Latest posts

4 tips: vluchtroute signalering en beveiliging voor nooddeuren

444 Views 22 Liked

4 tips: vluchtroute signalering en beveiliging voor nooddeuren

Gebruik deze vier tips om na te denken hoe veilig en duidelijk uw vluchtroutes zijn. Hoe staat het met de signalisatie en zijn uw nooddeuren beveiligd? Vluchtdeuren en nooddeuren worden gebruikt wanneer er deuren aanwezig zijn binnen een vluchtroute. Bijvoorbeeld als er zich gangen of trappen in een vluchtroute bevinden die naar buiten leiden. Een aantal factoren zijn belangrijk bij noodsituaties.

1: Vluchtroute borden en stickers aanbrengen.

Ten eerste is het belangrijk om te voorkomen dat er paniek ontstaat. Door de juiste nooduitgang borden en stickers te gebruiken zorgt u voor duidelijke en opvallende signalering. Op deze manier zorgt u ervoor dat de personen die in het gebouw aanwezig zijn snel het pand kunnen verlaten.

Duidelijke vluchtroute aanduiding is dus van belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nooduitgangborden met pijlen die de vluchtroute aanwijzen. Ook kunt u nooduitgang tekststickers boven nooduitgangdeuren aanbrengen. En vergeet niet om de openingsrichting van de nooddeuren aan te geven. 

2: Draairichtingspijl signalisatie aan uw vluchtdeur aanbrengen

Ten tweede is een goede doorstroming belangrijk. Als er onduidelijkheden kunnen er er opstoppingen ontstaan waardoor mensen in de verdrukking raken en het langer duurt voordat iedereen het pand heeft verlaten. Om te voorkomen dat er opstoppingen ontstaan is het belangrijk om uw nooduitgang deuren te voorzien van de juiste draairichting signalisatie

Door de draairichting van een vluchtdeur aan te geven kan deze deur in één keer op de juist wijze geopend worden. Dit zorgt voor een snellere doorstroming en voorkomt vertraging van de evacuatie. 

3: Vluchtroute deuren voorzien van een deuralarm

Ten derde is het verstandig om een deuralarm te installeren op uw vluchtdeur. Een deuralarm (of panieksluiting) geeft de juiste bescherming tegen misbruik en kan snel geopend worden in geval van nood. Een deuralarm is de betrouwbare oplossing voor nooduitgangen en nooddeuren. Het nooduitgang pictogram op het deuralarm toont de snelste manier om geopend te worden in geval van nood. 

De deurbescherming meldt elk soort misbruik met een akoestisch signaal zonder de functionaliteit van de deur verder te beperken. Deurbewaking wordt aanbevolen door de brandweer en de bekende beroepsverenigingen. Verder werken alle deuralarmen op batterijen zodat deze in geval van stroomuitval gewoon blijven werken. 

4: Plaats verzamelplaatsborden op uw terrein

Als er zich een noodsituatie voordoet is het van belang dat alle personen zich verzamelen op een centraal en veilig punt op het terrein. Op deze manier kan er worden nagegaan of iedereen het pand verlaten heeft. Ook zorgt een verzamelplaats ervoor dat personen op een veilige afstand van het gebouw staan. Verzamelplaatsborden zijn van groot belang omdat ze snel voor duidelijkheid zorgen tijdens een evacuatie.

Leave a comment