Sociale veiligheid op het werk is sinds de uitzending van BOOS in januari 2022 een steeds actueler onderwerp. Vaak denkt u hierbij direct aan zaken als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Echter, zijn er veel meer zaken die onder grensoverschrijdend gedrag vallen en ook van groot belang zijn voor de veiligheid op het werk. Voorbeelden hiervan zijn pestgedrag en een structurele hoge werkdruk. In onze workshop sociale veiligheid worden al dit soort thema's behandeld, zodat uw werkvloer een stukje veiliger wordt. Hier leest u allereerst wat grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid op het werk is. Vervolgens leest u hoe de sociale veiligheid verbeterd kan worden. Tot slot leggen we aan u uit hoe onze workshop in elkaar zit.

workshop sociale veiligheid

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is niet gemakkelijk te definiëren. Ieder individu heeft namelijk andere grenzen. Hierdoor is het in de eerste plaats moeilijk te definiëren wanneer een actie iemands grenzen overschrijdt. Daarnaast is het voor mensen niet gemakkelijk in te schatten wat de grenzen van iemand anders zijn. Daarom is het in de eerste plaats belangrijk om hier gesprekken over te voeren.

Er zijn over het algemeen wel een aantal voorbeelden van gedrag die aangeduid kunnen worden als grensoverschrijdend gedrag. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn:

  • Pesten
  • Geweld en agressie
  • Ongewenst seksueel gedrag
  • Intimidatie
  • Stalking
  • Discriminatie

Wat is sociale veiligheid op het werk?

Sociale veiligheid op het werk is te definiëren als een omgeving waarin werknemers van een organisatie de vrijheid voelen om hun mening te uiten zonder hierbij te bang te hoeven zijn voor intimidatie, vernedering of belediging. Daarnaast is het in deze context belangrijk dat mensen zich beschermd voelen tegen eventuele (sociale) gevaren op het werk. Op het werk kunnen zich specifieke andere vormen van grensoverschrijdend gedrag voordoen die afwijken van de eerdergenoemde vormen van grensoverschrijdend gedrag. Zo kan een te hoge werkdruk ook een belangrijk onderdeel zijn van een sociaal onveilige werkvloer. Deze vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn echter vaak onderbelicht.

Sociale veiligheid verbeteren

Wilt u de sociale veiligheid op uw werkvloer graag verbeteren of heeft u zelfs grote problemen op het gebied van sociale veiligheid in uw bedrijf? Dan zijn er verschillende manieren waarop u dit kunt doen. Zo is het in de eerste plaats essentieel dat u duidelijk maakt welke regels er gelden met betrekking tot gedrag in uw bedrijf. Daarnaast is het belangrijk dat u een bedrijfscultuur creëert waarin het mogelijk is om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook het aanstellen van een vertrouwenspersoon en als werkgevers of leidinggevende het goede voorbeeld geven zijn belangrijke acties die bijdragen aan een sociaal veilige werkomgeving. Tot slot is het belangrijk om mensen binnen uw bedrijf te trainen op het sociaal veilig houden van de werkomgeving. Hiervoor bieden wij in samenwerking met IVOB (Interactieve Veiligheidsopleidingen Barneveld) een DIY pakket aan. Hieronder leest u meer over deze workshop.

Onze workshop sociale veiligheid

Om de sociale veiligheid binnen uw bedrijf te verbeteren, bieden bij de DIY workshop sociale veiligheid aan. Deze workshop kunt u hieronder online bestellen. Vervolgens krijgt u toegang tot een trainingsvideo van 40-45 minuten en een gesprekshandleiding in het e-training platform van IVOB. Dit gebeurt met behulp van een inlogcode. De inlogcode is geldig vanaf het moment dat u voor het eerst inlogt. Hieronder ziet u verschillende licentieperiodes. Een kortere licentieperiode is geschikter voor kleinere bedrijven, terwijl een licentieperiode van 6 of 12 maanden met name geschikt is voor grote organisaties. Weet u niet welke licentieperiode u moet kiezen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Indeling workshop

In de eerste plaats is het de bedoeling dat iedereen de trainingsvideo volgt. Vervolgens moeten er groepen worden gemaakt. Ons advies is om de mannen en vrouwen gescheiden van elkaar in te delen. Daarnaast is het belangrijk hierbij rekening te houden met slechte onderlinge verhoudingen tussen mensen. Wanneer de groepen zijn ingedeeld vindt een groepsgesprek plaats aan de hand van de gesprekshandleiding. Dit moet de sociale veiligheid verbeteren. De workshop neemt in totaal ongeveer 2,5 tot 5 uur in beslag.

De ervaring van uw bezoek op deze webshop wordt verbeterd door het toestaan van cookies. Indien u verder surft op deze webshop, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Bekijk ons privacy statement en lees meer over ons cookiebeleid