift te sluiten. Hiermee voorkomt u dat mensen uit de stoeltjeslift vallen.M033StickerBord
pictogram beugel stoeltjeslift openen, blauw wit, rond, ISO 7010, M034Beugel stoeltjeslift openenDit symbool geeft aan dat mensen de beugel van de stoeltjeslift dienen te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor een goede en veilige doorloop van stoeltjesliftgebruikers.M034StickerBord
pictogram sleepspoor bij val verlaten, blauw wit, rond, ISO 7010, M035Sleepspoor bij val verlatenDit gebodspictogram maakt duidelijk dat het verplicht is op deze locatie om bij een val het sleepspoor te verlaten. Hiermee kunt u verder ongelukken voorkomen.M035StickerBord
pictogram ski's optillen, blauw wit, rond, ISO 7010, M036Ski's optillenHet til skipunten op pictogram verplicht mensen om hun skipunten op te tillen in dit gebied. Dit kan ongelukken voorkomen bijvoorbeeld wanneer mensen met een skilift over obstakels heen gaan waar zij achter kunnen blijven haken.M036StickerBord
pictogram reddingsboot te water laten, blauw wit, rond, ISO 7010, M039Reddingsboot te water latenDit symbool maakt duidelijk waar de reddingsboot te water gelaten dient te worden. Hierdoor kan er geen misverstand verstaan en dit vergroot de veiligheid.M039StickerBord
pictogram reddingsvlot te water laten, blauw wit, rond, ISO 7010, M040Reddingsvlot te water latenHet reddingsvlot te water laten symbool geeft aan waar het reddingsvlot te water gelaten dient te worden. M040StickerBord
pictogram hulpboot te water laten, blauw wit, rond, ISO 7010, M041Hulpboot te water latenDit pictogram maakt duidelijk dat mensen de hulpboot te water dienen te laten op deze locatie. In een noodsituatie telt elke seconde, het is daarom heel belangrijk dat er geen verwarring ontstaat.M041StickerBord
pictogram gasfles beveiligen, blauw wit, rond, ISO 7010, M046Gasfles beveiligenDit gebodspictogram geeft aan dat mensen verplicht zijn om de gasfles te beveiligen. Gasflessen kunnen bij verkeerd gebruik levensgevaarlijk zijn, het is daarom van groot belang deze goed te beveiligen.M046StickerBord
pictogram links uit slee stappen, blauw wit, rond, ISO 7010, M050Links uit slee stappenDit symbool geeft aan dat mensen links uit de slee dienen te stappen. Door dit symbool zorgt u dat de doorloop veilig en correct verloopt.M050StickerBord
pictogram rechts uit slee stappen, blauw wit, rond, ISO 7010, M051Rechts uit slee stappenDit pictogram geeft aan dat mensen rechts uit de slee dienen te stappen.M051StickerBord
pictogram afstand houden op slee, blauw wit, rond, ISO 7010, M052Afstand houden op sleeHet afstand houden op slee maakt duidelijk dat mensen afstand dienen te houden op de slee voor hen. Hiermee voorkomt u ongelukken tussen de sleeën onderling.M052StickerBord
pictogram kinderen in water onder toezicht, blauw wit, rond, ISO 7010, M054Kinderen in water onder toezicht houdenDit pictogram geeft aan dat kinderen in het water onder toezicht gehouden dienen te worden. Een ongeluk in het water kan heel gevaarlijk zijn. Vandaar dat er extra waakzaamheid gevraagd wordt.M054StickerBord
pictogram buiten bereik van kinderen houden, blauw wit, rond, ISO 7010, M055Buiten bereik van kinderen bewarenDit symbool geeft aan dat dit object buiten bereik van kinderen bewaard moet worden.M055StickerBord

Heeft u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen? Neem dan contact op hierover met onze klantenservice. Wij staan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

  • Bel ons via 085-273 5961
  • Mail naar info@esvshop.nl

De ervaring van uw bezoek op deze webshop wordt verbeterd door het toestaan van cookies. Indien u verder surft op deze webshop, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Bekijk ons privacy statement en lees meer over ons cookiebeleid