Verbodspictogrammen zijn een belangrijk onderdeel van de veiligheid op de werkvloer en in het verkeer. Met deze symbolen geeft u makkelijk aan wat verboden is op de betreffende locatie. Deze veiligheidspictogrammen kenmerken zich door een ronde vorm en een rood witte kleur. Veel van onze verbodstekens voldoen aan de ISO 7010 veiligheidsnorm. Dit is een internationale erkende veiligheidsnorm. Het kan daarom van essentieel belang zijn om deze pictogrammen te gebruiken en te herkennen. In deze blog leggen we daarom de betekenis uit van al onze verbodspictogrammen en wanneer u deze het beste kunt gebruiken. Daarnaast lichten we per pictogram de ISO code toe. Deze code begint bij de verbodspictogrammen met de letter 'P'.

verbodspictogrammen overzicht

Wanneer honden hun behoefte doen op locaties die daar niet voor bestemd zijn kan dat vervelende situaties opleveren. Ook kan het gevaarlijk of ongewenst zijn om honden (zonder hondenlijn) mee te nemen naar een bepaalde locatie. Hier vindt u een overzicht van deze pictogrammen:

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram hondenpoep verboden, rood wit, rondVerboden voor hondenpoepDit pictogram geeft aan dat het op deze locatie verboden is voor honden om te poepen.

StickerBord
pictogram geen hondenpoep, rood wit, rondGeen hondenpoepDit alternatief verboden voor hondenpoep pictogram geeft aan dat het op deze locatie verboden is voor honden om te poepen.StickerBord
pictogram verboden voor honden, rood wit, rond, ISO 7010, P021Verboden voor hondenDit symbool geeft aan dat het op deze locatie verboden is voor honden.P021StickerBord
pictogram honden aan de lijn, rood wit, rondHonden aan de lijn houdenDit pictogram geeft aan dat het op deze locatie verboden is om honden zonder lijn te laten lopen. StickerBord

Wanneer er in een werkplaats niet op de juiste manier gewerkt wordt of niet met de juiste materialen of gereedschap gewerkt wordt kan dit voor vervelende situaties zorgen of zelfs ongelukken veroorzaken. Het is daarom van groot belang dat duidelijk is wat er verboden is in een werkplaats.

