Waarschuwingspictogrammen zijn een belangrijk onderdeel van de veiligheid op de werkvloer. Met deze symbolen geeft u namelijk gemakkelijk aan waar gevaar dreigt. Deze veiligheidspictogrammen kenmerken zich door de vorm van een driehoek en een geel zwarte kleur. Veel van onze waarschuwingstekens zijn volgens ISO 7010 norm gemaakt. Hierdoor worden ze internationaal erkend en herkend. Daarom kan het van essentieel belang zijn om deze pictogrammen te gebruiken en te herkennen. Vandaar dat we in deze blog de betekenis van al onze waarschuwingspictogrammen en wanneer u ze kunt gebruiken uitleggen. Daarnaast lichten we per pictogram de ISO code toe. Deze code begint bij de waarschuwingspictogrammen met 'W' van warning.

waarschuwingspictogrammen overzicht

Wanneer machines niet zorgvuldig worden gebruikt, kan dit voor zeer vervelend letsel zorgen. Met name wanneer u werkt in een industriële omgeving is het van groot belang om mensen hiervoor te waarschuwen. Door middel van onze waarschuwingssymbolen voor machines kunt u dit op de juiste manier doen. Hier vindt u een overzicht van deze pictogrammen:

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram automatisch opstarten, geel zwart, driehoek, iso 7010, w018Gevaar voor automatisch opstarten Dit pictogram geeft aan dat er een gevaar is voor een automatisch opstartende machine of werktuig.W018StickerBord
pictogram klemgevaar, geel zwart, driehoek, iso 7010, w019, poppetje beklemdKlemgevaarGeeft aan dat er een gevaar voor beklemming is van het hele lichaam tussen een machine of werktuig.W019StickerBord
pictogram scherpe elementen, geel zwart, driehoek, iso 7010, w022, handje op puntScherpe elementen Dit teken geeft aan dat men op moet passen voor scherpe elementen zoals een scherpe punt.W022StickerBord
pictogram gevaar voor handbeklemming, geel zwart, driehoek, iso 7010, w024, beklemde handHandbeklemmingDit symbool geeft een waarschuwing aan voor beklemming van de handen tussen een machine.W024StickerBord
pictogram waarschuwing draaiende rollen, geel zwart, driehoek, iso 7010, w025Draaiende rollenLaat zien dat er sprake is van een gevaar voor draaiende delen. Dit kan bijvoorbeeld letsel veroorzaken voor de ledematen.W025StickerBord
Pictogram knelling, geel zwart, driehoek, iso 7010, w030, beknelde vingers Knelling van de handenDit pictogram geeft aan dat me moet oppassen voor vingers die tussen een machine kunnen komen.W030StickerBord
pictogram knelgevaar handen pers en werkstuk, geel zwart, driehoek, iso 7010, w031 Knelgevaar tussen pers en werkstukDit symbool geeft aan dat er een gevaar is dat de handen tussen een pers en werkstuk komen.W031StickerBord
pictogram snel bewegend werkstuk en machine, geel zwart, driehoek, iso 7010, w032Snel bewegend werkstukDit teken geeft een waarschuwing aan voor een snel bewegend werkstuk of machine die veel letsel op kunnen leveren.W032StickerBord
pictogram op afstand bediende machine, geel zwart, driehoek, iso 7010, w037, poppetje onder wagenOp afstand bediende machineGeeft aan dat men moet oppassen voor een machine die op afstand in werking kan worden gezet. Dit kan onverwachts tot gevaarlijke situaties leiden.W037StickerBord
Pictogram hard geluid, geel zwart, driehoek, iso 7010, w038, oorHard geluidDit pictogram waarschuwt voor hard geluid. Dit kan namelijk zorgen voor permanente gehoorschade en daarom is het belangrijk om hiervoor te waarschuwen. Vooral in de buurt van machines is dit handig.W038StickerBord

