Latest posts

Geleidermarkering norm DIN EN 60445 aanpassingen – nu wordt het kleurrijk

337 Views 4 Liked

Aanpassingen norm DIN EN 60445 voor Geleidermarkering

Na 7 jaar heeft de norm DIN EN 60455 (VDE 0197) zijn voorganger (in februari 2018) vervangen. Naast kleine aanpassingen zijn er ook technische wijzigingen, met als doel om de markering van kabels en geleiders makkelijker te identificeren.

Nieuwe artikelen:

Wat staat er in de DIN EN 60445 vastgelegd (VDE 0197)?

De DIN EN 60445 (VDE 0197) voor geleider markering heeft als titel ‘Basis- en veiligheidsregels voor de mens-machine-interface’. Hieronder verstaat men de markering van verbindingen van elektrische apparatuur en geleiders. Voorbeelden van aansluitingen zijn schakelkasten, zekeringen, weerstanden, systemen en machines.

De norm bevat specificaties voor het gebruik van kleuren en alfanumerieke aanduidingen. Hierdoor ontstaat een duidelijke en betrouwbare identificatie van verschillende geleiders. Het voldoen aan de voorwaarden van deze norm is van belang voor verschillende industrieën en bedrijven.

Wat is er nieuw bij de geleider markering norm DIN EN 60445?

In de toekomst zullen DC-systemen (gelijkstromen) met andere kleuren gemarkeerd worden. De positieve buitenste geleider wordt gemarkeerd met rood, terwijl de negatieve buitenste geleider wordt gemarkeerd met wit. De etiketten worden ondersteund met de alfanumerieke aanduiding ‘L+’ en ‘L-’.

Daarnaast is er een verandering qua markering voor functionele aardgeleiders. De etiketten voor geleider weinig spanning aarding gaan van wit naar een roze kleur. Tevens staat er op de ronde sticker een grafisch symbool.

  •          De norm beveelt aan dat u letters uit de eerste helft van het alfabet selecteert voor DC-elementen en letters uit de tweede helft voor AC-elementen.
  •          Om verwarring met de cijfers ‘1’ en ‘0’ te voorkomen, mogen de letters ‘I’ en ‘O’ niet worden gebruikt.
  •          De cijfers ‘6’ en ‘9’ moeten worden onderstreept om misverstanden te voorkomen.

Verder moeten alle alfanumerieke gegevens sterk in contrast staan met de kleur van markering. Bovendien moet de aanduiding duidelijk te onderscheiden en duurzaam zijn.

Overgangsperiode norm DIN EN 60445 duurt tot 09.09.2020

De nieuwe geleider markering stickers zijn sinds februari 2018 van kracht. Echter kan ook het oude etiket reeds gebruikt worden. Hiervoor is een overgangsperiode in het leven geroepen. Deze overgangsperiode loop tot 9 september 2020.

Leave a comment