Latest posts

Welke veiligheidssignalering heb je allemaal nodig?

3788 Views 0 Liked

Veiligheidssignalisatie is essentieel in het creëren van veilige omstandigheden in uw pand. Of het nou op de werkvloer is, in een museum of in een school, het is belangrijk om op een snelle, eenvoudige en duidelijke manier de aandacht van de aanwezigen te vestigen op de mogelijke gevaren die zich in het pand voor kunnen doen. Veel van deze signalisatie gaat met behulp van pictogrammen. Zo zijn er waarschuwingsstickers (en borden) die waarschuwen voor de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van een machine, maar ook gebodsstickers (en borden) die uw werknemers en bezoekers erop attenderen dat bepaald gedrag noodzakelijk is voor een veilige werksfeer.

In het geval van een ernstige calamiteit (bijvoorbeeld en brand) kan een adequate veiligheidssignalisatie zelfs levens redden. Bij het gebruik van de juiste brandpreventie-pictogrammen kunnen personeel en bezoekers snel en eenvoudig geëvacueerd worden. Bovendien vormt de signalisatie ook een onmisbare schakel in het bestrijden van de brand. Hulpdiensten kunnen immers de juiste reddingsmiddelen eenvoudiger vinden bij een duidelijke signalisatie. Voorbeelden van brandpreventie-pictogrammen zijn:

Het punt dat dit blog probeert te maken is dat een goede veiligheidssignalisatie een van de belangrijkste dingen voor uw bedrijf is. Het moet namelijk voor iedereen, dus ook mensen die geen Nederlands spreken of begrijpen, duidelijk zijn wat de gevaren in uw pand zijn en hoe te handelen bij calamiteit. Een zeer belangrijk onderdeel van de veiligheidssignalisatie is de vluchtwegsignalering.

Vluchtwegsignalering moet ervoor zorgen dat iedereen die aanwezig is in uw pand in staat is om zo snel en veilig mogelijk het pand te verlaten in geval van calamiteit. De ervaring leert ons dat niet alleen mensen die nog nooit het pand hebben betreden, maar vooral ook mensen die al jaren in uw pand komen baat hebben bij een duidelijke vluchtwegsignalering. Als we terugkomen op het voorbeeld van brand in uw pand is het natuurlijk goed in te denken dat men door een sterke rookontwikkeling de oriëntatie volledig kwijtraakt. In zo’n calamiteit kan de juiste vluchtwegsignalering levens redden.

 

De gevaren

We hebben het steeds gehad over het voorbeeld van een brand in uw (bedrijfs)pand, maar wat zijn nu de meest voorkomende gevaren waarvoor een veiligheidssignalering van belang kan zijn? De meest voorkomende gevaren zijn:

 • Brandgevaar
 • Struikel- of slipgevaar
 • Gevaren die inherent zijn aan het gebruik van machines
 • Blootstelling aan schadelijke gassen, dampen of stoffen
 • Onafgebakende gevaarlijke zones
 • Vallende voorwerpen

Door de juiste signalisatie toe te passen kunt u de kans op een ongeval aan de hand van een van deze gevaren drastisch verkleinen. Neemt u daarom vooral een kijkje op onze webshop om een idee te krijgen van ons volledige aanbod aan veiligheidssignalering. Mocht u nog vragen hebben of belang hebben bij deskundig advies? Neem dan contact op met ESVSHOP.nl!

 

NEN-EN-ISO 7010

De norm NEN-EN-ISO 7010 ‘Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en –tekens – Geregistreerde veiligheidstekens.', beter beken d als ISO 7010 beschrijft de vaste principes aan de hand waarvan veiligheidssymbolen worden ontworpen. Zoals uit de beschrijving van de norm volgt, geeft ISO 7010 richtlijnen over welke symbolen gebruikt mogen worden, welke veiligheidskleuren en welke veiligheidstekens algemeen geaccepteerd worden.

Het doel van ISO 7010 is om voor een soepele, taalloze communicatie te zorgen, zodat iedereen in een oogopslag weet waar het pictogram voor staat. Zo is er geen sprake van een eventuele taalbarrière en worden de communicatie en de werkomstandigheden automatisch beter en veiliger. Heeft u meer vragen over NEN-EN-ISO 7010? Kijk op de speciale pagina of neem contact met ons op!