Wanneer u gevaarlijke stoffen niet zorgvuldig gebruikt, kan dit tot vervelende ongelukken leiden. Voorbeelden hiervan zijn chemische op biologische stoffen. Wanneer u ervoor wilt zorgen dat dit soort ongelukken niet plaatsvinden, is het goed om gebruik te maken van de waarschuwingspictogrammen hiervoor. Bekijk hieronder het overzicht van deze symbolen, hun betekenis en de ISO 7010 code:

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram explosiegevaar, geel zwart, driehoek, iso 7010, w002ExplosiegevaarDit pictogram geeft aan dat er sprake is van explosiegevaar. Het is belangrijk dat mensen zich hiervan bewust zijn zodat ze hier rekening mee kunnen houden.W002StickerBord
pictogram radioactieve stoffen, geel zwart, driehoek, iso 7010, w003Radioactieve stoffenDit symbool laat zien dat er een gevaar is voor radioactieve stoffen. Deze stoffen kunnen lichaamscellen beschadigen en zijn daardoor gevaarlijk.W003StickerBord
Pictogram laserstraling, geel zwart, driehoek, iso 7010, w004LaserstralingGeeft een gevaar voor laserstraling aan. Lasers kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze tot brand kunnen leiden. Daarnaast kan het leiden tot verblinding of letsel aan de ogen.W004StickerBord
pictogram biologische stoffen, geel zwart, driehoek, iso 7010, w009, micro organismeBiologische stoffenDit teken laat zien dat er een gevaar is op biologische besmetting. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan vanuit een infectie of schimmel.W009StickerBord
pictogram giftig, geel zwart, driehoek, iso 7010, w016, doodshoofdGiftige stoffenDit pictogram geeft met behulp van het doodshoofd aan dat er een gevaar is voor giftige stoffen. Dit wil zeggen dat mensen op moeten passen voor vergiftiging.W016StickerBord
pictogram vuur en vlam, geel zwart, driehoek, iso 7010, w021, brandbare stoffenBrandbare stoffenDit pictogram geeft met behulp van een vuur teken aan dat er sprake is van brandbare stoffen. Dit zijn stoffen die snel vlam vatten.W021StickerBord
pictogram bijtende stoffen, geel zwart, driehoek, iso 7010, w023, hand in bijtende vloeistofBijtende stoffenHet symbool voor een bijtende stof geeft aan er een gevaar is voor stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.W023StickerBord
pictogram optische straling, geel zwart, driehoek, iso 7010, w027, sterretjeOptische stralingDit geeft aan dat er een gevaar is voor langdurige blootstelling aan optische straling. Dit kan schade opleveren voor de huid en ogen.W027StickerBord
pictogram oxiderend, geel zwart, driehoek, iso 7010, w028, vlamOxiderende stoffenHet pictogram oxiderend geeft aan dat er een gevaar is voor het vrijkomen van zuurstof. Dit kan ervoor zorgen dat andere voorwerpen worden verbrand.W028StickerBord
pictogram gasflessen, geel zwart, driehoek, iso 7010, w029, met vlamGasflessen Dit pictogram geeft aan dat er een gevaar voor explosies is wanneer gasflessen op een onjuiste manier worden gebruikt. Het is dan ook goed om hiervoor te waarschuwen.W029StickerBord
Pictogram verstikkingsgevaar, geel zwart, driehoek, iso 7010, w041VerstikkingsgevaarWanneer gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, kan het zijn dat er verstikkingsgevaar is. Dit kan ook voorkomen in besloten ruimtes met een gebrek aan zuurstof. Met dit pictogram waarschuwt u hier op de juiste manier voor.W041StickerBord

Elektriciteit kan een groot gevaar zijn tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Het lastige van dit gevaar is dat het over het algemeen onzichtbaar is. Hierdoor is het belangrijk om goed aan te geven waar elektriciteitsgevaar kan optreden. Dit kunt u eenvoudig doen met behulp van onze elektriciteit symbolen. Een overzicht van deze pictogrammen vindt u hier:

