Latest posts

Pictogrammen van ESVSHOP.nl

2742 Views 0 Liked

Iedereen kent ze wel: de borden die een nooduitgang aangeven of die u vertellen wat u ergens wel of niet mag doen. Deze zogenaamde pictogrammen zijn als borden en stickers bij ons  verkrijgbaar. Het grote voordeel van het gebruik van pictogramborden ten opzichte van tekstborden, is dat pictogrammen zijn ontwikkeld voor een ‘taalloze’ communicatie. De boodschap die het pictogram overbrengt, is dan ook herkenbaar voor mensen uit verschillende taalgebieden, omdat het pictogram een universeel herkenbaar ontwerp heeft. Daarnaast voldoen veel pictogrammen van ESVSHOP.nl aan internationale richtlijnen, zoals ISO 7010. Hierdoor zijn onze pictogrammen bij uitstek geschikt voor gebruik in openbare ruimtes zoals scholen, winkelcentra, publieke gebouwen, treinstations enzovoort. In het kader van veiligheid, en dat is toch onze specialiteit, zijn pictogrammen ook extreem nuttig. Door de taalloze communicatie en de eenvoud van het ‘plaatje’ kan de boodschap die het pictogram moet overbrengen snel begrepen worden, wat natuurlijk essentieel is bij een calamiteit. Voor dit soort situaties zijn speciale pictogrammen ontwikkeld, de zogeheten veiligheidspictogrammen.

Veiligheidspictogrammen van ESVSHOP.nl

Een snelle, ‘taalloze’ communicatie is essentieel in het kader van veiligheid. Een goed veiligheidspictogram kan mensen waarschuwen voor gevaarlijke situaties, mogelijke risico’s en kan mensen instrueren in geval van een calamiteit. Een eventuele taalbarrière mag daarbij uiteraard geen rol spelen. Dit wordt dan ook voorkomen door het gebruik van veiligheidspictogrammen.

Wij maken onderscheid in de volgende soorten veiligheidspictogrammen:

Waarschuwingspictogrammen

Waarschuwingspictogrammen, ook wel bekend als waarschuwingstekens, zijn in het leven geroepen om mensen duidelijk te waarschuwen voor eventuele gevaren. Het waarschuwingspictogram is te herkennen aan de felgele kleur en de zwarte rand, met in het midden een zwart kleurige afbeelding. Een waarschuwingspictogram is altijd driehoekig gevormd. De desbetreffende waarschuwing kan flink variëren, zo zijn er pictogrammen voor specifieke machines of situaties, maar ook pictogrammen die waarschuwen voor gehele ruimtes of algemene situaties.

Met een waarschuwingspictogram geeft u duidelijk aan iedereen aan welke eventuele gevaren zich in een bepaalde omgeving bevinden. In een bedrijf is het bijvoorbeeld heel belangrijk voor werknemers om te weten welke gevaren er gepaard gaan met het gebruik van een bepaalde machines.

ESVSHOP.nl biedt een ruim assortiment aan waarschuwingspictogrammen die zullen zorgen voor die essentiële, taalloze communicatie over eventuele gevaren. Bovendien geven wij altijd aan volgens welke richtlijnen onze pictogrammen gemaakt zijn. Op die manier kunt u uw omgeving zo inrichten dat de waarschuwing voor iedereen duidelijk is. Pictogrammen die voldoen aan de norm ISO 7010 zijn daarbij vrijwel onmisbaar.

Hieronder kunt u een aantal voorbeelden van de verschillende soorten waarschuwingspictogrammen zien:

Gebodspictogrammen

Gebodspictogrammen, ook bekend als gebodstekens, zijn pictogrammen die aangeven welk gedrag gewenst is in bepaalde ruimtes of situaties. Dit pictogram schrijft duidelijk voor welk gedrag gepast is in de ruimte of in het gebied waarin dat teken van kracht is. Het doel van een duidelijk gebodspictogram is om dat verplichte gedrag op een ‘taalloze’ manier te communiceren, waardoor er geen misverstanden kunnen ontstaan over het al dan niet opvolgen van dat gedrag. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat alle werknemers weten dat zij verplicht zijn een ademhalingsmasker te dragen als er gewerkt wordt met schadelijke stoffen. Of dat ze handschoenen dragen wanneer ze gevaarlijke machines bedienen.

Een gebodspictogram is altijd rond, en is blauw gekleurd met een witte rand. Ook het pictogram in het midden is wit. De gebodspictogrammen van ESVSHOP.nl hebben natuurlijk allemaal deze kenmerken. Bovendien is een groot deel van onze gebodspictogrammen ontworpen volgens internationaal geaccepteerde normen (meestal ISO 7010) wat de herkenbaarheid van het pictogram alleen maar ten goede komt.

