ADR klassen hebben betrekking op het vervoeren van gevaarlijke goederen over land. Hierin zijn drie soorten wegvervoer van elkaar te onderscheiden. Dit is transport over het land via: colli, tanks en los gestorte gevaarlijke goederen. De afkorting ADR is afkomstig van de Franse titel voor het verdrag van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Dit verdrag stamt uit 1957. Momenteel zijn er 39 Europese landen toegetreden tot het verdrag.

In totaal zijn er 9 ADR klassen van gevaarlijke stoffen te onderscheiden. Deze kunt u aangeven met behulp van gevaarsymbolen aangeven. In deze blog geven we een allesomvattend overzicht van de ADR classificatie, de betekenis van iedere klasse en wanneer u deze kunt gebruiken. Daarnaast geven we informatie over de ADR borden op vrachtwagens en onze stickers en borden.

Alle ADR klassen en hun betekenis

PictogramKlasseBetekenis
ADR klasse 1, ontplofbaar symbool, oranjeADR klasse 1Deze klasse staat voor ontplofbare en stoffen en voorwerpen. Onder deze klasse vallen verschillende maten van ontploffingsgevaar. Bij een transport is het belangrijk om dit aan te geven.
ADR klasse 1.4, gering ontploffingsgevaarADR klasse 1.4Gevarenklasse 1.4 geeft gering ontploffingsgevaar aan. De varianten 1.4 G en S geven aan dat het gevaar beperkt blijft tot de directe omgeving.
ADR klasse 1.5, ongevoelige stoffen, oranjeADR klasse 1.5Geeft ongevoelige stoffen aan, maar dit zijn wel stoffen en voorwerpen die een massa-explosie kunnen veroorzaken.
ADR klasse 1.6, zeer gering ontploffingsgevaar, oranjeADR klasse 1.6Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen met heel weinig ontploffingsgevaar. Dit is dus de minst gevaarlijke van de klasse 1 serie.
-ADR klasse 2Gassen vallen in de categorie van klasse 2. Deze gevarenklasse heeft geen eenduidig symbool, maar is dus onderverdeeld in de verschillende gassen.
ADR klasse 2.1, brandbare gassen, brandbaar symbool, roodADR klasse 2.1Dit is de klasse voor brandbare gassen. Dit brengt gevaar met zich mee, omdat deze in brand kunnen vliegen of exploderen.
ADR klasse 2.2, verstikkende gassen, gasfles symbool, groenADR klasse 2.2Het symbool van de gasfles geeft aan dat hier sprake is van verstikkende gassen.
ADR klasse 2.3, giftige gassen, symbool doodshoofd, witADR klasse 2.3Deze klasse geeft met behulp van het doodshoofd aan dat er sprake is van giftige gassen.
ADR klasse 3, brandbare vloeistoffen, vuur symbool, roodADR klasse 3

Dit is de klasse voor brandbare vloeistoffen. Tijdens opslag en transport is het belangrijk om deze klasse te gebruiken. Stoffen moeten aan één van de volgende 3 eigenschappen voldoen om als brandbare vloeistof te gelden:

  • Het kookpunt van de vloeistof is maximaal 35 ℃.
  • Het vlampunt van de vloeistof is lager dan 23 ℃ en het kookpunt hoger dan 35 ℃.
  • Het vlampunt ligt tussen de 23 ℃ en 60 ℃ en het kookpunt boven de 35 ℃. Voorbeelden zijn gasolie, dieselolie en stookolie.
ADR klasse 4.1, brandbare vaste stoffen, vuur symbool, rood wit gestreeptADR klasse 4.1

Brandbare vaste stoffen zijn fysieke stoffen die eenvoudig vlam kunnen vatten.

Klasse 4.2 ADR, voor zelfontbranding vatbare stoffen, vuur symbool, rood witADR klasse 4.2

Dit zijn stoffen die vatbaar zijn voor zelfontbranding. Dit betekent dat deze stoffen zonder behulp van energie zelf kunnen ontbranden.

ADR klasse 4.3, ontvlambaar met water, vuur symbool, blauwADR klasse 4.3

Classificatie voor stoffen die via contact met water brandbaar kunnen worden.

ADR klasse 5.1, oxiderende stoffen, gevarensymbool oxiderend, geelADR klasse 5.1

Gevarenklasse 5.1 geeft oxiderende stoffen aan. Dit zijn stoffen die in contact met brandbare stoffen of materiaal tot ontploffing kunnen leiden.

