Latest posts

Wat is BHV? En hoe werkt bedrijfshulpverlening?

711 Views 6 Liked

Bedrijfshulpverlening: Wat is BHV precies?

De afkorting BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening. De BHV-er is een medewerker binnen het bedrijf, en is er om als eerste hulp te bieden als er zich een ongeval of noodsituatie voordoet. Deze hulpverlening wordt uitgevoerd nog voordat de hulpdiensten arriveren, zoals; politie, brandweer en ziekenwagen. De BHV op het moment van nood kan variëren van het ontruimen van een gebouw tot aan het geven van eerste hulp.

Werkgevers en de BHV-er

Het is aan te raden dat een werkgever één of meerdere werknemers aanwijst als BHV-er. In situaties die de veiligheid of gezondheid van mensen op het werk in gevaar kunnen brengen, kunnen deze werknemers actie ondernemen en assistentie verlenen om de gevolgen van het incident zoveel mogelijk te beperken. 

De BHV-er kan bijvoorbeeld een plotselinge brand bestrijden met de aanwezige brand bestrijdingsmiddelen of eerste hulp verlenen met EHBO artikelen uit de bhv kast.

Regelgeving: Wanneer is BHV verplicht?

Iedere werkgever (met uitzondering van een éénmanszaak) is verplicht om BHV te bieden. Er moet iemand binnen het bedrijf de BHV functie vervullen. Ook moeten er voldoende, en de juiste, BHV artikelen aanwezig zijn. De regelgeving is alleen niet heel strikt met betrekking tot hoe de bedrijfshulpverlening uitgevoerd moet worden en hoeveel personen er per aantal personeel BHV’er moeten zijn. 

Bij kleinere bedrijven is vaak de werkgever zelf de officiële bedrijfshulpverlener. Bij het aanstellen van de hoeveelheid BHV ers binnen het bedrijf wordt de werkgever aangeraden om rekening te houden met; de grootte van het bedrijf en vakantie, verlof en ploegendiensten van het personeel.

Onze BHV categorieën

Taken en verantwoordelijkheden van de BHV’er

Een bedrijfshulpverlener volgt vaak een cursus en leert daar de volgende taken:

  • Eerste hulp (EHBO) verlenen.
  • Een beginnende brand blussen
  • Personen alarmeren en evacueren in geval van nood.

BHV naar basishulpverlening?

Er zijn plannen van het kabinet om BHV aan te passen naar basishulpverlening. Op deze manier wordt BHV op veel meer plaatsen verplicht. Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers en sportverenigingen hebben vaak nog geen BHV’er rondlopen. Door de regelgeving aan te passen hoopt het kabinet om op meer plekken snelle hulpverlening te kunnen realiseren.

Interessant voor jou!

Leave a comment