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram verboden voor heftrucks, rood wit, rond, ISO 7010, P006Verboden voor heftrucksDit symbool geeft aan door middel van een heftruck met een rode streep er doorheen dat het op deze locatie verboden is om met een heftruck te rijden.P006StickerBord
pictogram verboden voor kleine metalen voorwerpen, rood wit, rond, ISO 7010, P008Kleine metalen voorwerpen verbodenDit pictogram geeft aan dat het op deze locatie verboden is om kleine metalen voorwerpen bij te hebben zoals sleutels en horloges. Dit kan gevaarlijk zijn in combinatie met bepaalde machines of apparaten.P008StickerBord
pictogram verboden te klimmen, rood wit, rond, ISO 7010, P009Verboden te klimmenDit symbool geeft aan dat het op deze locatie verboden is om te klimmen. Het kan gevaarlijk zijn om bijvoorbeeld op stellingen te klimmen in een magazijn.P009StickerBord
pictogram verboden aanraken, rood wit, rond, ISO 7010, P010Aanraken verbodenHet symbool verboden aanraken geeft aan dat het verboden is om een bepaald apparaat of machine aan te raken. P010StickerBord
pictogram verboden met water te blussen, rood wit, rond, ISO 7010, P011Niet met water blussenDit pictogram geeft aan dat het verboden is om op deze locatie vuur te blussen met water. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn in combinatie met specifieke stoffen.P011StickerBord
pictogram verboden zware last plaatsen, rood wit, rond, ISO 7010, P012Geen zware last plaatsenDit symbool geeft aan dat het op deze locatie verboden is om zware last te plaatsen. Het kan voor schade zorgen aan de omgeving.P012StickerBord
pictogram verboden te bellen, rood wit, rond, ISO 7010, P013Verboden te bellenHet pictogram verboden te bellen waarschuwt dat het verboden is om te bellen op deze locatie. Het bellen kan namelijk een storing veroorzaken bij apparaten door de straling.P013StickerBord
pictogram verboden voor metalen implantaten, rood wit, rond, ISO 7010, P014Metalen implantaten verbodenDit pictogram geeft aan dat het verboden is om met metalen implantaten de ruimte te betreden. Dit kan namelijk storingen of schade veroorzaken aan machines op de betreffende locatie.P014StickerBord
pictogram ingrijpen verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P015Ingrijpen verbodenDit pictogram geeft aan dat het verboden is om ergens in te grijpen. Dit kan gevaarlijk zijn bij bepaalde machines en letsel tot gevolg hebben.P015StickerBord
pictogram besproeien met water verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P016Niet besproeien met waterDit pictogram niet sproeien met water geeft aan dat het verboden is om bepaalde objecten met water te besproeien. Water kan bijvoorbeeld tot schade leiden bij bepaalde objecten.P016StickerBord
pictogram verboden te duwen, rood wit, rond, ISO 7010, P017Duwen verbodenHet symbool verboden duwen geeft aan dat het verboden is om op deze locatie iets te duwen. Het duwen van een apparaat of object kan tot een storing leiden of schade veroorzaken.P017StickerBord
pictogram opstappen verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P019Opstappen verbodenDit verbodspictogram geeft aan dat het verboden is om ergens op te stappen. Bijvoorbeeld op een opstapje. Dit kan ongelukken veroorzaken.P019StickerBord
pictogram verboden neerzetten, rood wit, rond, ISO 7010, P023Niet neerzettenDit symbool geeft aan dat het verboden is om op deze locatie iets neer te zetten. Dit kan gebruikt worden wanneer een bepaalde ruimte vrijgehouden dient te worden.P023StickerBord
pictogram verboden onafgewerkte stelling te gebruiken, rood wit, rond, ISO 7010, P025Verboden onafgewerkte stelling te gebruikenHet verbodspictogram verboden onafgewerkte stelling te gebruiken maakt duidelijk dat het niet toegestaan is om onafgewerkte stellingen te gebruiken. Onafgewerkte stellingen kunnen makkelijk voor ongelukken zorgen wanneer hier gebruik van gemaakt wordt. P025StickerBord
pictogram verboden handschoenen te gebruiken, rood wit, rond, ISO 7010, P028Verboden handschoenen te gebruikenHet symbool verboden handschoenen geeft aan dat het op deze locatie verboden is om handschoenen te gebruiken. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn in combinatie met bepaalde machines.P028StickerBord
pictogram verboden in te schakelen, rood wit, rond, ISO 7010, P031Verboden in te schakelenHet verbodspictogram verboden in te schakelen maakt duidelijke dat het verboden is om apparaten of machines handmatig in te schakelen. Dit zou namelijk tot storingen of vertragingen kunnen leiden.P031StickerBord
pictogram verboden slijpschijf te gebruiken, rood wit, rond, ISO 7010, P032Verboden slijpschijf te gebruikenDit symbool geeft aan dat het op deze locatie verboden is om een slijpschijf te gebruiken. In bepaalde situaties kan het gevaarlijk zijn om een slijpschijf te gebruiken. P032StickerBord
pictogram verboden nat te slijpen, rood wit, rond, ISO 7010, P033Verboden nat te slijpenDit verbodspictogram verbiedt het om op deze locatie nat te slijpen. Het kan voor ongelukken zorgen wanneer bepaalde materialen nat geslepen worden.P033StickerBord
pictogram verboden handmatig te slijpen, rood wit, rond, ISO 7010, P034Verboden handmatig te slijpenDit pictogram geeft aan dat het verboden is om handmatig te slijpen met een slijpschijf. P034StickerBord
pictogram verboden voor warmte afstotende werkzaamheden, rood wit, rond, ISO 7010, P039Verboden voor warmte afstotende werkzaamhedenDit verbodssymbool verbiedt het om warmte afstotende werkzaamheden uit te voeren. Bepaalde machines of objecten kunnen namelijk gevoelig zijn voor warmteverschil en daardoor stuk gaan. P039StickerBord
pictogram slimme brillen verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P044Slimme brillen verbodenHet verboden voor slimme brillen symbool geeft aan dat het verboden is op deze locatie om slimme brillen te gebruiken. Bepaalde techniek en straling van slimme brillen kan namelijk invloed hebben op de werking van machines of apparaten.P044StickerBord
pictogram verboden voor buitenschoenen, rood wit, rond, ISO 7010, P060Buitenschoenen verbodenDit symbool laat zien dat het gebruik van buitenschoenen op deze locatie is verboden is. Dit kan van toepassing zijn op locaties waar steriel gewerkt wordt en waar geen vuil binnen dient te komen.P060StickerBord