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram niet ioniserend, geel zwart, driehoek, iso 7010, w005Niet-ioniserende stralingDit pictogram laat zien dat er een gevaar is voor niet-ioniserende straling. Deze straling kan zorgen voor beschadiging van de huid en ogen. W005StickerBord
Pictogram magnetisch veld, geel zwart, driehoek, iso 7010, w006, magneetMagnetisch veldBij sterke magnetische velden kunnen elektrische stromen ontstaan. Deze kunnen tintelingen of pijn veroorzaken waardoor de lichaamstemperatuur sterk kan stijgen. Daarom is het belangrijk om hiervoor te waarschuwen.W006StickerBord
symbool elektriciteit, geel zwart, driehoek, iso 7010, w012, bliksemElektrische spanningHet symbool voor elektriciteit geeft aan dat er sprake is van een gevaar voor elektrische spanning. Dit is een erg belangrijk pictogram, omdat dit gevaar moeilijk waar te nemen is.W012StickerBord
pictogram accu, geel zwart, driehoek, iso 7010, w026Gevaar door laden accu'sDit teken geeft aan dat er een gevaar kan ontstaan bij het opladen van een accu, zoals brand of een explosie.W026StickerBord
pictogram vlamboog, geel zwart, driehoek, iso 7010, w042Gevaar voor vlamboogDit pictogram geeft aan dat er gevaar is voor een vlamboog. Dit is een elektrische boog of lichtboog waarbij een explosie kan plaatsvinden. W042StickerBord
pictogram aarding, geel zwart, driehoekAardingWaarschuwt voor aarding. Aarding zorgt ervoor dat in geval van een defect de elektriciteit via de aarde wegvloeit. Wanneer dit niet gebeurt kunnen vervelende situaties ontstaan.-StickerBord

Er zijn nog een aantal andere symbolen van elektriciteitsgevaar die ook tekst bevatten. Dit zijn de pictogrammen:

Er zijn verschillende plekken waarop mensen op een vervelende manier kunnen vallen. Voorbeelden hiervan zijn trappen, opstapjes, afstapjes en vloeren die net zijn schoongemaakt. Om dit soort situaties te voorkomen, is het goed om pictogrammen voor slipgevaar te gebruiken. Bekijk in ons overzicht alle pictogrammen die u hiervoor kunt gebruiken:

PictogramNaamBetekenisISO code
pictogram struikelgevaar, geel zwart, driehoek, iso 7010, w007, poppetje struikeltStruikelgevaarHet pictogram voor struikelgevaar waarschuwt voor opstapjes en afstapjes waarover mensen kunnen struikelen. Zo kunt u bijvoorbeeld waarschuwen voor een trapje.W007StickerBord
pictogram valgevaar, geel zwart, driehoek, iso 7010, w008, achterover vallenValgevaarDit pictogram waarschuwt voor het risico op vallen. Dit risico kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer iemand op een opstapje of trapje staat.W008StickerBord
Pictogram uitglijden, geel zwart, driehoek, iso 7010, w011, gladde vloerUitglijden, gladde vloerHet symbool voor uitglijden waarschuwt mensen voor een gladde vloer, zodat het risico op uitglijden verminderd wordt.W011StickerBord
Pictogram onveilig dak, geel zwart, driehoek, iso 7010, w036Onveilig dakDit teken waarschuwt mensen voor een dak met instortingsgevaar. Zo kunnen mensen hier extra voorzichtig mee zijn.W036StickerBord
pictogram sneeuwval van dak, geel zwart, driehoek, iso 7010, w040Sneeuwval van dakWaarschuwing voor sneeuwval vanaf het dak. Dit kan bij een grote hoeveelheid namelijk leiden tot een val en verstikking.W040StickerBord
pictogram dun ijs, geel zwart, driehoek, iso 7010, w043Dun ijsGeeft aan dat er sprake is van dun ijs. Hierdoor bestaat er een risico om in het ijskoude water te vallen. Dit kan tot onderkoeling en verdrinking leiden.W043StickerBord

