Latest posts

Wat houdt de classificatie van ADR borden en stickers op vrachtwagens in?

557 Views 11 Liked

Wat houdt de classificatie van ADR borden op vrachtwagens in?

De ADR regelgeving heeft betrekking tot het vervoeren van gevaarlijke goederen over het land. Hierin zijn drie soorten wegvervoer van elkaar te onderscheiden. Dit is transport over het land via: colli, tanks en los gestorte gevaarlijke goederen. De afkorting ADR is afkomstig van de Franse titel voor het verdrag van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Dit verdrag stamt uit 1957. Momenteel zijn er 39 Europese landen toegetreden tot het verdrag.

Klasse 1. ADR Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Deze stoffen hebben allen de overeenkomst dat de stoffen mogelijk kunnen exploderen. Er zes verschillende soorten type ontplofbare stoffen. Zo geeft 1.4 slecht een gering gevaar voor ontploffing, terwijl 1.5 aangeeft dat de vervoerde stoffen een massa-explosie kunnen veroorzaken. De pictogrammen zijn allen oranje, met enkel verschil in nummering.

Bekijk ons assortiment >

Klasse 2. ADR Verschillende gassen

Alle gassen worden gecategoriseerd met een ‘2’ op het bord. Er wordt onderscheid gemaakt tussen brandbare, verstikkende, giftige, oxiderende en corrosieve gassen. Hierbij zien de pictogrammen er geheel anders uit. Brandbaar wordt aangeduid met rood, verstikkende gassen met groen en giftige gassen met wit. Hierdoor zijn de borden eenvoudig te onderscheiden.

Bekijk ons assortiment >

Klasse 3. ADR Brandbare vloeistoffen

Deze veiligheidsklasse kan niet worden opgedeeld in subklassen. Voor een stof om als brandbare vloeistof te gelden moet er één van de drie eigenschappen voldaan worden.

-  De vloeistof moet een kookpunt van maximaal  35 °C hebben.

 - De vloeistof heeft een vlampunt lager dan

23 °C en een kookpunt hoger dan 35 °C.

- De vloeistof heeft een vlampunt tussen de 23 °C en 60 °C, en een kookpunt boven de 35 °C. Bijvoorbeeld gasolie, dieselolie en stookolie.

Bekijk ons assortiment >

Klasse 4. ADR Brandbare vaste stoffen

Brandbare vaste stoffen zijn fysieke stoffen die eenvoudig brand kunnen vatten. In deze klasse zijn er drie soorten vaste stoffen met elk hun eigen pictogram. Hierbij is bij de half wit, half rode pictogram gevaar voor zelfontbranding. De stoffen van de blauwe pictogram kunnen in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.

Bekijk ons assortiment >

Klasse 5. ADR Oxiderende stoffen

Oxiderende stoffen zijn stoffen die in contact met een brandbare stof of materiaal tot verbranding of ontploffing kunnen leiden. Een speciaal soort oxiderende stof is organische peroxide. Deze stof heeft dubbele kans op ontbranding doordat het een oxiderend en brandbaar deel heeft.  Dat maakt organische peroxiden instabiel. Deze stof verbrand snel, is gevoelig voor schokken of wrijving en kan reageren met andere gevaarlijke stoffen.

Bekijk ons assortiment >

Klasse 6. ADR Giftige en Infectueuze stoffen

Deze stoffen zijn giftig of infectueus voor mens en dier. Een ander woord voor infectueuze stoffen is ook wel besmettelijke stoffen. Besmettelijke stoffen kunnen overgedragen worden door water of contact tussen mensen en dieren. Het verschil met giftige gassen uit klasse 2, is dat het hier om vaste stoffen gaat in plaats van gassen. Dit zorgt ervoor dat er een aparte veiligheidsklasse voor de stoffen wordt gemaakt.

Bekijk ons assortiment >

Klasse 7. ADR Radioactieve stoffen

Radioactieve stoffen zijn stoffen waarvan straling afkomt. Er zijn vier mogelijke pictogrammen bij het vervoeren van radioactieve stoffen. Hieronder een weergave.

Radioactieve stoffen: wanneer er geen nummering is bevat de stof Alfastraling.

Radioactieve stoffen I: bij deze classificering bevat de stof Bètastraling.

Radioactieve stoffen II: bij deze classificering bevat de stof Gammastraling.

Radioactieve stoffen III: bij deze classificering bevat de stof Neutronenstraling.

Bekijk ons assortiment >

Klasse 8. ADR Bijtende stoffen

Verder zijn er nog corrosieve stoffen. Deze stoffen bijten zich in een materiaal of branden in contact met de huis. Hiervoor zijn drie soorten bijtende stoffen. Dit zijn: Corrosieve stoffen, Basen en Zuren. Het pictogram is zeer kenmerkend en staat hiernaast afgebeeld.

Bekijk ons assortiment >

Klasse 9. Diverse gevaarlijke stoffen

De laatste veiligheidsklasse geeft diverse gevaarlijke stoffen aan. Dit zijn eigenlijk alle gevaarlijke stoffen die niet gecategoriseerd kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld Lithium-Ion en Lithium-Metal batterijen. Hiervoor is in 2019 een nieuw pictogram bijgekomen om diverse gevaarlijke stoffen aan te geven.

Bekijk ons assortiment >

Getallen op oranje ADR bord voor vrachtwagen

Het bekende oranje ARD bord voor vrachtwagens heeft verschillende cijfers erop vermeld. De getallen houden in hoeverre de stof gevaarlijk is, en tot welke klasse deze stof behoort. Het gevaaridentificatienummer (GEVI) wordt ook wel het Kemler-getal of Kemler-code genoemd. Deze staat altijd op de bovenste regel van het bord. De getallen in de gevaarscode komen grotendeels overeen met de veiligheidsklassen.

Wanneer er aan de bovenkant een dubbel cijfer staat betekent dit een versterking van het mogelijke gevaar aan. Zo betekent bijvoorbeeld 3 = brandbaar terwijl 33 = licht ontvlambaar inhoudt. Benzine krijgt dat het volgende gevaaridentificatie bord: 33/1203. Bij ESVSHOP zijn deze borden verkrijgbaar met een complete set van cijfers. Hiermee kunt u elke gewenste combinatie maken.

ADR pictogrammen borden & stickers

Van alle mogelijke ADR pictogrammen zijn er stickers of kunststof en aluminium borden in meerdere afmetingen verkrijgbaar. Wanneer de borden veel te verduren krijgen kan het beste een aluminium bord worden aangeschaft. Deze borden zijn het meest duurzaam. Stickers zijn daarentegen budgettair gezien aantrekkelijk.

Voor de borden zijn er handige frames waarmee het bord op de vrachtwagen gemonteerd kan worden. Mocht er een andere stof vervoerd worden, kan het bord eenvoudig uit het frame worden gehaald. Een nieuw ADR bord kan er vervolgens in worden geplaatst.

Heeft nu naar aanleiding van deze blog nog vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten! Op de klantenservicepagina vindt u alle nodig informatie over ons.

Leave a comment