Filteren op

Materiaal
more... less
Type
more... less
Verpakkingseenheid
more... less

Latest posts

GHS stickers leidingmarkering

Er zijn 9 producten
ESVSHOP.nl heeft GHS/CLP leidingmarkeringen voor alle chemische stoffen en mengsels die gelabeld moeten worden. Het is belangrijk om aan te geven op uw leidingen wat voor een soort chemische stoffen of mengsels zich in de leidingen begeven. Elke verschillende soort chemische stof heeft namelijk haar eigen gevaren en hoe hiermee omgegaan moet worden. GHS staat voor Globally Harmonised System dit betekent de classificatie en indeling die wereldwijd gemaakt is voor gevaarlijke stoffen. De formele naam van het systeem is eigenlijk CLP (wat staat voor Classification, Labelling and Packaging). Deze termen worden door elkaar gebruikt waardoor er soms misverstanden ontstaan. Sinds 1 juni 2015 is er een nieuwe regelgeving omtrent het labelen van gevaarlijke stoffen en mengsels. Zo zijn de pictogrammen vernieuwd naar een witte achtergrond met een rode rand. De nieuwe regelgeving (EU-GHS) vervangt de oude WMS regelgeving. Één van de verschillen is dat er nu 9 etiketten in plaats van 7 zijn. Wat het belangrijk maakt om de nieuwe leidingmarkeringen aan te schaffen voor uw leidingen.
ESVSHOP.nl heeft GHS/CLP leidingmarkeringen voor alle chemische stoffen en mengsels die gelabeld moeten worden. Het is belangrijk om aan te geven op uw leidingen wat voor een soort chemische stoffen of mengsels zich in de leidingen begeven. Elke verschillende soort chemische stof heeft namelijk haar eigen gevaren en hoe hiermee omgegaan moet worden. GHS staat voor Globally Harmonised System dit betekent de classificatie en indeling die wereldwijd gemaakt is voor gevaarlijke stoffen. De formele naam van het systeem is eigenlijk CLP (wat staat voor Classification, Labelling and Packaging). Deze termen worden door elkaar gebruikt waardoor er soms misverstanden ontstaan. Sinds 1 juni 2015 is er een nieuwe regelgeving omtrent het labelen van gevaarlijke stoffen en mengsels. Zo zijn de pictogrammen vernieuwd naar een witte achtergrond met een rode rand. De nieuwe regelgeving (EU-GHS) vervangt de oude WMS regelgeving. Één van de verschillen is dat er nu 9 etiketten in plaats van 7 zijn. Wat het belangrijk maakt om de nieuwe leidingmarkeringen aan te schaffen voor uw leidingen.
9 resultaten

Assortiment GHS leidingmarkeringen

De verschillende etiketten hebben natuurlijk allemaal weer een andere betekenis. Hieronder staat per etiket uitgelegd voor welke chemische stof het staat.


GHS pictogram

Betekenis

Naamloos.png

Dit pictogram verwijst naar explosieven, zelfontledende stoffen en organische peroxiden die bij verhitting kunnen ontploffen.

g2Ev4vGFSDtkpJLHZM1L9_rjx4CjmECWhvhb_DtV

Dit pictogram Waarschuwt voor brandbare gassen,aërosolen, vloeistoffen en vaste stoffen:

 • Zelfverhittende stoffen en mengsels

 • Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, die vlam kunnen vatten wanneer ze in contact komen met de lucht

 • Stoffen en mengsels die, in contact met water, brandbare gassen uitstoten

 • Zelfontledende stoffen of organische peroxiden die bij verhitting kunnen leiden tot brand

a0JVzZC18IarBFqFsp7iydzsKnS_YcsyTmCaFHOL

Als u dit pictogram op het etiket vindt, betekent het dat u te maken hebt met oxiderende gassen, vaste stoffen en vloeistoffen, die brand en ontploffing kunnen veroorzaken of intensiveren.

EwUsitYzaXtfU0RclSnJm25Qv-nzVbSPz4b1ErOQ

Chemische stoffen met dit pictogram betekenen:

 • Gas onder druk, kan ontploffen bij verhitting

 • Gekoeld gas, kan brandwonden of letsel door extreme kou veroorzaken

 • opgeloste gassen

Zelfs gassen die normaal gesproken veilig zijn, kunnen onder druk gevaarlijk zijn.

m0Y-gcBX_o76Feu7pG513yw-MzZhBbo4gZSayZW6

Wanneer u een chemische stof met dit pictogram gebruikt, wees u er dan van bewust dat het bijtend is en ernstige brandwonden en oogletsel kan veroorzaken. Het is ook bijtend voor metalen.

EsuRsLQSNf3VFaxyOCTvbeZBUY12A84qmzKqU259

Wees u ervan bewust dat u te maken hebt met een chemische stof die acuut giftig is bij contact met de huid. In-ademen of slikken kan dodelijk zijn.

69cTXWVyOE5dDmkuPq6yYP46XIfWleBCa5RgcLLf

Dit pictogram betekent één of meer van de volgende dingen:

 • Acute vergiftiging (schadelijk)

 • Veroorzaakt overgevoeligheid van de huid en huid- en oogirritatie

 • Irriterend voor de luchtwegen

 • Verdovend, veroorzaakt slaperigheid of duizeligheid

 • gevaarlijk voor de ozonlaag

E21NMhiJde53bLOMYlC5cSjYN18xwJaBjfYIDs9Y

Een stof of mengsel met dit pictogram heeft één of meerdere van de volgende effecten:

 • Is kankerverwekkend

 • Beïnvloedt vruchtbaarheid  en het ongeboren kind

 • veroorzaakt verandering in erfelijk materiaal

 • Is een inhalatie-allergeen, kan bij inademing allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken

 • Is giftig voor bepaalde organen

 • Inhalerings-gevaar, kan dodelijk of schadelijk zijn als u het inslikt of als het in de luchtwegen terechtkomt

8D64Wl5zTfWoAnRz9vGnyjs6M213oE4FpdFpMYUY

Dit pictogram waarschuwt ervoor dat een stof schadelijk is voor het milieu en het water vergiftigt.

Materialen GHS leidingmarkeringen

De sticker is gemaakt van een zelfklevend folie (sticker) waardoor het permanent kleeft aan de leidingen waarvoor de stickers bestemd zijn. De stickers zijn resistent tegen veel chemicaliën en ze hebben een hoekradius van 0,6 mm. Het materiaal is temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C waardoor het geschikt is voor verschillende omstandigheden. De sticker is geschikt voor binnen- en beperkt buitengebruik.

Sluiten Gebruik van deze site betekent dat je onze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid accepteert. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.