Vuur kan in veel situaties snel voor veel schade zorgen, maar roken kan ook voor de nodige overlast zorgen. Het is belangrijk om hier duidelijk voor te waarschuwen. We hebben alle verbodspictogrammen rondom roken in een overzicht verwerkt.

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram niet roken, rood wit, rond, ISO 7010, P002Niet rokenGeeft aan dat het verboden is om te roken op deze locatie. Niet alleen de rook kan tot schade leiden aan machines en mensen, maar ook het weggooien van bijvoorbeeld sigaretten op de verkeerde locatie kan in het ergste geval tot een grote brand leiden.

P002

StickerBord
pictogram roken en open vuur verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P003Roken en open vuur verbodenDit pictogram verbiedt het om op deze locatie te roken en open vuur te hebben. Net als roken kan ook het aansteken van bijvoorbeeld een aansteker of lucifer leiden tot vervelende situaties of zelfs een brand. Ook alle andere vormen van vuur zijn verboden op deze locatie.P003StickerBord
pictogram roken verboden, rood wit, rondRoken verbodenDit symbool geeft aan dat het op deze locatie verboden is om te roken. StickerBord
pictogram roken en e-sigaret verboden, rood wit, rondRoken en e-sigaret verbodenDit verbodspictogram geeft aan dat het verboden is om op deze locatie te roken. Zowel de reguliere vorm als e-sigaretten zijn verboden. Rook kan namelijk schade aanrichten aan machines of personen. StickerBord
pictogram verboden roken, eten en drinken, rood wit, rondRoken, eten en drinken verbodenDit pictogram laat zien dat het verboden is om te roken, te eten en te drinken op een bepaalde locatie. Het brengt namelijk afval met zich mee en dat kan ongewenst zijn op bepaalde locaties.  StickerBord
pictogram e-sigaret verboden, rood wit, rondE-sigaretten verbodenDit pictogram geeft aan dat e-sigaretten verboden zijn op deze plek. Hiermee zorgt u ervoor dat ook dit alternatief voor roken verboden is op deze plek.StickerBord

Niet alle ruimtes of doorgangen zijn toegankelijk voor iedereen. Bepaalde ruimtes binnen een bedrijf bijvoorbeeld, maar ook in het verkeer is het belangrijk om aan te geven dat bepaalde ruimtes of doorgangen verboden zijn.