Gebodspictogrammen zijn voor heel veel situaties verkrijgbaar, om u een idee van die variatie te geven hebben we hieronder een aantal voorbeelden van de diverse gebodspictogrammen in ons assortiment:

Brandpreventiepictogrammen

Brandpreventiepictogrammen, ook bekend als brandbeveiligingstekens/pictogrammen, zijn ontworpen om aan te geven waar brandbestrijdingsmiddelen te vinden zijn. Deze pictogrammen zijn in het leven geroepen om op een ‘taalloze’ manier zo duidelijk mogelijk mensen te informeren over de aanwezige brandpreventiemiddelen en over de locatie daarvan. Het gebruik van pictogrammen neemt een eventuele taalbarrière weg, wat de veiligheid alleen maar ten goede komt. Bij ESVSHOP.nl adviseren wij u graag over de aanschaf van geschikte brandbeveiligingstekens om u te assisteren in een optimale communicatie ten aanzien van de brandpreventiemiddelen.

Een brandpreventiepictogram voldoet altijd aan een aantal kenmerken. Deze zijn: de vierkante vorm, de felrode kleur met een witte rand en het witte pictogram in het midden. ESVSHOP.nl levert de meeste pictogrammen ook in een versie die ontworpen is volgens de internationale richtlijnen (ISO 7010), waardoor de herkenbaarheid – en daarmee de veiligheid – significant wordt verbeterd.

Om u een idee te geven van het scala aan verschillende brandbeveiligingstekens dat ESVSHOP.nl aanbiedt, volgt hieronder een korte selectie van een aantal verschillende pictogrammen:Verbodspictogrammen

Verbodspictogrammen (verbodstekens) zijn pictogrammen die aangeven welke handeling(en) verboden zijn in de ruimte waar het verbodsteken zich bevindt. Vaak worden ze geplaatst om gevaarlijke situaties te voorkomen, maar verbodspictogrammen kunnen ook ingezet worden om overlast te beperken. Door van deze verbodstekens gebruik te maken, is er geen reden tot verwarring omtrent het geldende verbod. Welke taal iemand ook spreekt, iedereen weet welk verbod op een bepaalde plaats geldt. Daardoor is er geen excuus meer over het niet begrijpen van het door u bepaalde verbod.

Verbodspictogrammen zijn altijd rond en zijn herkenbaar aan hun witte oppervlak met rode rand. Vaak bevat dit pictogram ook een rode dwarsstreep. Zo is voor iedereen duidelijk wat ergens verboden is. Hetgeen dat verboden is, is veelal in zwart afgebeeld.

ESVSHOP.nl adviseert u graag over de keuze in verbodsborden om veilige situaties te kunnen garanderen. Het zou bijvoorbeeld heel vervelend zijn dat mensen gevaarlijke situaties creëren door bijvoorbeeld te roken in een brandgevaarlijke omgeving of door een ruimte te betreden met een pacemaker waar dat eigenlijk niet veilig is. Een groot deel van ons assortiment verbodspictogrammen is ook verkrijgbaar in een versie die ontworpen is volgens de laatste internationale standaard, ISO 7010 waardoor een eventuele taalbarrière helemaal weggenomen wordt.

Voorbeelden van veelvoorkomende verbodspictogrammen zijn:

 

Vluchtwegpictogrammen

Vluchtwegpictogrammen, ook wel bekend als vluchtwegtekens, geven doorgaans aan welke kant u in geval van nood op moet om belangrijke dingen, zoals: de uitgang, de noodtelefoon, het verzamelpunt etc.) te kunnen vinden. Het doel van een vluchtwegpictogram is om mensen zo snel en eenvoudig mogelijk te informeren, wat in geval van calamiteit van levensbelang kan zijn. Bovendien streeft een pictogram naar ‘taalloze’ communicatie, wat ervoor zorgt dat een eventuele taalbarrière volledig wordt weggenomen.

ESVSHOP.nl heeft graag een adviserende rol in uw aanschaf van vluchtwegpictogrammen omdat we graag uw partner zijn in het veiliger maken van uw omgeving. Onze vluchtwegtekens hebben de standaard herkenningspunten, zo zijn ze groen van kleur met een witte rand en met een wit pictogram in het midden. Daarnaast zijn ze vierkant of rechthoekig gevormd. Wij bieden ook vluchtwegpictogrammen aan die ontworpen zijn volgens de nieuwste internationale richtlijnen ISO 7010.

Om u een idee te geven van de mogelijke vluchtwegpictogrammen staat hieronder een selectie van (veel) voorkomende vluchtwegtekens:

Conclusie

Aangekomen aan het einde van dit blog, kunnen we met zekerheid zeggen dat veiligheidspictogrammen essentieel zijn voor een veilige (werk)situatie. Vanwege dit belang is het goed om u te realiseren dat er weloverwogen keuzes moeten worden gemaakt over de te gebruiken pictogrammen. Ook moet er goed worden nagedacht over de plaatsing en/of afmeting van het pictogram. Om u hier zo goed mogelijk mee van dienst te kunnen zijn bieden wij ook inventarisatie en consult op locatie aan. Heeft u hierover, of over een ander gedeelte van de blog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ESVSHOP.nl! Dit kunt u doen door ons contactformulier in te vullen, door te chatten met een van onze medewerkers (rechtsonder in uw scherm), door te bellen naar 085-2735961 of door een email te sturen naar info@esvshop.nl.

Posted in: Pictogrammen

Leave a comment