ADR klasse 5.2, organische peroxide, oxiderend symbool, rood geelADR klasse 5.2

Organische peroxide is een speciale soort oxiderende stof. Deze hebben een dubbele kans op ontbranding, doordat ze een brandbaar deel hebben.

ADR klasse 6.1, giftige stoffen symbool, doodshoofd, witADR klasse 6.1

Gevarenklasse 6.1 geeft aan dat er sprake is van giftige stoffen. Het verschil met klasse 2.3 is dat het hier gaat om vaste stoffen in plaats van gassen.

ADR klasse 6.2, infecteuze stoffen, symbool besmetting, witADR klasse 6.2

Infecteuze stoffen zijn ook wel besmettelijke stoffen die kunnen worden overgedragen door contact tussen mens en dier. 

ADR klasse 7, radioactieve stoffen, radioactief symbool, geel witADR klasse 7Deze klasse geeft aan dat er sprake is van radioactieve stoffen. Wanneer er geen nummering is, bevat de stof Alfastraling. Hieronder vindt u de varianten met nummering en betekenis.
ADR klasse 7a, betastraling, radioactief symbool, witADR klasse 7.1

Een variant van klasse 7, die aangeeft dat de stof Bètastraling bevat (Radioactief l).

ADR klasse 7.2, gammastraling, radioactief symbool, geel witADR klasse 7.2

Classificering voor radioactieve stoffen met Gammastraling (Radioactief ll).

ADR klasse 7.3, neutronenstraling, radioactief symbool, geel witADR klasse 7.3

Symbool voor stoffen met Neutronenstraling (Radioactief lll).

ADR klasse 8, bijtende stoffen, zwart witADR klasse 8

Dit is de stoffen voor bijtende stoffen. Hiervan zijn er drie verschillende soorten:

  • Corrosieve stoffen
  • Zuren
  • Basen
ADR klasse 9, diverse gevaarlijke stoffen, zwart witADR klasse 9

De laatste klasse geeft diverse gevaarlijke stoffen aan. Dit zijn stoffen die niet in andere klassen in te delen zijn, zoals Lithium-Ion en Lithium-Metal batterijen.

Getallen op oranje ADR bord voor vrachtwagen

Het bekende oranje ARD bord voor vrachtwagens heeft verschillende cijfers erop vermeld. De getallen houden in hoeverre de stof gevaarlijk is, en tot welke klasse deze stof behoort. Het gevaaridentificatienummer (GEVI) wordt ook wel het Kemler-getal of Kemler-code genoemd. Deze staat altijd op de bovenste regel van het bord. De getallen in de gevaarscode komen grotendeels overeen met de veiligheidsklassen.

Wanneer er aan de bovenkant een dubbel cijfer staat geeft dit een versterking van het mogelijke gevaar aan. Zo betekent 3 = brandbaar, terwijl 33 = licht ontvlambaar inhoudt. Benzine krijgt dat het volgende gevaaridentificatie bord: 33/1203. Bij ESVSHOP zijn deze borden verkrijgbaar met een complete set van cijfers. Hiermee kunt u elke gewenste combinatie maken.

ADR borden en stickers

Van alle mogelijke ADR pictogrammen zijn er stickers en kunststof en aluminium borden in meerdere afmetingen verkrijgbaar. Wanneer de borden veel te verduren krijgen is een aluminium bord de beste optie. Deze borden zijn namelijk het meest duurzaam. Stickers zijn daarentegen prijstechnisch gezien aantrekkelijk.

Voor de borden zijn er handige frames beschikbaar waarmee het bord op de vrachtwagen gemonteerd kan worden. Mocht er een andere stof vervoerd worden, dan kan het bord eenvoudig uit het frame worden gehaald. Een nieuw ADR bord kan er vervolgens in worden geplaatst.

Vragen?

Heeft nu naar aanleiding van dit blog nog vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten! Op de klantenservicepagina vindt u alle contactgegevens van ons en kunt u hier gemakkelijk met ons contact over opnemen.

De ervaring van uw bezoek op deze webshop wordt verbeterd door het toestaan van cookies. Indien u verder surft op deze webshop, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Bekijk ons privacy statement en lees meer over ons cookiebeleid