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram verboden toegang, rood wit, rond, ISO 7010Verboden toegang voor onbevoegdenHet verboden toegang voor onbevoegden pictogram maakt duidelijk dat deze locatie niet toegankelijk is voor onbevoegde personen. Zo worden bepaalde personen geweerd van locaties waar zij niet gewenst zijn.  StickerBord
pictogram verboden te betreden, rood wit, rond, ISO 7010, P024Verboden te betredenHet verboden te betreden symbool geeft aan dat het verboden is om de ruimte te betreden. Zo worden onbevoegde mensen buiten de deur gehouden.P024StickerBord
pictogram verboden voor voetgangers, rood wit, rond, ISO 7010, P004Verboden voor voetgangersHet verboden voor voetgangers pictogram geeft aan dat het verboden is voor voetgangers om het betreffende gebied te betreden. Wanneer er geen voetgangers gewenst zijn in een bepaald gebied is dit bord handig.P004StickerBord
pictogram lift voor personen verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P027Lift voor personen verbodenDit verbodspictogram verbiedt het personen om de betreffende lift in te gaan. De lift kan een vrachtlift zijn, stuk zijn of gewoonweg niet toegankelijk voor personen.P027StickerBord
pictogram verboden voor kinderen, rood wit, rond, ISO 7010, P036Verboden voor kinderenHet verboden voor kinderen symbool geeft aan dat kinderen niet toegestaan zijn in het aangewezen gebied. Kinderen kunnen voor ongelukken of overlast zorgen.P036StickerBord
pictogram verboden voor dronken personen, rood wit, rond, ISO 7010, P043Verboden voor dronken personenHet pictogram verboden voor dronken personen geeft aan dat dronken personen geen toegang hebben tot het betreffende gebied. Dronken mensen kunnen voor overlast of ongelukken zorgen.P043StickerBord
pictogram verboden te rennen, rood wit, rond, ISO 7010, P048Verboden te rennenDit symbool geeft aan dat het verboden is om te rennen in een bepaald gebied. Rennen kan voor onverwachte situaties zorgen wat in het ergste geval tot ongelukken kan leiden.P048StickerBord
pictogram verboden over hek te klimmen, rood wit, rond, ISO 7010, P071Verboden over hek te klimmenHet verboden over hek te klimmen pictogram geeft weer dat het verboden is om over een hek te klimmen. Een hek dient als afscheiding tussen twee gebieden, het kan zijn dat het niet de bedoeling is dat personen een bepaald gebied betreden.P071StickerBord

Verschillende van onze pictogrammen zijn bij uitstek geschikt om te gebruiken in het verkeer. Hiermee kunt u bijvoorbeeld aangeven dat men ergens niet mag parkeren of dat men ergens moet stoppen. Deze pictogrammen staan hieronder in een overzicht weergegeven.

PictogramNaamBetekenisISO code
stop pictogram, rood wit, rondStopHet bekende stop pictogram geeft aan dat het verplicht is om te stoppen. In het verkeer wordt dit bord bijvoorbeeld veel gebruikt bij onoverzichtelijke kruispunten zodat er geen ongelukken ontstaan.  

StickerBord
pictogram verboden te parkeren, rood wit, rondVerboden te parkerenDit verboden te parkeren symbool verbiedt het om in het betreffende gebied te parkeren met een voertuig. Dit voorkomt dat personen in een bepaald gebied ongewenst voertuigen parkeren.StickerBord
pictogram parkeren en stilstaan verboden, rood wit, rondParkeren en stilstaan verbodenDit verbodspictogram verbiedt het om in een bepaald gebied te parkeren of stil te staan. Wanneer een goede doorstroming van voertuigen belangrijk is kan dit bord gebruikt worden. StickerBord
pictogram verboden in te rijden, rood wit, rondVerboden in te rijdenHet verboden in te rijden bord maakt door middel van een rode achtergrond met een witte balk duidelijk dat de betreffende doorgang verboden is om in te rijden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij eenrichtingswegen. StickerBord
pictogram verboden fietsen en brommers te plaatsen, rood wit, rondVerboden fietsen en brommers te plaatsenDit pictogram geeft aan dat het op deze plek niet is toegestaan om fietsen of brommers te plaatsen. Hiermee zorgt u er bijvoorbeeld voor dat uw uitrit niet geblokkeerd wordt. StickerBord
pictogram wegsleepregeling, rood wit, rondWegsleepregelingDit pictogram geeft aan dat op deze plek een wegsleepregeling van kracht is. Op die manier voorkomt u dat mensen die hier niet bevoegd voor zijn de auto hier parkeren. StickerBord

Op en rondom het water kunnen veel verschillende soorten ongelukken gebeuren. Het kan van levensbelang zijn om hiervoor te waarschuwen. Bepaalde handelingen of activiteiten kunnen verboden door middel van onze waterrecreatie verbodstekens.

