GHS stickers leidingmarkering

ESVSHOP.nl heeft GHS/CLP leidingmarkeringen voor alle chemische stoffen en mengsels die gelabeld moeten worden. Het is belangrijk om aan te geven op uw leidingen wat voor een soort chemische stoffen of mengsels zich in de leidingen begeven. Elke verschillende soort chemische stof heeft namelijk haar eigen gevaren en hoe hiermee omgegaan moet worden. De nieuwe regelgeving (EU-GHS) vervangt de oude WMS regelgeving. Één van de verschillen is dat er nu 9 etiketten in plaats van 7 zijn. Wat het belangrijk maakt om de nieuwe leidingmarkeringen aan te schaffen voor uw leidingen.

Item 1-9 van 9 in totaal item(s)

Assortiment GHS leidingmarkeringen

De verschillende etiketten hebben natuurlijk allemaal weer een andere betekenis. Hieronder staat per etiket uitgelegd voor welke chemische stof het staat.

GHS pictogram

Betekenis

Dit pictogram verwijst naar explosieven, zelfontledende stoffen en organische peroxiden die bij verhitting kunnen ontploffen.

Dit pictogram Waarschuwt voor brandbare gassen,aërosolen, vloeistoffen en vaste stoffen:

 • Zelfverhittende stoffen en mengsels

 • Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, die vlam kunnen vatten wanneer ze in contact komen met de lucht

 • Stoffen en mengsels die, in contact met water, brandbare gassen uitstoten

 • Zelfontledende stoffen of organische peroxiden die bij verhitting kunnen leiden tot brand

Als u dit pictogram op het etiket vindt, betekent het dat u te maken hebt met oxiderende gassen, vaste stoffen en vloeistoffen, die brand en ontploffing kunnen veroorzaken of intensiveren.

Chemische stoffen met dit pictogram betekenen:

 • Gas onder druk, kan ontploffen bij verhitting

 • Gekoeld gas, kan brandwonden of letsel door extreme kou veroorzaken

 • opgeloste gassen

Zelfs gassen die normaal gesproken veilig zijn, kunnen onder druk gevaarlijk zijn.

Wanneer u een chemische stof met dit pictogram gebruikt, wees u er dan van bewust dat het bijtend is en ernstige brandwonden en oogletsel kan veroorzaken. Het is ook bijtend voor metalen.

Wees u ervan bewust dat u te maken hebt met een chemische stof die acuut giftig is bij contact met de huid. In-ademen of slikken kan dodelijk zijn.

Dit pictogram betekent één of meer van de volgende dingen:

 • Acute vergiftiging (schadelijk)

 • Veroorzaakt overgevoeligheid van de huid en huid- en oogirritatie

 • Irriterend voor de luchtwegen

 • Verdovend, veroorzaakt slaperigheid of duizeligheid

 • gevaarlijk voor de ozonlaag

Een stof of mengsel met dit pictogram heeft één of meerdere van de volgende effecten:

 • Is kankerverwekkend

 • Beïnvloedt vruchtbaarheid en het ongeboren kind

 • veroorzaakt verandering in erfelijk materiaal

 • Is een inhalatie-allergeen, kan bij inademing allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken

 • Is giftig voor bepaalde organen

 • Inhalerings-gevaar, kan dodelijk of schadelijk zijn als u het inslikt of als het in de luchtwegen terechtkomt

Dit pictogram waarschuwt ervoor dat een stof schadelijk is voor het milieu en het water vergiftigt.

Materialen GHS leidingmarkeringen

De sticker is gemaakt van een zelfklevend folie (sticker) waardoor het permanent kleeft aan de leidingen waarvoor de stickers bestemd zijn. De stickers zijn resistent tegen veel chemicaliën en ze hebben een hoekradius van 0,6 mm. Het materiaal is temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C waardoor het geschikt is voor verschillende omstandigheden. De sticker is geschikt voor binnen- en beperkt buitengebruik.

Filteren op

Materiaal
meer minder
Type
meer minder
Verpakkingseenheid
meer minder
Filter

De ervaring van uw bezoek op deze webshop wordt verbeterd door het toestaan van cookies. Indien u verder surft op deze webshop, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Bekijk ons privacy statement en lees meer over ons cookiebeleid