Wist je dat het per 1 juli verplicht is om op elke verdieping een goedgekeurde rookmelder te hebben? Dit geldt voor alle panden waar mensen woonachtig zijn. Ook kunnen huurders vanaf deze datum deels verantwoordelijk gehouden voor de rookmelders. Denk hierbij aan plaatsing en vervanging van de batterijen van de rookmelder.

Je leest in deze blog waar rookmelders gehangen moeten worden en wie er verantwoordelijk voor is. Verder kan je hier ook vinden welke risico's je loopt wanneer je niet voor 1 juli aan deze verplichting voldoet. Heb je nog hulp nodig bij het plaatsen van een rook- of brandmelder? Ook dit kan je vinden in dit artikel!

Rookmelders ophangen

Per 1 juli is het verplicht om op elke verdieping een rookmelder te hangen waar gewoond wordt. Wanneer er op een zolder of kelder niet gewoond wordt, hoeft er dus géén rookmelder geplaatst te worden. Mocht er juist een vluchtroute door een besloten ruimte lopen, dan is het wél verplicht om een rookmelder in deze ruimte te hangen. Wanneer er in deze kamer een brand ontstaat wordt de overlevingskans van mensen in de woning drastisch lager. De best mogelijke vluchtroute naar buiten wordt namelijk geschrapt. Ook hierom moet elke studentenkamer in een pand voorzien worden voor een aparte brandmelder. De rookmelders hoeven volgens de verplichting niet gekoppeld te zijn.

De aanleiding voor de wetwijziging is een aanpassing in het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan alle voorschriften waaraan een veilige woning moet voldoen. Hier wordt per 1 juli dus de verplichting van rookmelders aan toegevoegd.

Verantwoordelijkheid verhuurder voor het plaatsen rookmelders

Wanneer je verhuurder bent van een woning ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van de rookmelders, mochten deze nog ontbreken. Het is echter op grond van het Bouwbesluit wel mogelijk dat de huurder of gebruiker van de woning verantwoordelijk is. Zoiets zou dan opgenomen moeten worden in het contract dat de huurder en verhuurder met elkaar hebben ondertekend. 

De verwachting is dat in nieuwe huurovereenkomsten de verhurende partij veelal in het contract laat opnemen dat de huurder zelf de batterijen moet vervangen en controle moet uitvoeren. 

Verantwoordelijkheid huurder voor het plaatsen rookmelders

Huurders krijgen ook een bepaalde verantwoordelijkheid rondom het onderhouden van de rookmelders. In de verplichting staat dat huurders door verhuurders aangesproken kunnen worden op het vervangen van de batterijen van de rookmelder. Ook het controleren van de werking kan de verantwoordelijkheid van de verhuurder zijn. 

In feite zal er dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de verhurende partij en hurende partij zijn. In nieuwe huurovereenkomsten zullen verhurende partijen standaard deze wisselwerking in het contract opnemen. Toch staat het beide partijen vrij om bepaalde afspraken hiervoor vast te leggen. 

Het ontbreken van een rookmelder op elke verdieping wordt per 1 juli 2022 gezien als een gebrek volgens artikel 7:204 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hierbij kan men een risico lopen op een boete vanuit de gemeente bij het niet naleven van de verplichting. Deze maatregel wordt echter pas genomen nadat er dringend verzocht is de gebreken te herstellen. 

Vanaf 1 juli kunnen gemeenten komen controleren of er brandmelders op de juiste plekken aanwezig zijn. Toch is de verwachting dat dit alleen steekproefgewijs uitgevoerd gaat worden. Wel kunnen zij natuurlijk een belangrijke rol spelen wanneer een huurder en verhuurden in de clinch liggen over het plaatsen van rookmelders. Hier kunnen zij na melding op controleren of het gebrek hersteld is. Verder moeten rookmelders aan de normen EN 14604 of NEN 2555 voldoen. Door de EN 14604 kan de fabrikant zijn CE teken voor de rookmelders herleiden. Een CE markering is verplicht sinds 2013.

EN 14604 norm betekenis

Rookmelders moeten per 1 juli minimaal norm EN 14604 bevatten. Dit zorgt voor garantie op het gebied van detectie, kracht, constantheid en een onderbroken signaal wanneer de melder bijna leeg is. Verder beschikt een rookmelder volgens EN 14604 norm over:

 • Statuslampje die de werking van het product aangeeft
 • Testknop om de werking van de rookmelder te detecteren
 • Een geluidssignaal bij bijna lege batterijen
 • Geluidssterkte van minimaal 85 dB op 3 meter afstand
 • Informatie op de melder dat geschreven is in onuitwisbare inkt

NEN 2555 norm voor nieuwbouwwoningen

De NEN 2555 is per 1 juli verplicht te hanteren in Nederlandse nieuwbouwwoningen. In de NEN 2555 staat, naast de producteisen die in de Europese norm NEN-EN 14604 beschreven zijn:

 • Melders moeten een primaire energievoorziening hebben van 230Vac of lichtnet
 • Met back-up batterij wanneer de stroomvoorziening uitvalt
 • Het moet een optische melder zijn. Ioniserende melders zijn niet toegestaan voor gebruik door radioactief afval.
 • Plaatsing van de rookmelders bij bijvoorbeeld vluchtroutes of gesloten ruimtes
 • Minimaal geluidsniveau van 65 dB in verblijfsruimtes en 75 dB in slaapkamers.

Bij elke rook- of brandmelder wordt standaard montagemateriaal meegeleverd. Vaak is dit een bodemplaat met schroeven. Dit bestaat uit 2 pluggen en 2 schroeven waarmee de melder eenvoudig aan het plafond bevestigd kan worden. Voorbeelden van melders met deze bevestiging zijn de X-Sense XS01 rookmelder en de X-Sense SC01 combimelder.

Bij deze bevestiging moet de bodemplaat van de melder tegen het plafond geplaatst worden door het boren van twee gaten. Vervolgens kunnen met de schroeven de bodemplaat tegen het plafond bevestigd worden. Verder hoef je enkel nog de brandmelder met een draaibeweging aan de bodemplaat te koppelen. Verder wordt er bij elke brandmelder ook een handleiding meegeleverd die de bevestiging nogmaals uitlegt.

Op deze plekken plaats je nóóit een rookmelder

 • In een keuken of badkamer
 • In de garage
 • Bij een ventilator of luchtsysteem
 • Boven de verwarming
 • Op tochtige en vochtige plekken

Wees dus op tijd en schaf nog voor 1 juli rookmelders aan om aan de verplichting te voldoen. Heb jij na het lezen van dit artikel nog vragen over rook-, hitte- of koolmonoxidemelders? Neem dan contact op het onze klantenservice door te bellen naar 085-2765961, of te e-mailen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook contact openemen door te chatten rechtsonder in het beeldscherm.

De ervaring van uw bezoek op deze webshop wordt verbeterd door het toestaan van cookies. Indien u verder surft op deze webshop, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Bekijk ons privacy statement en lees meer over ons cookiebeleid