 

Soorten signalering

Er zijn verschillende manieren om een mogelijk gevaar aan te geven, waarvan de meest duidelijke het gebruik van pictogrammen is. Mocht u toch ook alternatieven willen overwegen, kijk dan eens in deze lijst met (alternatieve) soorten veiligheidssignalering:

 • Veiligheidspictogrammen en teksten met veiligheidskleuren
 • Langnaschijnende veiligheidssignalering en vluchtwegaanduidingen die ook in het duister nog volledig zichtbaar blijven
 • Vergrendelingssystemen voor deuren, ventielen, leidingen, installaties
 • Labels voor identificatie van producten, leidingen, installaties of transport van goederen en gevaarlijke stoffen
 • Paaltjes, kettingen of linten voor de afbakening van gevaarlijke zones

 

Welke afmeting moet het pictogram hebben?

Bij het uitkiezen van het soort pictogram houdt het nog niet op. Een ander belangrijk onderdeel van een duidelijke veiligheidssignalering is een adequate grootte. De Europese Richtlijn geeft hierover meer informatie, maar voor de eenvoud hebben wij een afbeelding waarin de richtlijn al is toegepast. Uit de tekening kunt u opmaken dat bij een leesafstand van ongeveer 15 meter, het pictogram een diameter van ongeveer 300 mm moet zijn.

Mocht het pictogram op een plaats hangen die slecht verlicht is raden wij u aan om een pictogram aan te schaffen dat langnaschijnend is. Hierdoor is de zichtbaarheid op slecht verlichte plekken groter. Bij de vluchtwegaanduidingen raden wij altijd aan om voor een versie te kiezen met verbeterde zichtbaarheid in het donker.

 

Waar plaatst u uw signalering?

U heeft natuurlijk niets aan adequate veiligheidssignalering, dat zelfs voldoet aan ISO 7010, als u de pictogrammen vervolgens niet op de goede plek plaatst. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste aspect van veiligheidssignalisatie de plaatsing, omdat dit mede de zichtbaarheid en de duidelijkheid bepaalt. Wij adviseren altijd om de veiligheidssignalering op een logische plaats die goed in het oog springt te plaatsen. Bovendien is het belangrijk om consequent te zijn in uw keuzes, zodat in een oogopslag alle gevaren en indicaties te zien zijn.

Zoals al eerder benoemd in deze blog verkoopt ESVSHOP.nl ook veiligheidssignalisatie voor plaatsen waar de pictogrammen niet constant belicht zijn. Onze langnaschijnende pictogrammen zijn ook zonder (nood)stroomvoorziening duidelijk zichtbaar in het donker. De standaard langnaschijnende versie van onze pictogrammen heet Permalight® Plus. Producten van deze uitvoering zijn 16 uur naschijnend zonder elektriciteit. Onze powerhouse op het gebied van langnaschijnende pictogrammen is de Permalight® Power lijn. Deze lijn biedt een compleet systeem dat aan de nieuwste norm (ISO 7010) voldoet en u daarom optimale veiligheid en zekerheid kan bieden. De producten uit deze lijn hebben een lichtsterkte van 50 lux. Nadat het pictogram slechts 1 uur belicht is geweest is het pictogram volledig geladen. Daarna is het pictogram zonder elektriciteit 35(!) uur naschijnend!

 

De kleuren en vormen van veiligheidssignalisatie

U denkt misschien dat de kleuren en de vorm van veiligheidssignalisatie willekeurig gekozen zijn. Dit is echter verre van waar. Zoals bij een stoplicht hebben de kleuren een betekenis (rood betekent stoppen, groen betekent doorgaan), daarom hebben alle typen veiligheidssignalering een eigen kleur.