Door bepaalde omstandigheden kunnen extreme temperaturen voorkomen. Aan de ene kant kan het erg koud zijn, maar het kan ook extreem warm zijn. Beide situaties brengen gevaren met zich mee. Daarom is het goed om hiervoor te waarschuwen. Bekijk hieronder onze ISO 7010 pictogrammen voor extreme temperaturen:

PictogramNaamBetekenisISO code
Sneeuw en vorst symbool, geel zwart, driehoek, iso 7010, w010, sneeuwvlokVorst en sneeuwHet symbool voor sneeuw en vorst geeft aan dat er sprake is van koude temperaturen. Deze kunnen gevaren opleveren zoals gladheid.W010StickerBord
Pictogram warm oppervlak, geel zwart, driehoek, iso 7010, w017Warm oppervlak, hoge temperaturenDit pictogram geeft aan dat er sprake is van een warm oppervlak. Hiermee kunt u mensen waarschuwen zodat ze het oppervlak niet zomaar aanraken.W017StickerBord
Pictogram vallende ijspegels, geel zwart, driehoek, iso 7010, w039Vallende ijspegelsPictogram dat aangeeft dat er gevaar is voor vallende ijspegels. Dit kan zorgen voor pijnlijke hoofdwonden.W039StickerBord

In en rondom het water kunnen veel verschillende gevaren ontstaan. Zo kunnen er gevaren zijn voor verdrinking, maar ook voor voertuigen. Omdat er zoveel verschillende pictogrammen zijn die rondom het water kunnen worden gebruikt, hebben we hier een overzicht van gemaakt:

PictogramNaamBetekenisISO code
Pictogram botenhelling, geel zwart, driehoek, iso 7010, w044BotenhellingDit symbool waarschuwt voor een botenhelling. Zo kan men er rekening mee houden dat de boot naar beneden of naar boven rijdt.W044StickerBord
Pictogram voortgetrokken wateractiviteiten, geel zwart, driehoek, iso 7010, w045, waterskiënVoortgetrokken wateractiviteitenPictogram dat waarschuwt voor voortgetrokken wateractiviteiten zoals waterskiën. Door hiervoor te waarschuwen zijn vaarders hier alert op.W045StickerBord
Pictogram watersurfgebied, geel zwart, driehoek, iso 7010, w046, surferWatersurfgebiedGeeft aan dat er sprake is van een watersurfgebied. Hierdoor worden mensen gewaarschuwd voor de aanwezigheid van surfers. W046StickerBord
Pictogram diep water, geel zwart, driehoek, iso 7010, w047Diep waterDit teken geeft aan dat het water diep is. Door hiervoor te waarschuwen snapt men dat het gevaarlijk kan zijn om hier te zwemmen. Zo kan verdrinking worden voorkomen.W047StickerBord
Pictogram ondiep water, geel zwart, driehoek, iso 7010, w048Ondiep waterPictogram dat waarschuwt voor ondiep water. Hierdoor wordt duidelijk dat het niet verstandig is om te duiken, aangezien dit tot ernstig letsel kan leiden.W048StickerBord
Pictogram objecten onder water, geel zwart, driehoek, iso 7010, w049Objecten onder waterWaarschuwt voor objecten onder water, zoals rotsen. Wanneer mensen hier tegenaan botsen kan dit namelijk voor ernstig letsel zorgen.W049StickerBord
Pictogram daling diep water, geel zwart, driehoek, iso 7010, w050Daling naar diep waterDit pictogram geeft aan dat er sprake is van een plotselinge daling naar diep water. Dit kan gevaarlijk zijn, met name voor mensen die niet kunnen zwemmen.W050StickerBord
Pictogram onbeschermde waterrand, geel zwart, driehoek, iso 7010, w051, auto in waterOnbeschermde randenDit symbool waarschuwt voor het feit dat er geen randen zijn die voorkomen dat een voorwerp of een persoon in het water valt.W051StickerBord
Pictogram onstabiele klifrand, geel zwart, driehoek, iso 7010, w052Onstabiele klifrand Waarschuwt voor een onstabiele klifrand. Hierdoor weet men dat het niet verstandig is om op de rand van een klif te gaan staan.W052StickerBord
Pictogram onstabiele klif, geel zwart, driehoek, iso 7010, w053Onstabiele klif Pictogram dat een gevaar aangeeft voor een onstabiele klif. Hierdoor weet men dat het niet verstandig is om hieronder te lopen.W053StickerBord
Pictogram rioolwater monding, geel zwart, driehoek, iso 7010, w055Rioolwater monding Waarschuwt voor de uitmonding van een riool. Het brengt gezondheidsrisico's met zich mee om hier onbeschermd rond te lopen.W055StickerBord
Pictogram tsunamigebied, geel zwart, driehoek, iso 7010, w056TsunamigebiedGeeft aan dat er een risico is op een tsunami in dit gebied. Dit zorgt ervoor dat mensen hier in ieder geval alert op zijn.W056StickerBord
Pictogram sterke stroming, geel zwart, driehoek, iso 7010, w057Sterke stromingDit pictogram waarschuwt voor sterke stroming in het water. Dit kan tot verdrinking leiden. Daarom is het belangrijk hiervoor te waarschuwen.W057StickerBord
Pictogram vaargebied, geel zwart, driehoek, iso 7010, w058VaargebiedSymbool dat het gevaar aangeeft van een vaargebied. Zo kunnen bijvoorbeeld zwemmers hier rekening mee houden in open water.W058StickerBord
Pictogram strandzeilen, geel zwart, driehoek, iso 7010, w059StrandzeilenLaat zien dat er strandzeilers zijn in dit gebied. Hier kunnen mensen in de omgeving vervolgens rekening mee houden.W059StickerBord
Pictogram vloedgevaar, geel zwart, driehoek, iso 7010, w060, hoge golfGevaar voor vloed Symbool voor vloedgevaar. Hierdoor kunnen golven snel stijgen. Het is belangrijk om mensen te waarschuwen voor het gevaar dat dit met zich meebrengt.W060StickerBord
Pictogram drijfzand, geel zwart, driehoek, iso 7010, w061DrijfzandPictogram dat laat zien dat er een gevaar is voor drijfzand. Mensen kunnen hierin vast komen te zitten en blootgesteld worden aan andere gevaren, zoals verhongering of onderkoeling.W061StickerBord
Pictogram kitesurfen, geel zwart, driehoek, iso 7010, w062, kitesurferKitesurfenSymbool dat aangeeft dat dit een gebied is waar kitesurfers aanwezig zijn. Hier kunnen vaarders rekening mee houden.W062StickerBord
Pictogram parasailing, geel zwart, driehoek, iso 7010, w063, parasailerParasailingGebied waarin parasailers actief zijn. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen wanneer andere bestuurders hier niet van op de hoogte zijn.W063StickerBord
Wind symbool, geel zwart, driehoek, iso 7010, w064, windvlagSterke windHet wind symbool geeft aan dat er sprake is van een sterke wind in dit gebied. Dit soort pictogrammen komen vaak voor op het strand en aan zee.W064StickerBord
Pictogram hoge golven, geel zwart, driehoek, iso 7010, w065Hoge golvenWaarschuwt mensen voor hoge golven. Dit kan vaak te maken hebben met de wind en is vaak toepasselijk op het strand of aan zee.W065StickerBord
Pictogram sterk aflopend strand, geel zwart, driehoek, iso 7010, w066Sterk aflopend strandPictogram dat het gevaar aangeeft van een sterk aflopend strand. Hierdoor kunnen mensen ineens in diep water terechtkomen.W066StickerBord