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram verboden te zwemmen, rood wit, rond, ISO 7010, P049Verboden te zwemmenDit verbodsteken geeft aan dat het verboden is om te zwemmen in het water. Het kan namelijk gevaarlijk zijn. P049StickerBord
pictogram verboden te snorkelen, rood wit, rond, ISO 7010, P050Verboden te snorkelenDit symbool geeft aan dat snorkelen verboden is in een bepaald water. Snorkelen kan gevaarlijk zijn doordat er bijvoorbeeld boten varen.P050StickerBord
pictogram verboden diepzee te duiken, rood wit, rond, ISO 7010, P051Verboden diepzee te duikenDit bord geeft aan dat diepzee duiken verboden is. Het kan namelijk schadelijk zijn voor mens of natuur.P051StickerBord
pictogram verboden te duiken, rood wit, rond, ISO 7010, P052Verboden te duikenHet symbool verboden te duiken geeft aan dat op deze locatie duiken verboden is. Dit kan bijvoorbeeld voor letsel zorgen bij een ondiepe bodem.P052StickerBord
pictogram verboden te zeilen, rood wit, rond, ISO 7010, P052Verboden te zeilenDit verbodspictogram verbiedt zeilen op de aangegeven wateren. Zeilen kan op bepaalde wateren ongewenst zijn.P053StickerBord
pictogram windsurfen verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P054Windsurfen verbodenDit verbodssymbool verboden te windsurfen geeft aan dat het verboden is om te windsurfen op deze locatie. Windsurfen kan gevaarlijk zijn bij onjuiste weersomstandigheden.P054StickerBord
pictogram handmatig aangedreven boten verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P055Handmatig aangedreven vaartuigen verbodenHet pictogram verboden handmatig aangedreven vaartuigen geeft aan dat er op het water geen handmatig aangedreven vaartuigen mogen varen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij grote havens waar veel vrachtschepen varen.P055StickerBord
pictogram verboden voor mechanisch aangedreven boten, rood wit, rond, ISO 7010, P056Mechanisch aangedreven vaartuigen verbodenHet verboden mechanisch aangedreven vaartuigen bord geeft aan dat het voor mechanisch aangedreven vaartuigen verboden is om ergens te varen. Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn bij een beschermd natuurgebied.P056StickerBord
pictogram waterscooters verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P057Waterscooters verbodenDit verbodsteken laat zien dat waterscooters verboden zijn. Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn bij een badplaats waar veel mensen zwemmen.P057StickerBord
pictogram geen voortgetrokken wateractiviteiten, rood wit, rond, ISO 7010, P058Niet besproeien met waterDit verbodsteken verbiedt voortgetrokken wateractiviteiten in een bepaald gebied. Voortgetrokken wateractiviteiten kunnen gevaarlijk zijn met ongunstige activiteiten.P058StickerBord
pictogram surfen verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P059Surfen verbodenDit symbool verbiedt surfen in een bepaald gebied. Het kan gewenst zijn in verband met overlast of veiligheid dat er in bepaalde wateren niet wordt gesurft.P059StickerBord
pictogram verboden in water te springen, rood wit, rond, ISO 7010, P061Verboden in water te springenHet verbodsbord verboden in het water te springen geeft aan dat het verboden is om in het water te springen op een bepaalde locatie. P061StickerBord
pictogram verboden in water te springen, rood wit, rond, ISO 7010, P061Verboden in water te duwenHet verboden in het water te duwen verbodsbord maakt duidelijk dat het verboden is om personen in het water te duwen. P062StickerBord
pictogram verboden te bodyboarden, rood wit, rond, ISO 7010, P063Verboden te bodyboardenGeeft aan dat het op dit water verboden is om te bodyboarden. Op sommige wateren kan het gevaarlijk of ongewenst zijn om watersport uit te oefenen.P063StickerBord
pictogram verboden te surfen tussen rode en gele vlag, rood wit, rond, ISO 7010, P064Verboden tussen rode en gele vlag te surfenDit pictogram geeft aan dat het verboden is om te surfen tussen de rode en gele vlag. Buiten het daarvoor bestemde gebied surfen kan gevaarlijk zijn.P064StickerBord
pictogram verboden te kitesurfen, rood wit, rond, ISO 7010, P065Verboden te kitesurfenHet verbodspictogram verboden te kitesurfen geeft aan dat het verboden is om te kitesurfen op deze locatie. P065StickerBord
pictogram verboden te parasailen, rood wit, rond, ISO 7010, P066Verboden te parasailenHet verboden te parasailen symbool geeft aan dat het niet toegestaan is om te parasailen in het betreffende gebied. P066StickerBord
pictogram verboden te strandzeilen, rood wit, rond, ISO 7010, P067Strandzeilen verbodenDit symbool geeft aan dat het verboden is om te strandzeilen op het strand. Strandzeilen kan bijvoorbeeld voor overlast zorgen.P067StickerBord