De aard van de boodschap wordt gereflecteerd in het kleurgebruik. Onderzoek wijst uit dat de kleur rood de meest opvallende is, vandaar dat deze wordt gebruikt voor de grootste signaalfunctie. De kleur rood zult u terugvinden bij verbodspictogrammen en brandpreventie. Een vriendelijkere kleur is blauw, daarom wordt deze gebruikt bij gebodspictogrammen. Gele borden vormen een waarschuwing voor een bepaald gevaar en een groen bord wijst u de weg tijdens een calamiteit.

Niet alleen de kleur weerspiegelt de bedoeling van het bord, ook de vorm draagt een boodschap. Ronde pictogrammen wijzen u op geboden en verboden. Een waarschuwingspictogram zal altijd driehoekig gevormd zijn, terwijl ene rechthoekig bord u wijst op hulp en redding. In de figuur hieronder kunt u de verschillende combinatiemogelijkheden zien.  Omdat deze coderingen ook in de ISO 7010 zijn opgenomen, zijn ze universeel herkenbaar, wat de communicatie ernstig bevordert.

(bron: AVT)

Voorbeelden van pictogrammen

Mocht u nog geen duidelijk beeld hebben van wat ons aanbod pictogrammen inhoudt, volgen hier wat voorbeelden:

Veiligheidssignalisatie pictogrammen

Wat zijn uw verplichtingen?

Laten we het nogmaals benadrukken: de juiste veiligheidssignalering is erg belangrijk, het kan zelfs levens redden. Dit belang wordt internationaal erkend, daarom staan eenduidige veiligheidsprincipes hoog op de Europese agenda. Europese Richtlijnen moeten ervoor zorgen dat er een eenvoudige, taalloze communicatie plaats kan vinden. Als u in het buitenland bent zou u ook willen dat u de signalisatie kunt begrijpen, daarom is het een speerpunt van ESVSHOP.nl om ISO 7010 gerelateerde producten aan te bieden.

Een aantal hoofdpunten binnen de Europese Richtlijn zijn:

 • De overheid van EG lidstaten moet alle werkgevers verantwoordelijk stellen voor het voorzien van voorgeschreven veiligheidssignalering
 • De Richtlijn dient in alle lidstaten ingevoerd te worden in de nationale wetgeving
 • De Richtlijn omschrijft minimale eisen, het is natuurlijk wenselijk dat er voorzien wordt in extra signalering
 • In de uitvoering van de eisen beschreven in de richtlijn mag er een kleine afwijking zijn in de pictogrammen en ze mogen ook gedetailleerder zijn dan de voorbeelden die in de bijlage beschreven staan. Het is natuurlijk wel essentieel dat de gebruikte pictogrammen dan dezelfde betekenis uitdragen als de beschreven voorbeelden
 • Er is geen (wettelijke) vastlegging van de afmetingen van de te gebruiken pictogrammen. Wij raden daarom aan het overzicht te hanteren dat in deze blog beschreven staat. Wel wordt er in de richtlijn vermeld dat reddingsborden (veiligheidssignalisatie) voor minimaal 50% van het oppervlak uit groen moeten bestaan
 • Het gebruik van fluorescerende pictogrammen (uit de PERMALIGHT® lijn) is volgens de Richtlijn wel toegestaan maar niet verplicht
 • Brandbestrijdingsmateriaal moet aangegeven worden met een pictogram of een localisatiebord
 • De Richtlijn omvat ook voorschriften aangaande het maken van markeringen van obstakels en gevaarlijke plaatsen met geel/zwarte of rood/witte markeringen. Ideaal hiervoor is ons markeringstape
 • De Richtlijn omvat ook voorschriften voor het markeren van leidingen voor gevaarlijke stoffen

Wilt u meer informatie over de richtlijn? Kijk dan hier op de Europese richtlijn 92/58/EEG pagina!

 

Conclusie

We kunnen deze blog concluderen met een belangrijke boodschap. Om voor een goede veiligheid binnen uw bedrijf te zorgen moet u voorzien in een adequate veiligheidssignalering. Houdt de richtlijnen die in deze blog besproken zijn in de gaten bij het uitzoeken van uw signalering, bekijk de wettelijke richtlijnen en vraag zo nodig advies bij een deskundige. Nogmaals, de juiste veiligheidssignalering kan levens redden! 

Posted in: Pictogrammen

Leave a comment