Er zijn een aantal dieren pictogrammen volgens de ISO 7010 norm. Dit zijn de waakhond, stieren en krokodillen. Deze pictogrammen zijn hier in het overzicht opgenomen:

PictogramNaamBetekenisISO code
Pictogram waakhond, geel zwart, driehoek, iso 7010, w013WaakhondGeeft aan dat er gevaar is voor een waakhond. Dit pictogram kan ook uitstekend als bord worden gebruikt om mensen af te schrikken.W013StickerBord
Pictogram prikkeldraad, geel zwart, driehoek, iso 7010, w033PrikkeldraadHet kan erg vervelend zijn om in prikkeldraad verstrikt te raken. Dit komt vaak voor in de buurt van dieren, zoals stieren. Het is handig om mensen hiervoor af te schrikken met behulp van prikkeldraad en een waarschuwing.W033StickerBord
Stier symbool, geel zwart, driehoek, iso 7010, w034StierenDit is een symbool van een stier wat aangeeft dat er een gevaar voor stieren is. Deze dieren kunnen in het slechtste geval dodelijk zijn voor mensen.W034StickerBord
KrokodillenKrokodillenPictogram dat waarschuwt voor krokodillen in het water. Het is over het algemeen niet verstandig om in dit soort wateren te zwemmen.W067StickerBord

Er zijn verschillende pictogrammen die toepasbaar zijn in een magazijn of werf. Het is namelijk ook niet gek dat er in een deze omgevingen gevaren kunnen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn heftruckverkeer en vallende voorwerpen. Alle pictogrammen die hier toepasbaar zijn hebben we hier in een overzicht staan:

PictogramNaamBetekenisISO code
Pictogram heftrucks, geel zwart, driehoek, iso 7010, w014HeftruckverkeerGeeft een waarschuwing aan voor heftruckverkeer. In een magazijn kunnen vervelende ongelukken plaatsvinden wanneer bijvoorbeeld bezoekers hier geen rekening mee houden.W014StickerBord
Pictogram hangende last, geel zwart, driehoek, iso 7010, w015Hangende last Pictogram dat waarschuwt voor een hangende last. Bijvoorbeeld wanneer iets aan een kraan hangt. Zo weet men dat ze hier niet onderdoor moeten lopen.W015StickerBord
Pictogram laaghangende obstakels, geel zwart, driehoek, iso 7010, w020, hoofd stotenLaaghangende obstakelsWaarschuwt voor laaghangende voorwerpen of obstakels. Zo kunt u voorkomen dat mensen op vervelende manier hun hoofd stoten.W020StickerBord
Pictogram vallende voorwerpen, geel zwart, driehoek, iso 7010, w035Vallende voorwerpen Dit symbool laat zien dat er een gevaar is voor vallende voorwerpen. Deze kunnen voor ernstig letsel zorgen. Daarom is het van belang dat mensen hier vooraf voor gewaarschuwd worden.W035StickerBord

Tot slot is er nog een algemeen waarschuwingspictogram. Dit pictogram delen we in onze overige categorie in. Hieronder is dit symbool te zien.

PictogramNaamBetekenisISO code
Pictogram algemene waarschuwing, geel zwart, driehoek, iso 7010, w001, uitroeptekenAlgemene waarschuwing Dit pictogram laat met behulp van een uitroepteken zien dat er sprake is van een bepaald gevaar waar men rekening mee moet houden. Dit symbool geeft niet precies aan van welk gevaar precies sprake is.W001StickerBord

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen? Neem dan contact op hierover met onze klantenservice. Wij staan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

De ervaring van uw bezoek op deze webshop wordt verbeterd door het toestaan van cookies. Indien u verder surft op deze webshop, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Bekijk ons privacy statement en lees meer over ons cookiebeleid