Tijdens het uitvoeren van alledaagse handelingen rondom gezondheid en hygiëne is het belangrijk om te waarschuwen voor potentieel gevaar. Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook wat betreft gezondheid en hygiëne. 

PictogramNaamBetekenisISO code
geen drinkwater pictogram, rood wit, rond, ISO 7010, P005Geen drinkwaterDit verbodspictogram geeft aan dat het op deze locatie verboden is om water te drinken uit de kraan. 

P005

StickerBord
pictogram verboden voor pacemakers, rood wit, rond, ISO 7010, P007Verboden voor pacemakersDit symbool geeft aan dat op deze locatie alle personen met een pacemaker niet toegestaan zijn.P007StickerBord
pictogram eten en drinken verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P022Eten en drinken verbodenHet symbool eten en drinken verboden geeft aan dat het verboden is om te eten en te drinken op de betreffende locatie.P022StickerBord
pictogram apparaat niet in bad gebruiken, rood wit, rond, ISO 7010, P026Verboden apparaat in bad te gebruikenHet pictogram gebruik dit apparaat niet in een bad geeft aan dat het verboden is om een bepaald apparaat in een bad en/of douche te gebruiken. Een (elektronisch) apparaat in combinatie met water kan leiden tot ongelukken.P026
StickerBord
pictogram niet springen, rood wit, rond, ISO 7010, P072Niet springenHet verbodspictogram niet springen geeft aan dat het op deze locatie verboden is om ergens van af te springen.P072 StickerBord

Tijdens recreatieve of sportactiviteiten kan het gewenst zijn om bepaalde regels te handhaven om overlast of ongelukken te voorkomen. We hebben de meest voorkomende verbodsborden rondom vrije tijd in een overzicht gezet.

PictogramNaamBetekenisISO code
verboden foto's te maken pictogram, rood wit, rond, ISO 7010, P029Verboden foto's te makenHet verbodspictogram verboden foto’s te maken geeft aan dat het verboden is om foto’s te maken op deze locatie.

P029

StickerBord
pictogram verboden knopen te maken, rood wit, rond, ISO 7010, P030Verboden knopen te makenHet symbool geeft aan dat het verboden is om knopen te maken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat u deze knopen later los moet maken.P030StickerBord
pictogram metalen noppen verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P035Schoeisel met metalen noppen verbodenDit pictogram geeft aan dat het verboden is voor schoeisel met metalen noppen. Metalen noppen kunnen bijvoorbeeld schade aanrichten aan de ondergrond.P035StickerBord
pictogram vuurwerk verboden, rood wit, rond, ISO 7010, P040Verboden voor vuurwerkHet verboden voor vuurwerk verbodspictogram geeft aan dat vuurwerk niet toegestaan is op deze locatie. Vuurwerk kan overlast veroorzaken.P040
StickerBord
pictogram armen en benen binnenboord houden, rood wit, rond, ISO 7010, P046Armen en benen binnenboord houdenDit verbodssymbool geeft aan dat het verplicht is om armen en benen binnenboord te houden.P046 StickerBord
pictogram niet tegen slee botsen, rood wit, rond, ISO 7010, P047Niet tegen slee botsenHet symbool geeft aan dat het verboden is om tegen de slee te botsen. Het kan namelijk schade of letsel veroorzaken.P047 StickerBord

Heeft u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen? Neem dan contact op hierover met onze klantenservice. Wij staan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

  • Bel ons via 085-273 5961

De ervaring van uw bezoek op deze webshop wordt verbeterd door het toestaan van cookies. Indien u verder surft op deze webshop, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Bekijk ons privacy statement en lees meer over ons cookiebeleid